Hur man skapar en effektiv försäljningsplan

Det var inte alltför länge sedan som återförsäljare och konsumenter stod inför en plåga av slutprodukter och tomma hyllor – på grund av störningar i leveranskedjan i den globala detaljhandeln. Tiderna har verkligen förändrats sedan dess, och det har även utmaningarna. En färsk studie visar att 50% av återförsäljare i USA kämpar med osålt lager ... Continue reading How to create an Effective Merchandising Plan

5 Bästa praxis för butiksdrift varje chef måste implementera

Gissa vad som är dyrare än diamanter nuförtiden? Skaffa kunder inom detaljhandeln. Det är rätt. Kundanskaffningskostnaden inom detaljhandeln har skjutit i höjden under de senaste åtta åren och har noterat en enorm ökning med 222%. Hur kom vi hit? Bland annat strängare regler kring konsumenternas integritet, det förestående bortfallet av tredjepartscookies och lanseringen ... Continue reading 5 Store Operations Best Practices Every Manager Must Implement

Hur man driver ett blomstrande detaljhandelsföretag mitt i ekonomisk osäkerhet

Återförsäljare och konsumenter har stått inför bördan av inflationen den senaste tiden. Du behöver inte vara expert på ekonomi för att se hur dramatiskt priserna på allt - från gas till hushållsartiklar - har stigit sedan det senaste året. Juni 2022 noterade en inflation på 9,1%, den högsta vi har ... Continue reading How to Run a Thriving Retail Business Amidst Economic Uncertainty

Hur man bygger en checklista för detaljhandelsrevision

Detaljhandelsrevisioner, även kallade butiksbesök eller butiksinspektioner, driver högre efterlevnad av varumärkesstandarder på butiksnivå. De ökar försäljningen och vinstmarginalerna, ökar kundnöjdheten och minskar affärsrisker. Kanske startar du ett detaljhandelsprogram från början. Kanske har du ett befintligt program och vill förbättra eller automatisera din... Continue reading How to Build a Retail Audit Checklist

3 Retail Operations Huvudvärk du kan undvika

Detaljhandeln och hotellbranschen är svår nog, det finns huvudvärk du kan klara dig utan för att ... du kan. Ibland räcker det med lite planering. I det här inlägget ska vi ta en titt på tre vanliga huvudvärk för detaljhandelsverksamhet och hur man undviker dem. Låt oss dyka in. Att veta vad som måste göras och faktiskt... Continue reading 3 Retail Operations Headaches You Can Avoid

Beställningsuppfyllelse i rätt tid – Tips för återförsäljare

Det är den mest hektiska tiden på året för återförsäljare. På grund av allt som hänt sedan pandemin började kommer de flesta av utmaningarna som du kommer att möta i år troligen att äga rum bakom kulisserna istället för bakom disken eller på försäljningsgolvet. Onlineförsäljningen kommer att öka i år på grund av fortsatt social distansering och hälsa ... Continue reading Timely Order Fulfillment – How to Tips for Retailers

personal high-fiving

Hur man förhindrar mänskliga fel i detaljhandeln

Den klassiska frasen "djävulen är i detaljerna" är mycket sann i detaljhandeln. En butik kan se enkel och lätt att hantera på utsidan. Men butikschefer och medarbetare jonglerar ständigt med flera rörliga delar. Från att övervaka lagernivåer till att ange kunddata, det finns många detaljer att hantera ... Continue reading How to Prevent Human Errors in Retail

Hur man minimerar skador och skulder i detaljhandeln: 9 tips

Ingen återförsäljare tycker om att tänka på skadade anställda och kunder, men det är något som du måste tänka på och förbereda dig för. Arbetsplatsskador kostar företagare och minst 1 miljard i veckan – för att inte tala om det enorma krångel som kommer med sådana incidenter. Enkelt uttryckt kan olyckor och skador landa ditt företag i... Continue reading How to Minimize Injuries and Liabilities in Retail: 9 Tips

Hur man använder platsinspektioner för att sänka kommersiella försäkringspremier

En platsinspektion håller ditt företag, anställda och kunder säkra genom att identifiera potentiella faror och risker. Här är några tips om hur du använder platsinspektioner för att minska kommersiella försäkringspremier. Medan ett försäkringsbolag ofta skickar en inspektör för att undersöka platsen när du försäkrar en ny fastighet och verksamhet, kan ett förebyggande tillvägagångssätt ... Continue reading How to Use Site Inspections to Reduce Commercial Insurance Premiums

7 sätt att hantera oseriösa franchisetagare

Konsekvens är grunden för alla framgångsrika franchiseföretag. Kunder förväntar sig samma upplevelse av ditt varumärke oavsett var de handlar, äter eller bor, och det är därför det är viktigt att hålla dina franchisetagare i schack och se till att de håller sig i enlighet med varumärkesstandarder, företagsriktlinjer och policyer. En bra utgångspunkt för att uppnå detta... Continue reading 7 Ways to Deal with Rogue Franchisees

