Hur man hanterar butiksverksamheten på distans

Pre-pandemi, distriktschefer som fysiskt besökte butikerna i deras distrikt, kluster eller region (alias butiksrevision, butikspromenad, inspektion eller besök) ansågs vara en hörnsten i butiksdriftens bästa praxis. När reserestriktioner infördes blev många distriktschefer oförmögna eller begränsade till hur mycket tid de kunde spendera tid på... Continue reading How to Manage Store Operations Remotely