Vad krävs för att bli en framgångsrik verksamhetschef?

Verksamhetsdirektören är avgörande för framgången för nationella detaljhandelskedjor. Alla som tar denna roll har i uppdrag att leda högt uppsatt personal som distrikts- och generaldirektörer. I vissa fall är de också ansvariga för att övervaka driften på hög nivå på flera platser, samt att definiera den operativa strategin för ... Continue reading What Does It Take to Be a Successful Director of Operations?

8 vanliga misstag som återförsäljare gör när de försöker belöna teammedlemmar

De flesta håller med om att belöningar och erkännandeprogram kan vara effektiva för att motivera anställda. Data från Reward Gateway visar att 90% av HR-proffs tror att dessa program hjälper till att driva affärsresultat. Dessutom fann forskning från Deloitte en hög korrelation mellan medarbetarnas erkännande och engagemang. Studien fann att organisationer som implementerar erkännande ... Continue reading 8 Common Mistakes Retail Employers Make When Trying to Reward Team Members

Hur man anställer tidigare återförsäljare

Vid anställning strävar alla företag efter att göra en sak: ta in den bästa personen för jobbet. Detta är dock lättare sagt än gjort, eftersom karriärmarknaden kan vara en komplex och konkurrensutsatt miljö. För att inte tala om, den globala ekonomin skakades av händelserna 2020, så detaljhandeln och andra branscher har förändrats ... Continue reading How to Hire Former Retail Employees

Hur man anställer för mångfald i detaljhandeln

Mångfald bör stå i främsta rummet i samtal kring anställning – och inte bara för att det är politiskt korrekt eller lägligt att prata om. Faktum är att det råder brist på mångfald på många arbetsplatser. Arbetsgivare måste vidta åtgärder för att se till att kandidater, oavsett ras eller kön, får en lika ... Continue reading How to Hire for Diversity in Retail

Hur man förvandlar underpresterande Retail Associates till A-spelare

Dina frontlinjeanställda spelar en avgörande roll för din detaljhandels framgång. Säljare är ofta den första kontaktpunkten som shoppare har med ditt varumärke när de går in i din butik. De kan påverka en kunds humör, forma deras uppfattning och i slutändan påverka en shoppers köpbeslut. Av denna anledning behöver du… Continue reading How to Turn Underperforming Retail Associates into A-Players

10 sätt att motivera detaljhandelspersonal under semestern

Vi vet alla hur effektfull semestershoppingperioden är för varje återförsäljare. Och det blir bara större. Enligt historiska försäljningsdata från National Retail Federation har försäljningen av helgdagar mer än fördubblats under de senaste 20 åren. Du är upptagen med att koordinera kampanjer och kampanjer, planer för visuella varor, alternativ för snabba leveranser – den … Continue reading 10 Ways to Motivate Retail Staff During the Holidays

3 sätt att stödja butikschefer

Butikschefer är ryggraden i din detaljhandelsverksamhet. Rätt butikschef kan göra en butik till en enorm framgång, medan fel chef kan bryta ett varumärke. Det är därför det är avgörande för huvudkontoret att införa en kultur och system för att stödja butikschefer och hjälpa dem att nå framgång. Kom ihåg, lagra... Continue reading 3 Ways to Support Retail Store Managers

Hur du blir distriktschef – och vad du behöver för att lyckas i rollen

Om du läser det här är chansen stor att du är intresserad av att bli butiksdistriktschef. Kanske vill du ha en chefsposition som innebär att övervaka olika team och rörliga delar. Kanske brinner du för detaljhandeln, och du är ivrig att spela en roll i att hjälpa butiker att växa och lyckas. Om det låter som... Continue reading How to Become a District Manager — and What You Need to Succeed in the Role

Effektiv kommunikation – hur man kommunicerar bättre med butiksteam

Effektiv kommunikation är en av grundpelarna i en välskött detaljhandelsorganisation. Öppen kommunikation bygger förtroende mellan chefer och medarbetare och skapar en bättre butiksmiljö. Inte bara det, utan teammedlemmar behöver ärlig feedback från sina ledare för att kunna utföra sitt jobb bra och genomföra detaljhandelsprogram ordentligt. Som sådan förbättrar butiken ... Continue reading Effective Communication – How to Better Communicate with Store Teams

Felkommunikation i detaljhandeln (och hur man åtgärdar det)

  Felkommunikation i detaljhandeln händer. Men när det händer i dina butiker känns det som en överraskning varje gång. Det är lätt för HQ att gå miste om viktig information från fysiska butiker – särskilt när ditt företags huvudkontor är inrymt separat från dina fysiska platser. Om du känner att du tappar bollen på kommunikationsfronten... Continue reading Miscommunication in Retail (And How to Fix It)

