Varför butiksutförande är viktigt

Vi har alla hört "detaljhandel är detalj" Låt oss ta reda på vad det betyder och varför utförande är så viktigt. Vision vs. verklighet Visionen är vad huvudkontoret föreställer sig. Visionen hoppas kunna implementera merchandisinginitiativ och säsongsprogram för att ge ett visst resultat såsom högre försäljning, lägre kostnader och/eller högre kundnöjdhet. Visionen … Continue reading Why Store Execution Matters

Missuppfattningar om varumärkesstandarder

Låt oss vara helt ärliga. Håller dina franchisetagare, butiker och platser verkligen märkesstandarder? En undersökning av In-Store Implementation Network försökte kvantifiera en aspekt av denna fråga, särskilt merchandising, och frågade detaljhandelspersonal hur de mäter prestandan för varuexponering i butik. Tjugoåtta procent av de tillfrågade svarade att de "gör antagandet ... Continue reading Misconceptions about Brand Standards