Djurvårdschecklista för djuraffärer

Denna checklista för djurvård för djuraffärer är baserad på Pet Retail Store Best Management Practices från Pet Industry Advisory Council. Pet Industry Joint Advisory Council (PIJAC) har utvecklat följande Best Management Practices (BMP) som en guide för detaljhandeln med djuraffärer för att utveckla utmärkta skötsel- och skötselstandarder för djuren ... Continue reading Animal Care Checklist For Pet Stores

Kommersiell toalettstädningschecklista

Använd denna checklista för att säkerställa att toaletterna på ditt hotell, restaurang eller kommersiella anläggning förblir rena och hälsosamma för kunder och personal. För att säkerställa att dina toaletter fungerar korrekt och inte är obehagliga för kunderna, se även checklistan för tvättrumsinspektion. Förrengöring Använd skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon där sprutning är inblandad. Blött golv … Continue reading Commercial Restroom Cleaning Checklist

Hur man bygger en checklista för detaljhandelsrevision

Detaljhandelsrevisioner, även kallade butiksbesök eller butiksinspektioner, driver högre efterlevnad av varumärkesstandarder på butiksnivå. De ökar försäljningen och vinstmarginalerna, ökar kundnöjdheten och minskar affärsrisker. Kanske startar du ett detaljhandelsprogram från början. Kanske har du ett befintligt program och vill förbättra eller automatisera din... Continue reading How to Build a Retail Audit Checklist

Checklista för butiksdrift

Använd en checklista för butiksdrift och inspektera regelbundet dina platser för att säkerställa att varumärkesstandarder upprätthålls och att butikerna fungerar optimalt. Använd denna exempel på checklista för butiksdrift för att skapa eller uppdatera butiksstandarder eller driftprogram på dina platser. Första intryck På en skala från ett till tio; hur presentabel är butiken? Är vagnar... Continue reading Store Operations Checklist

Checklista för visuell merchandising

86 procent av återförsäljarna uppger att det finns ett samband mellan väl genomförd visuell merchandising och konverteringsfrekvens. Att använda en checklista för visuella varor i butik hjälper till att säkerställa att dina program körs i tid och på alla platser. Använd det här exempel på Visual Merchandising-checklista för att skapa eller uppdatera ditt visuella merchandisingprogram på dina platser. BUTIK EXTERIÖR Butiken … Continue reading Visual Merchandising Checklist

Checklista för förebyggande av förluster

Förebyggande av förluster är en mycket verklig utmaning för återförsäljare. Krympning är ett problem som kostar återförsäljare miljarder dollar varje år på grund av externa stölder, interna stölder och administrativa fel. Att regelbundet använda en checklista för förebyggande av förluster på dina platser säkerställer efterlevnad av policyn, förstärker utbildningen och visar att förlustförebyggande är en prioritet för ditt företag. … Continue reading Loss Prevention Checklist

Hälsa och säkerhet checklista

Ett omfattande hälso- och säkerhetsinspektionsprogram skyddar ditt företag. Använd den här exempelchecklistan för hälsa och säkerhet för att skapa eller uppdatera ditt hälso- och säkerhetsprogram på dina platser. Handtvätt av anställda Anställda är medvetna om företagets handtvättstandarder och -praxis, inklusive att skrubba händerna i minst 20 sekunder och löddra händerna mellan... Continue reading Health and Safety Checklist

Checklista för livsmedelssäkerhet

Att införliva en checklista för livsmedelssäkerhet i ditt hälso- och säkerhetsprogram håller dig inte bara kompatibel och skyddar varumärket från påståenden, stämningar och annan huvudvärk utan uppmuntrar också personalen att agera på rätt sätt. "Revisionsprocessen i sig blir en drivkraft för människor att inte bara följa, utan att faktiskt ha rätt beteenden och vara ... Continue reading Food Safety Checklist

Överensstämmelse med IA-butikens återöppningschecklista

Checklista för återöppning av butik för återförsäljare

Efter en tillfällig stängning finns det mycket att göra för att få igång dina butiker och redo att välkomna dina kunder tillbaka. Använd detta exempel på checklistan för återöppning av butik för att vara säker på att du inte missar viktiga detaljer. Anställda Bekräfta de anställdas hälsa och beredskap att återgå till arbetet. Kommunicera återöppningsschema så snart som möjligt... Continue reading Store Reopening Checklist for Retailers

Barista räcker en matkasse för kvinna

Checklista för anställdas hälsa för covid-19

Som en försiktighetsåtgärd använder många livsmedelsbutiker och livsmedelsbutiker checklistor och frågeformulär för att snabbt fråga anställda om deras hälsa innan de börjar sina skift. Att använda en välbefinnandechecklista för anställda under COVID-19 visar för anställda att du vidtar extra åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Det låter också kunderna veta att du är... Continue reading Employee Wellness Checklist for COVID-19