11 tips för att bli en bättre butikschef

Butikschefer spelar en allt viktigare roll i tegelmiljön. När vi har gått från rent transaktionella utrymmen till personliga varumärkesupplevelser, fortsätter rollen som detaljhandelsanställd att förändras. Det är viktigt att alltid leta efter sätt att förbättra sig som butikschef. När det gäller att tillfredsställa din personal och din... Continue reading 11 Tips to Be a Better Retail Store Manager

Fem sätt att kreativitet är avgörande för ditt företag

Organisationer, stora som små, ägnar mycket tid åt att tänka på ledarskap och teambuilding. Av rätt skäl. Behandla dina anställda väl, coacha och mentor dem, och de kommer att behandla dina kunder väl i gengäld. Företag som Chick-Fil-A och Marriott International har kulturer som fokuserar på anställdas välbefinnande och är kända för att ha ... Continue reading Five Ways Creativity is Essential to Your Business

Hur man blir en bättre detaljhandelsdistriktschef

Butikschefer i detaljhandeln har massor av ansvar – och de spelar en värdefull roll i företagets övergripande framgång. En bra distriktschef övervakar verksamheten i alla butiker inom ett visst distrikt eller område. De kan jonglera med allt från personalutveckling, efterlevnad och försäljning till kundnöjdhet, allt samtidigt som de fungerar som en... Continue reading How to Be a Better Retail District Manager

7 sätt att maximera detaljhandelns personalproduktivitet

Detaljhandelns produktivitet är ett mått som varje butiksägare eller chef vill maximera. När allt kommer omkring, ju mer produktiva dina butiker är, desto bättre är det för ditt resultat. Många faktorer bidrar till att hjälpa till att maximera personalens produktivitet – ditt försäljningsutrymme, inventarier och produkter är viktiga exempel. Men en faktor som ibland förbises (och... Continue reading 7 Ways to Maximize Retail Staff Productivity

Som chef, är du verkligen så viktig?

Så du kommer tidigt varje dag och stannar sent. Ibland jobbar man över natten. Du gör allt du blir ombedd att göra av din distriktschef. Heck, du checkar till och med in på ditt lag på dina lediga dagar. Du arbetar hårt för att lyckas, och ändå har du fortfarande kommit till korta sälj- och kundfrågor... Continue reading As a Manager, Are You Really That Important?

6 tips för att anställa en detaljhandelsdistriktschef

Alla återförsäljare i flera butiker håller med om att det är avgörande för framgång att ha en kompetent distriktschef. En distriktschef har till uppgift att övervaka driften av alla butiker inom ett visst distrikt eller område och måste jonglera med flera detaljhandelskomponenter, inklusive personalutveckling, efterlevnad, försäljning, kundnöjdhet och mer. Onödigt att säga att personen du anställer... Continue reading 6 Tips for Hiring a Retail District Manager

Att göra poäng i laget gör det verkligen bättre!

Du är ledare för ett utmanande detaljhandelsföretag och det nya året är över dig. När du granskar förra årets prestation märker du områden där ditt team kunde ha levererat mer. Från marginaler till lageromvandlingar, du behöver i år bli bättre. Men hur många möten kan du behöva skicka samma ... Continue reading Scoring the team really makes it better!

Mentorskap inom detaljhandeln

Detaljhandelsklimatet är minst sagt kvicksilver. Du kanske redan känner dig överansträngd eftersom du måste göra mer med mindre. Allt fokus ligger på att leverera resultat för att förbli konkurrenskraftig. Hur kan du få kanten? Hur kan du få laget att leverera? Tänk på att positiva eller negativa affärer... Continue reading Mentorship in Retail

5 tips för att hantera sexuella trakasserier i detaljhandeln

De senaste nyhetscyklerna domineras tyvärr av rapporter om sexuella trakasserier. I branscher delar kvinnor och män med sig av berättelser om exploatering. Enligt Harvard Business Review har 98% av organisationer i USA en policy för sexuella trakasserier. Ändå fortsätter trakasserier att förekomma på arbetsplatsen. Detta innebär att nuvarande politik inte kan stoppa ... Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail

Checklista för sexuella trakasserier

Använd detta exempel på checklistan för sexuella trakasserier för att skapa eller uppdatera ditt program för att förebygga sexuella trakasserier på dina platser. Att ta fram en omfattande policy för sexuella trakasserier är bara det första steget för att förebygga och stoppa trakasserier på arbetsplatsen. För att någon policy för sexuella trakasserier ska vara effektiv måste policyutveckling följas av ihållande utbildning, granskning och ... Continue reading Sexual Harassment Checklist