Retail Merchandising – De definitieve gids

Voor wie is deze gids bedoeld?

Deze definitieve gids voor merchandising in de detailhandel is bedoeld voor retailers met meerdere units in sectoren zoals apotheken, spa's, klinieken, telecommunicatie, meubels, tweedehandswinkels en quick-service/fast-casual restaurants. Deze gids helpt ook fabrikanten of distributeurs van verpakte consumentengoederen.

In de detailhandel is 'merchandising' van toepassing op een breed scala aan organisatorische activiteiten: productontwerp, display-ontwerp, productbevoorrading, winkelontwerp, verpakking, prijsstelling en beslissen welke producten in een bepaald seizoen aan welke klanten moeten worden gepresenteerd. Al deze activiteiten komen samen om de verkoop in de winkel te stimuleren en inkomsten te genereren.

Als uw merchandisingprogramma moet worden vernieuwd, of als u merchandising in winkels/geografische locaties moet uitvoeren of valideren, dan is deze definitieve gids voor retailmerchandising iets voor u!

Inhoud

Het belang van uitvoering van merchandising
De uitvoering van merchandising in de winkel verbeteren?
– Opstellen en verspreiden van een retail merchandising plan
– Een merchandising-auditprogramma maken
Een controlelijst voor merchandising-audits maken
Wat op te nemen in een controlelijst voor merchandising-audits
– Winkel exterieur en entree
– Buitenramen
– Bewegwijzering buiten
– Winkelinterieur
– Indeling verkoopvloer en gangpaden
– Bewegwijzering binnen
– Displays/rekken
– POS
- Verlichting
- Personeel
Het Merchandising Audit Programma uitvoeren
Seizoensgebonden merchandising
Merchandising voor sociale aandelen
Veelvoorkomende fouten in merchandising
Wat te doen aan mislukte merchandisingcampagnes?
Merchandising: voorbeeldchecklists

Het belang van uitvoering van merchandising

Merchandising is een belangrijke drijfveer voor inkomsten en daarom verdelen organisaties tussen 10-24% van hun totale budget voor marketing en merchandising. Als het goed wordt gedaan, is merchandising de investering waard.

Een solide uitvoering van merchandising kan dezelfde winkelomzet verhogen met: 3.7%. Goed uitgevoerde promotionele displays kunnen maar liefst een 193% omzetstijging! Toch blijft de uitvoering van merchandising in de winkel een pijnpunt voor retailers van elke omvang.

Alleen wanneer onderzocht, 4% van de detailhandelaren schat dat de merchandisingactiviteiten in alle winkels correct worden geïmplementeerd. Negentig procent van de bedrijven in consumentengoederen meldt frustratie over naleving van promoties, 49% van alle geplande winkeldisplays ontbreken, en van de displays die 60% onjuist worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de bottom line: bedrijven verliezen zo veel als 25% van hun promotie-inkomsten aan mislukte uitvoering.

De uitvoering van merchandising in de winkel verbeteren?

Succes in de detailhandel komt neer op uitvoering. De uitvoering verbetert wanneer een retailer een duidelijk gecommuniceerd merchandisingplan opstelt en vervolgens de resultaten meet.

"De retailer die een complianceplan opstelt, het mogelijk maakt met passende oplossingen en het resultaat meedogenloos meet, zal altijd betere prestaties behalen met in-store-programma's." – James Tenser, Principal VSN Strategies

Opstellen en distribueren van een retail merchandising plan

Een solide plan helpt je het merchandisingproject, de reikwijdte ervan te definiëren, doelen te stellen en gefocust te blijven. Retail-trainingsexpert Bob Phillips raadt aan om het volgende op te nemen in elke: merchandisingplan:

 • Het algemene plan van hoe het verkeer door de winkel beweegt
 • Afdeling omzetplan voor seizoenscampagnes
 • Budgetten voor rekwisieten, verlichting, bewegwijzering en armaturen
 • Merchandising-planningssysteem om het aantal beurten te maximaliseren en prijsverlagingen te minimaliseren
 • Voorspellende analyses om de verscheidenheid aan merchandising te bepalen die beschikbaar is voor klanten

Verspreid planogrammen om duidelijk te communiceren waar en hoe producten moeten worden weergegeven. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om het product te verzenden en de rekwisieten weer te geven. Analyseer de verkeersstroom en plaats displays waar ze maximale impact hebben. Houd rekening met dode hoeken, zodat u onderbenuttingsgebieden kunt corrigeren. Zorg er ten slotte voor dat winkels een manier hebben om contact op te nemen en op te volgen om vragen te stellen en eventuele problemen te melden.

