Checklista för butiksdrift

Använd en checklista för butiksdrift och inspektera regelbundet dina platser för att säkerställa att varumärkesstandarder upprätthålls och att butikerna fungerar optimalt. Använd denna exempel på checklista för butiksdrift för att skapa eller uppdatera butiksstandarder eller driftprogram på dina platser. Första intryck På en skala från ett till tio; hur presentabel är butiken? Är vagnar... Continue reading Store Operations Checklist

Varför och hur man mäter butiksefterlevnad

Överensstämmelse med standarddriftsprinciper, produktprogram, hälso- och säkerhetsdirektiv och förlustförebyggande protokoll är avgörande för butikens framgång. Butiker som tillämpar standarder för bästa praxis körs mer effektivt och ger en bättre kundupplevelse. Men med så mycket på gång garanterar inte publiceringsstandarder utförande i butik. Här är 5 skäl till varför du bör mäta... Continue reading Why and How to Measure Store Compliance

Hur man hanterar butiksverksamheten på distans

Pre-pandemi, distriktschefer som fysiskt besökte butikerna i deras distrikt, kluster eller region (alias butiksrevision, butikspromenad, inspektion eller besök) ansågs vara en hörnsten i butiksdriftens bästa praxis. Med resebegränsningar på plats är många distriktschefer nu oförmögna eller begränsade till hur mycket tid de kan tillbringa tid på vägen ... Continue reading How to Manage Store Operations Remotely

4 typer av inspektioner som skyddar butiksverksamheten

Att genomföra butiksinspektioner (även kallade detaljhandelsrevisioner, butiksbesök eller butiksvandringar) bör stå på alla återförsäljares agenda för att skydda butiksverksamheten. Varför? Butiksinspektioner främjar högre övergripande efterlevnad av varumärkesstandarder, minskar klyftan mellan butiker och huvudkontor och förbättrar kundupplevelsen genom att säkerställa att varuhandel, service och säkerhetsstandarder utförs konsekvent. Så… Continue reading 4 Types of Inspections that Protect Store Operations

Trångt köpcentrum vid jul - Butiksdrift

Tips för smidig butiksdrift denna semestersäsong

Semestern är en tid av glädje, firande och (tyvärr) stress. Dagarna är livligare, nätterna är längre och det övergripande välbefinnandet för dig själv och din butikspersonal äventyras ofta på grund av de extra krav som semesterperioden medför. Det finns många saker att tänka på när det gäller att förbereda sig för detta... Continue reading Tips for Smooth Store Operations This Holiday Season

Butikskommunikation: En omfattande guide för återförsäljare

Vem är den här guiden till för? Denna butikskommunikation - en omfattande guide för återförsäljare är för återförsäljare med flera enheter i branscher som apotek, spa, kliniker, telekommunikation, möbler, sparsamhet och snabbservice/snabb-casual restauranger. Den här guiden hjälper också tillverkare eller distributörer av konsumentförpackade varor. Kommunikation och korrekt genomförande av butiksprogram och direktiv förblir en smärtpunkt ... Continue reading Store Communication: A Comprehensive Guide for Retailers

6 väsentliga verktyg som varje distriktschef bör använda

Även om din framgång som distriktschef till stor del beror på dina färdigheter och kunskaper, kan de verktyg du använder avsevärt påverka hur väl du gör ditt jobb. Det är därför det är viktigt att du använder lösningar (dvs. appar, plattformar, tjänster etc.) som håller dig informerad, ökar din produktivitet och gör ditt jobb enklare överlag. Behöver … Continue reading 6 Essential Tools Every District Manager Should Use

4 sätt att lindra smärtan av detaljhandelsverksamhet

Lider du av kronisk "fältsmärta? Den här typen av smärta skadar försäljningen, ökar kostnaderna och skadar varumärket. Denna smärta gör ont ekonomiskt, saktar ner verksamheten och utsätter verksamheten för risk. Behöver du lindring? Läs vidare. Smärtan: Att lita på om "teori" och önsketänkande. Teori är vad huvudkontoret föreställer sig, i termer av ... Continue reading 4 Ways To Relieve the Pain of Retail Operations