Varför och hur man mäter butiksefterlevnad

Efterlevnad av standardförfaranden, produktprogram, hälso- och säkerhetsdirektiv och protokoll för förlustförebyggande är avgörande för framgången för en detaljhandelsverksamhet. Butiker som håller koll på program och varumärkesstandarder körs mer effektivt och ger en bättre kundupplevelse. Men med så mycket på gång garanterar inte publiceringsstandarder att de ... Continue reading Why and How to Measure Store Compliance