🚀 Vad är en handlingsplan?

När distriktschefer besöker webbplatser är de skyldiga att hitta problem. Även de bästa och mest flitiga operatörerna gör misstag ibland. Varumärkesstandarder finns av en anledning: de skyddar varumärket och gör webbplatser mer inbjudande för gäster och mer lönsamma. Handlingsplanen är ett tillfälle att tillämpa korrigerande åtgärder på problemområden. Den … Continue reading 🚀 What is an Action Plan?

🚀 Vad är detaljhandelsutförande? Syfte, omfattning och bästa praxis.

Detaljhandelsutförande är den uppsättning praxis och möjliggörande tekniker som ansvarar för en fullständig och snabb implementering av butiksprogram, standarder och direktiv på butiksnivå. Effektivt genomförande av detaljhandeln och hotellbranschen kräver vissa komponenter, första kommunikation, andra uppgiftshantering och tredje revisioner/bedömningar. I det här inlägget fokuserar vi på syftet, omfattningen och bästa praxis för ... Continue reading 🚀 What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

🚀 10 sätt att förbättra webbplatsrevisioner

En detaljhandelsrevision hjälper detaljhandels- och hotellvarumärken att utföra varumärkesstandarder, program och procedurer inom områden som drift, merchandising, förlustförebyggande, hälsa och säkerhet och säkerhet på alla platser, i tid och fullt ut. Revisionen kallas ibland en bedömning eller helt enkelt ett besök. Nedan, 10 tips för att förbättra webbplatsrevisioner i din … Continue reading 🚀 10 Ways to Improve Site Audits

🚀 Webbplatskommunikation: En omfattande guide för detaljhandel och gästfrihet

Effektivt genomförande av detaljhandeln och hotellbranschen kräver vissa komponenter, första kommunikation, andra uppgiftshantering och tredje revisioner/bedömningar. I det här inlägget fokuserar vi på kommunikation. Varför denna guide? Kommunikation och korrekt genomförande av program, varumärkesstandarder och driftsprocedurer är fortfarande en smärtpunkt för detaljhandeln och besöksnäringen. När en detaljhandel eller besöksnäringsverksamhet expanderar ... Continue reading 🚀 Site Communication: A Comprehensive Guide for Retail and Hospitality

🚀 Varför butiksutförande är viktigt

"Hopp är inte en förvaltningsstrategi", "detaljhandel är detalj", "inspektera vad du förväntar dig". Varför har vi några många uttryck för att förmedla att handling är viktigare än bara ord? Utförande av program och standarder är avgörande för detaljhandels- och hotellvarumärken. Här är varför. Vision vs. verklighet Visionen är vad huvudkontoret föreställer sig. Den … Continue reading 🚀 Why Store Execution Matters

5 Bästa praxis för butiksdrift varje chef måste implementera

Gissa vad som är dyrare än diamanter nuförtiden? Skaffa kunder inom detaljhandeln. Det är rätt. Kundanskaffningskostnaden inom detaljhandeln har skjutit i höjden under de senaste åtta åren och har noterat en enorm ökning med 222%. Hur kom vi hit? Bland annat strängare regler kring konsumenternas integritet, det förestående bortfallet av tredjepartscookies och lanseringen ... Continue reading 5 Store Operations Best Practices Every Manager Must Implement

3 steg för enklare och snabbare butiksutförande

Detaljhandeln är en mycket konkurrenskraftig bransch med generellt snäva marginaler. Enbart hantering av lager, hyresavtal och arbetskostnader gör detaljhandelns lönsamhet till en svår balansgång i bästa fall. Men det är inte allt. Dagens återförsäljare måste anpassa sig till snabbt föränderliga kundsentiment, vädret och trycket från e-handeln. Lägg till en pandemi till blandningen och det... Continue reading 3 Steps to Easier, Faster Store Execution

Hur man hanterar butiksverksamheten på distans

Pre-pandemi, distriktschefer som fysiskt besökte butikerna i deras distrikt, kluster eller region (alias butiksrevision, butikspromenad, inspektion eller besök) ansågs vara en hörnsten i butiksdriftens bästa praxis. När reserestriktioner infördes blev många distriktschefer oförmögna eller begränsade till hur mycket tid de kunde spendera tid på... Continue reading How to Manage Store Operations Remotely

Personalmöte

8 sätt återförsäljare kan effektivisera butikskommunikation och exekvering

Att driva en butik är komplicerat och det kan vara svårt att veta var du ska börja när du jämnar ut dina processer. Men att få detaljhandeln att drivas mer effektivt bör stå högst upp på varje detaljhandelschefs att göra-lista, och tipsen nedan tar dig på vägen mot strömlinjeformad framgång. 1. … Continue reading 8 Ways Retailers can Streamline Store Communication and Execution

4 sätt att lindra smärta i operationer

Lider du av kronisk smärta med din detaljhandel eller hotellverksamhet? Den sortens smärta som skadar försäljningen, ökar kostnaderna och skadar varumärket. Den typen av smärta som gör ont ekonomiskt, saktar ner verksamheten och sätter verksamheten på spel. Behöver du avlastning? Läs vidare. Smärtan: Att förlita sig på "teori" och önsketänkande. … Continue reading 4 Ways To Relieve Pain in Operations

Varför en butiksexekveringsapp måste fungera online och offline

Vissa appar fungerar bara online ("i realtid"). Andra fungerar bara offline (med synkronisering). Båda modellerna har fördelar och nackdelar...så varför inte utnyttja fördelarna med båda? Programvara för butiksutförande och detaljhandelsrevision måste fungera online och offline. Låt oss ta reda på varför. Connected är bra...tills du inte kan ansluta. Här är några situationer där en … Continue reading Why a Store Execution App Needs to Work Online and Offline

Missuppfattningar om varumärkesstandarder

Låt oss vara helt uppriktiga. Är dina franchisetagare och webbplatser helt i linje med varumärkesstandarder? En undersökning av In-Store Implementation Network försökte kvantifiera en aspekt av denna fråga, särskilt merchandising, och frågade detaljhandelspersonal hur de mäter prestandan för varuexponering i butik. Tjugoåtta procent av de tillfrågade svarade att de "gör antagandet att ... Continue reading Misconceptions about Brand Standards

Det är dags att överge Excel för varumärkesstandarder

När vi gick mindre papper antog vi alla att vi på ett magiskt sätt skulle bli mer effektiva. Whiz-bang, titta på oss som sparar data! Däremot kan du vara lika ineffektiv med teknik som du kan utan. Att fånga data elektroniskt gör det inte i och för sig effektivt. För att göra saken värre samlar nu operatörer med flera enheter in mer data om ... Continue reading It is Time to Abandon Excel for Brand Standards

Fotokredit: Shutterstock

Kalibrering av checklistor och team

I en detaljhandels- och hotellmiljö är en checklista en samling varumärkesstandarder och bästa praxis. Det som står på checklistan återspeglar vad som är viktigt för varumärket (strategiska initiativ, säsongsprogram, etc...), vad varumärket måste göra (lagar och förordningar, hälsa och säkerhet, etc...) och vad det strävar efter att vara, operativt och … Continue reading Calibrating Checklists and Teams