Hotelllobby och checklista för gemensamma utrymmen

Hotellbranschen är den typiska "upplevelsemässiga" besöksnäringen. Av denna anledning är det viktigt för ett hotell att göra ett positivt första intryck innan gästerna ens checkar in. Att använda en checklista för hotell kan hjälpa till att säkerställa att hotellets parkering, lobby och gemensamma utrymmen håller standarden. Första intrycket är viktigt. I februari 2020 analyserade Travel Media Group ... Continue reading Hotel Lobby and Common Areas Checklist

Biografrengöringschecklista

Eftersom biografer välkomnar gäster efter covid-19, är det avgörande att ha ett felfritt genomförande av gästupplevelsen. Renlighet och sanitet står i centrum för konsumenterna. Biografparkering Se till att parkeringsingången har lämplig skyltning. Rensa bort skräp från parkeringsplatser. Kontrollera partiet efter rusningsperioder. Ta bort och töm papperskorgen. Ser … Continue reading Movie Theater Cleaning Checklist

Covid-19 checklista för detaljhandel och hotell

Kundinriktade branscher över hela världen brottas med effekterna av covid-19 coronavirus. Genom att implementera en Checklista för Coronavirus (COVID-19) hjälper frontlinjemedarbetare inom detaljhandeln och hotellbranschen att ha uppdaterad information om COVID-19 och följa lämpliga procedurer för att förhindra spridning av sjukdomen. VIKTIGT TILL LÄSARE: Denna checklista sammanställdes av icke-medicinska... Continue reading COVID-19 Checklist for Retail and Hospitality

Checklista för tillfällig stängning av butik

Covid-19 får många butiker att tillfälligt stänga sina dörrar för allmänheten. När situationen förändras så snabbt kan det vara lätt att förbise viktiga detaljer medan du skyndar dig att svara. För att hjälpa dig att göra stängningsprocessen säker och ordnad, här är ett exempel på en checklista för tillfällig stängning av butiker för att gå igenom ... Continue reading Temporary Store Closing Checklist

Tillgänglighetschecklista för återförsäljare

Uppskattningsvis 61 miljoner amerikaner hanterar någon typ av funktionshinder. Det är viktigt att se till att dina butiker är tillgängliga för alla individer. Att använda en tillgänglighetschecklista är ett bra ställe att börja för att se vilka insatser som redan görs och hur du kan förbättra tillgängligheten i alla butiker. Använd denna exempel på tillgänglighetschecklista för … Continue reading Accessibility Checklist for Retailers

Checklista för yttre område

De yttre områdena runt dina butiker är avgörande för första intrycket! Använd en checklista för yttre område för att säkerställa att området runt dina butiker är rent, säkert och uppmanar kunder att komma in i dina butiker. Detta exempel på checklistan för yttre område kommer från Canadian Center for Occupational Health and Safety och ingår här i fall ... Continue reading Exterior Area Checklist

KPI-checklista

Key Performance Indicators är resultatmätningar som hjälper dig att veta om ditt företag når sina mål och fungerar optimalt. Använd en KPI-checklista för att hjälpa dig mäta, upptäcka och svara på fall i försäljning och marginaler och andra strategiska aspekter av ditt företag. Nedan några exempel på nyckelprestandaindikatorer att inkludera i din KPI ... Continue reading KPI Checklist

Checklista för secondhandbutiker

Oavsett om du är en secondhandbutik, varubutik eller vintageåterförsäljare har du ett brett spektrum av arbetsuppgifter på flera avdelningar. Från att ta emot och godkänna donationer, sortering, prissättning och slutligen merchandising av föremål, användning av en checklista för sparsamhetsbutiker kommer att förbättra prestandan för din verksamhet...och din slutresultat. Använd detta exempel på checklista för secondhandbutiker ... Continue reading Checklist for Thrift Stores

Vad är en smart checklista?

En smart detaljhandelschecklista har punkter, bilder på bästa praxis, stödfiler, villkor och rekommendationer om handlingsplaner. Det gör att företagsstandarder kan kontrolleras, brister spåras, tilldelas och åtgärdas. Det garanterar att program och policyer distribueras fullt ut, i tid, i varje butik. En smart detaljhandelschecklista byggs vanligtvis online med en Form Builder eller i ... Continue reading What is a Smart Checklist?

Checklista för inspektion av parkeringsplats

Parkeringsbranschen är till stor del uppdelad i två typer: parkering på gatan och parkering utanför gatan. Parkering på gatan ägs till övervägande del av kommuner medan parkering utanför gatan är privatägd. Båda typerna måste säkerställa att tomterna är i gott skick och överensstämmer med föreskrifter och kundernas förväntningar. Här är ett exempel på checklista för inspektion av parkeringsplatser som hjälper dig ... Continue reading Parking Lot Inspection Checklist