Vad är detaljhandelsutförande? Syfte, omfattning och bästa praxis.

Detaljhandelsutförande är den uppsättning praxis och möjliggörande tekniker som ansvarar för en fullständig och snabb implementering av butiksprogram, standarder och direktiv på butiksnivå. Den här artikeln kastar lite ljus över syftet, omfattningen och bästa praxis för detaljhandelsutförande. Den avsedda målgruppen är säljare, yrkesverksamma inom detaljhandeln, säljpersonal inom området, konsumentförpackade varor ... Continue reading What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

Vad är Retail Task Management?

Hantering av detaljhandelsuppgifter är processen att hantera uppgifter inklusive prioritet, förfallodatum, detaljerad distribution till utvalda mottagare, verifieringsfoton, spårning och realtidsrapportering. Task management hjälper detaljhandels- och hotellvarumärken att uppnå specifika mål genom distribution av handlingsbara och spårbara förfrågningar. Nyckelfunktioner för Retail Task Management-programvara Retail Task Management-programvara behöver: ... Continue reading What Is Retail Task Management?

Anställd implementerar policyändring för handsprit

Fallstudie: Hur en C-Store-grupp använde Bindy för att uppdatera policyer på 700+ platser

Detaljhandeln går alltid snabbt, men utbrottet av covid-19 krävde att företag justerade sin verksamhet och sina hälso- och säkerhetspolicyer varje vecka (ibland dagligen). Ledningen har ett ansvar att snabbt kommunicera policyändringar och bästa praxis i sina butiker. Det är avgörande att anställda arbetar med den mest uppdaterade informationen för att hålla sig själva och kunderna säkra. … Continue reading Case Study: How a C-Store Group Used Bindy to Update Policies at 700+ Locations

Retail Task Management, omfattande guide

Att utföra uppgifter på platsnivå är en utmaning för de flesta detaljhandels- och hotellgrupper. Ett effektivt uppgiftshanteringssystem driver butiksutförande, platsdeltagande och engagemang till nya höjder. Ett vanligt misstag som återförsäljare gör är att försöka hantera uppgifter via e-post. Det är nästan omöjligt att hålla koll på komplexa program och många... Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Hur man gör och fallstudie för att snabbt utföra en produktåterkallelse

Problem: Att utföra en produktåterkallelse Center for Disease Control and Prevention listar 36 undersökningar för livsmedelsburna E. coli-utbrott bara för 2019! Den senaste boven, romansallat, identifierades i november 2019. Fyrtio personer i 16 delstater blev sjuka av utbrottsstammen av E. coli O157:H7. Resultatet blev en massiv produktåterkallelse. … Continue reading How-to and case study to Quickly Execute a Product Recall

Hur man implementerar tvåvägskommunikation mellan butiker och huvudkontor

Om du har butiker eller franchisetagare måste du skicka och ta emot information från butiker. Hur man gör detta effektivt är mindre självklart. Låt oss dyka in. Från huvudkontor till butiker Behovet Huvudkontoret behöver kommunicera information till alla/några butiker, i alla/några regioner. Denna information går "nedåt" och kan användas för att... Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office