Checklista för förebyggande av förluster

Förebyggande av förluster är en mycket verklig utmaning för återförsäljare. Krympning är ett problem som kostar återförsäljare miljarder dollar varje år på grund av externa stölder, interna stölder och administrativa fel. Att regelbundet använda en checklista för förebyggande av förluster på dina platser säkerställer efterlevnad av policyn, förstärker utbildningen och visar att förlustförebyggande är en prioritet för ditt företag. … Continue reading Loss Prevention Checklist

personal high-fiving

Hur man förhindrar mänskliga fel i detaljhandeln

Den klassiska frasen "djävulen är i detaljerna" är mycket sann i detaljhandeln. En butik kan se enkel och lätt att hantera på utsidan. Men butikschefer och medarbetare jonglerar ständigt med flera rörliga delar. Från att övervaka lagernivåer till att ange kunddata, det finns många detaljer att hantera ... Continue reading How to Prevent Human Errors in Retail

5 tips för att minska krympning i detaljhandeln

Shrink är ett verkligt hot mot detaljhandelns framgång. Varje år förlorar företag över hela världen runt $100 miljarder för att krympa, och den genomsnittliga krympningshastigheten på 1,44% i USA kostar amerikanska återförsäljare $48,8 miljarder årligen. Det är mycket pengar att lämna på bordet! Detta innebär att implementera metoder för att minska krympningen i detaljhandeln ... Continue reading 5 Tips to Reduce Shrink in Retail

Förlustprevention: En omfattande guide för återförsäljare

This Loss Prevention: A Comprehensive Guide for Retailers inser att förlustförebyggande är en mycket verklig utmaning för återförsäljare. Krympning är ett problem som kostar återförsäljare miljarder dollar varje år. Ändå använder företag verktyg och teknik för att förhindra krympning mindre och mindre. Förlusten förknippad med shrink är tvåfaldig: du förlorar kapitalet ... Continue reading Loss Prevention: A Comprehensive Guide for Retailers