Hur man hanterar butiksverksamheten på distans

Pre-pandemi, distriktschefer som fysiskt besökte butikerna i deras distrikt, kluster eller region (alias butiksrevision, butikspromenad, inspektion eller besök) ansågs vara en hörnsten i butiksdriftens bästa praxis. Med resebegränsningar på plats är många distriktschefer nu oförmögna eller begränsade till hur mycket tid de kan tillbringa tid på vägen ... Continue reading How to Manage Store Operations Remotely