Zodra uw plan van kracht is, moet u ervoor zorgen dat winkels op de hoogte zijn. Onthoud dat slechte communicatie resulteert in een slechte uitvoering. Gebrek aan communicatie is de hoofdoorzaak van 20% van mislukkingen in het retailprogramma.

Gebruik de juiste hulpmiddelen

Te veel communicatiemiddelen kunnen voor verwarring zorgen; uw medewerkers moeten weten waar ze terecht kunnen voor essentiële merchandising-resourcebestanden, schappenplannen, taken en feedback. Hoewel uw processen nog steeds e-mail- en telefooncommunicatie moeten omvatten, mag uw communicatie er niet door worden beperkt. Stroomlijn uw communicatieproces.

Maak een lijst van communicatiebenodigdheden, bijv. a inhoud beheer systeem om fysiek papierwerk te elimineren en schappenplannen op te slaan en best practice-foto's voor merchandising, taak beheer software om de voltooiing van promoties toe te wijzen en te volgen, instant messaging voor snelle communicatie, dashboard merchandising KPI's om iedereen op dezelfde pagina te krijgen en zich op dezelfde doelen te concentreren. Er zijn tal van kant-en-klare softwareoplossingen gemaakt voor communicatie en samenwerking met retailers (de meeste met een gratis proefperiode).

Zodra winkels op de hoogte zijn van uw merchandisingplannen, is de beste manier om ervoor te zorgen dat deze wordt nageleefd, het opzetten van een merchandisingauditprogramma. Het regelmatig uitvoeren van merchandising-audits helpt bij het handhaven van de bedrijfsnormen, verbetert de bedrijfsvoering en stimuleert de verkoop.

Een merchandising-auditprogramma maken

Merchandising-audits, ook wel Store Walks of Store Visits genoemd, zorgen voor een betere naleving van merknormen op winkelniveau. Ze verhogen de omzet en winstmarges, verhogen de klanttevredenheid en verkleinen de bedrijfsrisico's. Audits zijn een manier om te inspecteren wat u verwacht.

De kern van elk succesvol auditprogramma is een checklist met belangrijke nalevingsgebieden. Hieronder beschrijven we de best practices voor het opstellen van een merchandising-auditchecklist en het uitvoeren van een merchandising-auditprogramma.

Een controlelijst voor merchandising-audits maken

U kunt een aantal beschikbare programma's, zoals Excel, gebruiken om uw merchandising-checklist samen te stellen. Echter, een slimme checklist kan ruimschoots tijd besparen op voorbereiding, follow-up en de eigenlijke winkelwandeling, en helpen administratieve fouten te elimineren.

Slimme checklists zijn gebaseerd op een formulier en kunnen punten, best-practice-afbeeldingen, bijlagen, voorwaardelijke items, kritieke items en aanbevelingen voor actieplannen bevatten. Met slimme checklists kunnen merchandisingnormen worden gecontroleerd, tekortkomingen worden opgespoord, toegewezen en opgelost. Hier zijn 10 stappen voor het bouwen van een Controlelijst voor merchandisingcontrole:

1. Denk aan de metadata van de checklist

Metadata zijn gegevens over het winkelbezoek. Klanten die op Excel gebaseerde formulieren gebruiken, verwachten doorgaans door de gebruiker ingevoerde velden zoals winkelnummer, ingevuld op, datum, enz...

Metadata is grotendeels geautomatiseerd/vooraf ingevuld met auditsoftware voor de detailhandel. De informatie van de auditor wordt afgeleid van de login, de winkelkeuzelijst wordt specifiek voor elke gebruiker samengesteld en gebaseerd op de huidige GPS-locatie van de gebruiker en de geselecteerde datum.

2. Groepeer items in secties en sorteer secties volgens de natuurlijke stroom van het bezoek

Waar mogelijk moeten secties zo worden ingedeeld dat ze passen bij de natuurlijke stroom van een bezoek (een merchandiser die fysiek door de winkel loopt). Begin met de buitenkant (buiten bewegwijzering en ramen indien van toepassing) en werk je een weg naar binnen, rond de gangpaden en naar de achterkant van de winkel. Terwijl u tijdens of na het bezoek tussen secties kunt springen, bespaart u tijd en is het intuïtiever om het formulier in te stellen volgens de natuurlijke stroom van een bezoek.

3. Denk na over "niet van toepassing zijnde" secties/items

Bepaalde secties of items (vragen) zijn mogelijk niet van toepassing op alle locaties. Het gedeelte 'Etalagedisplays' is bijvoorbeeld mogelijk niet van toepassing op een klein winkelformaat in een stedelijk centrum. Evenzo zijn bepaalde promotionele bewegwijzering mogelijk niet van toepassing op alle winkelbanners in het gebied van een merchandiser.

