5 Bästa praxis för butiksdrift varje chef måste implementera

Gissa vad som är dyrare än diamanter nuförtiden? Skaffa kunder inom detaljhandeln. Det är rätt. Kundanskaffningskostnaden inom detaljhandeln har skjutit i höjden under de senaste åtta åren och har noterat en enorm ökning med 222%. Hur kom vi hit? Bland annat strängare regler kring konsumenternas integritet, det förestående bortfallet av tredjepartscookies och lanseringen ... Continue reading 5 Store Operations Best Practices Every Manager Must Implement

3 steg för enklare och snabbare butiksutförande

Detaljhandeln är en mycket konkurrenskraftig bransch med generellt snäva marginaler. Enbart hantering av lager, hyresavtal och arbetskostnader gör detaljhandelns lönsamhet till en svår balansgång i bästa fall. Men det är inte allt. Dagens återförsäljare måste anpassa sig till snabbt föränderliga kundsentiment, vädret och trycket från e-handeln. Lägg till en pandemi till blandningen och det... Continue reading 3 Steps to Easier, Faster Store Execution

Hur man hanterar butiksverksamheten på distans

Pre-pandemi, distriktschefer som fysiskt besökte butikerna i deras distrikt, kluster eller region (alias butiksrevision, butikspromenad, inspektion eller besök) ansågs vara en hörnsten i butiksdriftens bästa praxis. Med resebegränsningar på plats är många distriktschefer nu oförmögna eller begränsade till hur mycket tid de kan tillbringa tid på vägen ... Continue reading How to Manage Store Operations Remotely

Personalmöte

8 sätt återförsäljare kan effektivisera butikskommunikation och exekvering

Att driva en butik är komplicerat och det kan vara svårt att veta var du ska börja när du jämnar ut dina processer. Men att få detaljhandeln att drivas mer effektivt bör stå högst upp på varje detaljhandelschefs att göra-lista, och tipsen nedan tar dig på vägen mot strömlinjeformad framgång. 1. … Continue reading 8 Ways Retailers can Streamline Store Communication and Execution

Butikskommunikation: En omfattande guide för återförsäljare

Vem är den här guiden till för? Denna butikskommunikation - en omfattande guide för återförsäljare är för återförsäljare med flera enheter i branscher som apotek, spa, kliniker, telekommunikation, möbler, sparsamhet och snabbservice/snabb-casual restauranger. Den här guiden hjälper också tillverkare eller distributörer av konsumentförpackade varor. Kommunikation och korrekt genomförande av butiksprogram och direktiv förblir en smärtpunkt ... Continue reading Store Communication: A Comprehensive Guide for Retailers

4 sätt att lindra smärtan av detaljhandelsverksamhet

Lider du av kronisk "fältsmärta? Den här typen av smärta skadar försäljningen, ökar kostnaderna och skadar varumärket. Denna smärta gör ont ekonomiskt, saktar ner verksamheten och utsätter verksamheten för risk. Behöver du lindring? Läs vidare. Smärtan: Att lita på om "teori" och önsketänkande. Teori är vad huvudkontoret föreställer sig, i termer av ... Continue reading 4 Ways To Relieve the Pain of Retail Operations

Varför butiksutförande är viktigt

Vi har alla hört "detaljhandel är detalj" Låt oss ta reda på vad det betyder och varför utförande är så viktigt. Vision vs. verklighet Visionen är vad huvudkontoret föreställer sig. Visionen hoppas kunna implementera merchandisinginitiativ och säsongsprogram för att ge ett visst resultat såsom högre försäljning, lägre kostnader och/eller högre kundnöjdhet. Visionen … Continue reading Why Store Execution Matters

Vad är detaljhandelsutförande? Syfte, omfattning och bästa praxis.

Detaljhandelsutförande är den uppsättning praxis och möjliggörande tekniker som ansvarar för en fullständig och snabb implementering av butiksprogram, standarder och direktiv på butiksnivå. Den här artikeln kastar lite ljus över syftet, omfattningen och bästa praxis för detaljhandelsutförande. Den avsedda målgruppen är säljare, yrkesverksamma inom detaljhandeln, säljpersonal inom området, konsumentförpackade varor ... Continue reading What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

Varför en butiksexekveringsapp måste fungera online och offline

Vissa appar fungerar bara online ("i realtid"). Andra fungerar bara offline (med synkronisering). Båda modellerna har fördelar och nackdelar...så varför inte utnyttja fördelarna med båda? Programvara för butiksutförande och detaljhandelsrevision måste fungera online och offline. Låt oss ta reda på varför. Connected är bra...tills du inte kan ansluta. Här är några situationer där en … Continue reading Why a Store Execution App Needs to Work Online and Offline

Missuppfattningar om varumärkesstandarder

Låt oss vara helt ärliga. Håller dina franchisetagare, butiker och platser verkligen märkesstandarder? En undersökning av In-Store Implementation Network försökte kvantifiera en aspekt av denna fråga, särskilt merchandising, och frågade detaljhandelspersonal hur de mäter prestandan för varuexponering i butik. Tjugoåtta procent av de tillfrågade svarade att de "gör antagandet ... Continue reading Misconceptions about Brand Standards

Det är dags att överge Excel för varumärkesstandarder

När vi gick mindre papper antog vi alla att vi på ett magiskt sätt skulle bli mer effektiva. Whiz-bang, titta på oss som sparar data! Däremot kan du vara lika ineffektiv med teknik som du kan utan. Att fånga data elektroniskt gör det inte i och för sig effektivt. För att göra saken värre samlar nu operatörer med flera enheter in mer data om ... Continue reading It is Time to Abandon Excel for Brand Standards

10 sätt att förbättra butiksutförandet

Utförande i butik är känt för att driva försäljningen och minska kostnaderna. Men för dessa och andra kända meriter av utförande, hur uppnår man det egentligen? Nedan, 10 tips som hjälper dig att förbättra programexekveringen på dina platser. 1. Sök klarhet Först, definiera och beskriv standarder tydligt och otvetydigt. Denna punkt verkar uppenbar men förbises ofta... Continue reading 10 Ways to Improve Store Execution

Fotokredit: Shutterstock

Kalibrering av checklistor och team

I en detaljhandels- och hotellmiljö är en checklista en samling varumärkesstandarder och bästa praxis. Det som står på checklistan återspeglar vad som är viktigt för varumärket (strategiska initiativ, säsongsprogram, etc...), vad varumärket måste göra (lagar och förordningar, hälsa och säkerhet, etc...) och vad det strävar efter att vara, operativt och … Continue reading Calibrating Checklists and Teams

Vad är en handlingsplan för detaljhandelsrevision?

Vad är en handlingsplan? När distriktschefen går en butik/plats som en del av detaljhandelsrevisionen är hon skyldig att hitta problem. Även de bästa och mest flitiga operatörerna gör misstag ibland. Varumärkesstandarder finns av en anledning: de skyddar varumärket och gör platser mer inbjudande för gäster och mer lönsamma. Den … Continue reading What is a Retail Audit Action Plan?