🚀 Arbetsflödet för 7-stegs revision

Effektivt genomförande av detaljhandeln och hotellbranschen kräver vissa komponenter, första kommunikation, andra uppgiftshantering och tredje revisioner/bedömningar. I det här inlägget fokuserar vi på revisioner och bedömningar. En detaljhandelsrevision hjälper detaljhandels- och hotellvarumärken att utföra varumärkesstandarder, program och policyer inom områden som drift, merchandising, förlustförebyggande, hälsa och säkerhet och säkerhet över ... Continue reading 🚀 The 7-Step Audit Workflow

🚀 Vad är en handlingsplan?

När distriktschefer besöker webbplatser är de skyldiga att hitta problem. Även de bästa och mest flitiga operatörerna gör misstag ibland. Varumärkesstandarder finns av en anledning: de skyddar varumärket och gör webbplatser mer inbjudande för gäster och mer lönsamma. Handlingsplanen är ett tillfälle att tillämpa korrigerande åtgärder på problemområden. Den … Continue reading 🚀 What is an Action Plan?

🚀 10 sätt att förbättra webbplatsrevisioner

En detaljhandelsrevision hjälper detaljhandels- och hotellvarumärken att utföra varumärkesstandarder, program och procedurer inom områden som drift, merchandising, förlustförebyggande, hälsa och säkerhet och säkerhet på alla platser, i tid och fullt ut. Revisionen kallas ibland en bedömning eller helt enkelt ett besök. Nedan, 10 tips för att förbättra webbplatsrevisioner i din … Continue reading 🚀 10 Ways to Improve Site Audits