Auditsoftware voor de detailhandel stelt u in staat om volledige secties en items in bepaalde winkels uit te schakelen op basis van het winkeltype of de banner. Dit bespaart keer op keer, is intuïtiever. Het betekent ook dat het hoofdkantoor één checklist kan bouwen voor alle locaties.

Voor papieren checklists kunt u een NA-optie met een gedeelte voor opmerkingen toevoegen om de meest volledige informatie te krijgen.

4. Zorg voor voldoende dekking

Hoewel de individuele situatie zal variëren, moet u enkele of alle van de volgende gebieden behandelen, elk weergegeven als een sectie (voor meer details, zie hieronder of raadpleeg onze checklist voor merchandising):

 1. Winkel exterieur en bewegwijzering
 2. Winkelindeling en verkoopvloer: gangpaden, product, displays, hotspots, armaturen, de kassa's en gondels
 3. Planken: voorradig, schappenplannen, prijzen, bewegwijzering
 4. Promoties in de winkel: bewegwijzering, displays, bakken
 5. Personeel: training, klantenservice, productkennis

5. Vermijd grote secties 

In plaats van een klein aantal grote secties te maken, kunt u overwegen een groter aantal kleine secties te maken. Dit helpt bij het invoeren van gegevens op smartphones en maakt de rapportage ook gedetailleerder en zinvoller.

Voor papieren checklists kunt u hierdoor gemakkelijk tussen pagina's bladeren om toegang te krijgen tot de relevante sectie en uw eindscores op te tellen.

6. Punten toewijzen volgens belangrijkheid

Hoewel het gemakkelijk is om alles als belangrijk te beschouwen, zijn sommige items vaak belangrijker dan andere, zelfs cruciaal voor het voortdurende succes van het bedrijf. Seizoensgebonden merchandising en CPG-betaalde bulkvloerdisplays komen voor de geest.

Wijs punten toe en, als u software gebruikt, gebruik dienovereenkomstig een "Critical"-vlag. Een "Kritiek" item stelt de waarde van de gehele sectie in op nul, ongeacht andere items, indien tijdens het bezoek niet-conform wordt bevonden. Met software, hoeft u zich geen zorgen te maken over het bijhouden van de totale score. Scores worden automatisch berekend, inclusief de bezoekscore en een score per sectie terwijl het bezoek plaatsvindt.

U kunt ook tags toewijzen aan items in uw checklist. Voorbeelden van tags kunnen 'klantenservice' of 'netheid' zijn. Aan het einde van het bezoek ontvangt u ook individuele scores voor deze tags om u te helpen andere gebieden te identificeren die mogelijk moeten worden verbeterd.

7.   Wees specifiek, beschrijvend en visueel

Handelsnormen moeten duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Vermijd vage woorden als 'recent' of 'goed'. In plaats van bijvoorbeeld 'Onlangs besteld product' te zeggen, kunt u overwegen 'Product minder dan 2 kalenderdagen geleden besteld' te gebruiken. Als u verwijst naar het aantal productbekledingen of verstreken tijden, geef dan de werkelijke cijfers. 

Geef duidelijk aan wat de norm is. Als er één alinea nodig is om de norm te definiëren, gebruik dan één alinea. Voeg een best practice-foto toe aan een item om de norm te illustreren; 40% van de mensen reageert beter op visuele informatie, en visuele informatie kan het begrip tot 400%! Het opnemen van best practice-illustraties in uw merchandisingaudit is een van de beste manieren om uw normen te verhogen.

8. Denk na over de auditfrequentie 

De frequentie van winkelbezoeken aan merchandiser (tenminste bezoeken met betrekking tot de merchandising-checklist) zal van organisatie tot organisatie verschillen. Aan de ene kant van het spectrum brengen sommige organisaties maar liefst één bezoek per week. Andere organisaties mogen slechts één bezoek per kwartaal afleggen. Sommige organisaties gebruiken een hybride model. Ze gebruiken een standaardformulier om hun belangrijkste merchandisingstandaarden vast te leggen (bijvoorbeeld twee keer per jaar) en maken een aantal kleinere formulieren voor bezoeken gedurende het hele jaar, waarbij deze bezoeken soms worden gekoppeld aan seizoensprogramma's.

Auditsoftware voor de detailhandel stelt een organisatie in staat om een willekeurig aantal checklists te maken, wat betekent dat winkels ook zelfcontrole kunnen uitvoeren. Verplichte foto-opname en bezoekbijlagen kunnen ervoor zorgen dat het hoofdkantoor een realtime venster heeft op winkelmerchandisinginitiatieven zonder te hoeven reizen.

