Effektiv kommunikation – hur man kommunicerar bättre med butiksteam

Effektiv kommunikation är en av grundpelarna i en välskött detaljhandelsorganisation. Öppen kommunikation bygger förtroende mellan chefer och medarbetare och skapar en bättre butiksmiljö. Inte bara det, utan teammedlemmar behöver ärlig feedback från sina ledare för att kunna utföra sitt jobb bra och genomföra detaljhandelsprogram ordentligt. Som sådan förbättrar butiken ... Continue reading Effective Communication – How to Better Communicate with Store Teams

Felkommunikation i detaljhandeln (och hur man åtgärdar det)

  Felkommunikation i detaljhandeln händer. Men när det händer i dina butiker känns det som en överraskning varje gång. Det är lätt för HQ att gå miste om viktig information från fysiska butiker – särskilt när ditt företags huvudkontor är inrymt separat från dina fysiska platser. Om du känner att du tappar bollen på kommunikationsfronten... Continue reading Miscommunication in Retail (And How to Fix It)

Butikskommunikation: En omfattande guide för återförsäljare

Vem är den här guiden till för? Denna butikskommunikation - en omfattande guide för återförsäljare är för återförsäljare med flera enheter i branscher som apotek, spa, kliniker, telekommunikation, möbler, sparsamhet och snabbservice/snabb-casual restauranger. Den här guiden hjälper också tillverkare eller distributörer av konsumentförpackade varor. Kommunikation och korrekt genomförande av butiksprogram och direktiv förblir en smärtpunkt ... Continue reading Store Communication: A Comprehensive Guide for Retailers

4 strategier för förändringsledning i detaljhandeln

Inget varar utom förändring - Eraclitus Change är oundvikligt i den snabba miljön med detaljhandel och gästfrihet. Det hjälper varumärket att förbli relevant, effektivt och konkurrenskraftigt i kunders och gästers ögon. Men förändring kan vara svårt. Alla gillar det inte! Förändring innebär att kliva in i det okända. Det behöver inte vara… Continue reading 4 Strategies For Change Management In Retail

Hur man implementerar tvåvägskommunikation mellan butiker och huvudkontor

Om du har butiker eller franchisetagare måste du skicka och ta emot information från butiker. Hur man gör detta effektivt är mindre självklart. Låt oss dyka in. Från huvudkontor till butiker Behovet Huvudkontoret behöver kommunicera information till alla/några butiker, i alla/några regioner. Denna information går "nedåt" och kan användas för att... Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office