🚀 Svettas inte poängen, ta tillfället i akt

Att tilldela poängvärden till inspektionsartiklar är en vanlig praxis inom detaljhandeln och hotellbranschen. Tanken är att få ett övergripande betyg för butiken och en indikation på butikens efterlevnad av ett program eller uppsättningar av standarder. Att poängsätta en butik kan dock utlösa oväntade reaktioner från franchisetagaren eller butikschefen. De flesta operatörer … Continue reading 🚀 Don’t Sweat the Score, Seize the Opportunity

Missuppfattningar om varumärkesstandarder

Låt oss vara helt uppriktiga. Är dina franchisetagare och webbplatser helt i linje med varumärkesstandarder? En undersökning av In-Store Implementation Network försökte kvantifiera en aspekt av denna fråga, särskilt merchandising, och frågade detaljhandelspersonal hur de mäter prestandan för varuexponering i butik. Tjugoåtta procent av de tillfrågade svarade att de "gör antagandet att ... Continue reading Misconceptions about Brand Standards