Hur man blir en smidig återförsäljare: 6 expertstödda idéer

Mellan snabbt föränderliga konsumenttrender och mer konkurrens är agility en superkraft i detaljhandeln. Om du vill trivas idag och under de kommande åren är det viktigt att du lär dig att vara snabb, smidig och anpassningsbar. Det här inlägget utforskar ämnet detaljhandelsflexibilitet mer i detalj och belyser ... Continue reading How to Be an Agile Retailer: 6 Expert-Backed Ideas

6 skäl till att återförsäljare blir stämda – och hur man undviker dem

Att bli stämd är en återförsäljares värsta mardröm. Rättegångar är inte bara stressande och tidskrävande, de är notoriskt dyra. Med genomsnittliga advokatpriser som sträcker sig från $250 till $550 i timmen, kan företag förvänta sig att betala ut hundratusentals dollar (sannolikt mer) i händelse av en rättegång. Sedan finns det de svåra att kvantifiera kostnaderna som följer med... Continue reading 6 Reasons Retailers Get Sued — and How to Avoid Them

Hur man hanterar butiksverksamheten på distans

Pre-pandemi, distriktschefer som fysiskt besökte butikerna i deras distrikt, kluster eller region (alias butiksrevision, butikspromenad, inspektion eller besök) ansågs vara en hörnsten i butiksdriftens bästa praxis. Med resebegränsningar på plats är många distriktschefer nu oförmögna eller begränsade till hur mycket tid de kan tillbringa tid på vägen ... Continue reading How to Manage Store Operations Remotely

Hur man håller en försäljning utan att döda dina vinster

Alla återförsäljare bör veta hur man håller en rea eftersom kampanjer och rabatter lätt är ett av de bästa sätten att öka din vinst. Det skapar en känsla av brådska bland konsumenterna och hjälper också till att introducera ditt varumärke för nya kunder som inte har träffat dig tidigare. Men försäljningsevenemang kan också minska din … Continue reading How to Hold a Sale without Killing Your Profits

Överensstämmelse med IA-butikens återöppningschecklista

Hur man odlar en detaljhandelsverksamhet: Från 1 butik till 5 butiker

Återförsäljare i en butik som har rönt framgång börjar ofta tänka på möjligheten att etablera sig på andra platser. Detta är ett naturligt steg som många företag tar, och av goda skäl: att expandera till andra platser ställer ditt företag inför fler människor och öppnar möjligheter för tillväxt. Men när du tänker på hur... Continue reading How to Grow a Retail Business: From 1 Store to 5 Stores

Överensstämmelse med IA-butikens återöppningschecklista

Hur man odlar ett detaljhandelskoncept från 5 till 50+ butiker

Att ta ett företag från ett tillväxtstadium till ett annat kräver kunskap, färdigheter och tankesätt. Att växa från en till fem butiker kräver en helt annan strategi från att skala din butiksantal till tvåsiffriga. Med andra ord, det som fick ditt företag till där det är idag kommer inte att ta det till nästa nivå. Så hur … Continue reading How to Grow a Retail Concept from 5 to 50+ Stores

Varför och hur man mäter butiksefterlevnad

Överensstämmelse med standarddriftsprinciper, produktprogram, hälso- och säkerhetsdirektiv och förlustförebyggande protokoll är avgörande för butikens framgång. Butiker som tillämpar standarder för bästa praxis körs mer effektivt och ger en bättre kundupplevelse. Men med så mycket på gång garanterar inte publiceringsstandarder utförande i butik. Här är 5 skäl till varför du bör mäta... Continue reading Why and How to Measure Store Compliance

Hur man anställer för mångfald i detaljhandeln

Mångfald bör stå i främsta rummet i samtal kring anställning – och inte bara för att det är politiskt korrekt eller lägligt att prata om. Faktum är att det råder brist på mångfald på många arbetsplatser. Arbetsgivare måste vidta åtgärder för att se till att kandidater, oavsett ras eller kön, får en lika ... Continue reading How to Hire for Diversity in Retail

Varuplanering: Den smarta återförsäljarens guide för hur man gör det rätt

Benjamin Franklin sa klokt att "att misslyckas med att planera är planering att misslyckas." Även om han inte specifikt syftade på detaljhandeln, kunde ordspråket inte vara mer sant - särskilt när det kommer till varuplanering för din butik. Om varorna du beställer och så flitigt visar i din butik och på din webbplats ... Continue reading Merchandise Planning: The Clever Retailer’s Guide for How to Do It Right

Hur man väljer programvara för lagerinspektion

Tekniken har gjort detaljhandeln mer dynamisk än någonsin – och det inkluderar lagerhantering. Vi kan optimera lager och säkerställa efterlevnad mer effektivt. Genom att implementera rätt verktyg kan inspektioner av efterlevnad av lager ta en bråkdel av tiden samtidigt som data blir mer exakt och genomförbar. Men detaljhandeln är mättad med teknik och verktyg. … Continue reading How to Choose Warehouse Inspection Software