Vad är en smart checklista?

En smart detaljhandelschecklista har punkter, bilder på bästa praxis, stödfiler, villkor och rekommendationer om handlingsplaner. Det gör att företagsstandarder kan kontrolleras, brister spåras, tilldelas och åtgärdas. Det garanterar att program och policyer distribueras fullt ut, i tid, i varje butik. En smart detaljhandelschecklista byggs vanligtvis online med en Form Builder eller i ... Continue reading What is a Smart Checklist?

Varför en butiksexekveringsapp måste fungera online och offline

Vissa appar fungerar bara online ("i realtid"). Andra fungerar bara offline (med synkronisering). Båda modellerna har fördelar och nackdelar...så varför inte utnyttja fördelarna med båda? Programvara för butiksutförande och detaljhandelsrevision måste fungera online och offline. Låt oss ta reda på varför. Connected är bra...tills du inte kan ansluta. Här är några situationer där en … Continue reading Why a Store Execution App Needs to Work Online and Offline