9. Test de checklist in het veld

Begin met een kleine groep gebruikers en winkels. Het idee is om vroeg en vaak feedback te krijgen voordat je het op alle locaties implementeert.

Denk eraan om uw KPI's en doelen in gedachten te houden. Zijn de items op de checklist relevant voor de normen die u moet inspecteren en de uitvoering die u moet meten? Past de organisatie van de checklist bij de stroom van uw winkels? Is de bewoording duidelijk? Zal de formulering duidelijke en gedetailleerde resultaten opleveren?

Een formulier ziet er op het hoofdkantoor misschien prima uit, maar blijkt ernstige tekortkomingen te hebben wanneer u daadwerkelijk een merchandising-audit uitvoert. Voer een kleine pilot uit en pas deze zo nodig aan.

Merchandising in de winkel met Bindy
Fotocredit: Shutterstock

10. Evalueer met het team en pas aan

Bespreek de checklist en pilot met uw merchandisers, field- en salesmanagers. Vraag om hun input en feedback. Deze fase noemen we “kalibratie“.

Een merchandising-checklist is zowel een controle-instrument als een middel voor continue verbetering. Definieer de norm, communiceer en meet deze. Dan voldoet u aan de norm en behaalt u uw verkoopdoelen.

Een woord over algemene presentatie…

Zoals bij elk specifiek afdelingsauditprogramma (merchandising, verliespreventie, gezondheid en veiligheid), moeten algemene operationele factoren zoals netheid, ordelijkheid en veiligheid in het oog worden gehouden. Terwijl uw districtmanagers, verkopers of andere middelen in de winkel zijn, kunt u ze een of meer audits laten uitvoeren op algemene operationele factoren zoals algemene netheid of veiligheid en beveiliging. Het hoeft niet veel tijd te kosten en geeft een completer beeld dat enige context geeft aan uw merchandisingprogramma.

Het beste merchandisingprogramma, zelfs als het op tijd en volledig wordt geïmplementeerd, zal volledig ineffectief zijn als het winkelend publiek geen voet in de winkel zet of als de algemene presentatie van de winkel niet bevorderlijk is voor een positieve klantervaring.

Wat op te nemen in een merchandisingaudit?

In de detailhandel is merchandising een categorie met een breed toepassingsgebied. Volgens retailexpert Francesca Nicaso, "Alles wat klanten waarnemen wanneer ze uw winkel binnenlopen, valt onder de categorie retailmerchandising." Dit omvat alle bezienswaardigheden, geluiden, geuren en tactiele ervaringen die een klant in uw winkel tegenkomt: etalages, verlichting, winkel indeling, bewegwijzering, productweergave, POS-promoties, muziek, testers, enz.

Merchandising-initiatieven fris en goed uitgevoerd houden is van het grootste belang voor organisatorisch succes. Zoals hierboven vermeld, kunnen individuele winkels verschillen, maar een uitgebreide merchandising-audit zal aandacht besteden aan de volgende gebieden:

 1. Winkel exterieur, etalages en bewegwijzering
 2. Winkelindeling en verkoopvloer: gangpaden, product, displays, hotspots, armaturen, de kassa's en gondels
 3. Planken: voorradig, schappenplannen, prijzen, bewegwijzering
 4. Promoties in de winkel: bewegwijzering, displays, bakken
 5. Personeel: training, klantenservice, productkennis

Buitenkant en ingang van de winkel

Eerste indrukken maken wel degelijk een verschil. “Een van de meest essentiële maatregelen als het gaat om het runnen van een fysieke winkel, is voetverkeer krijgen. Hoe meer verkeer u genereert, vertaalt zich in meer mogelijkheden voor verkoop en klantbetrokkenheid, wat op zijn beurt leidt tot het hoofddoel: hogere inkomsten", zegt Nichole Leinback Reyhle, oprichter van RetailMinded. De buitenkant van een detailhandelaar is verantwoordelijk voor bijna 45% van het marketingimago van een merk.

Klanten zijn niet geïnteresseerd in een etalage die donker of vies is. Begin uw audit door de buitenkant van de winkel en de omgeving te controleren.

 • De winkelnaam is duidelijk, zichtbaar en goed verlicht. Indien van toepassing zijn het adresbord of de adresnummers goed zichtbaar vanaf de straat of passerende voertuigen.
 • Zorg ervoor dat de externe etalage schoon is zonder vuil.
 • Externe etalage is goed verlicht, inclusief deuropeningen, achterkavels en zijkanten, indien van toepassing.
 • Parkeren is duidelijk aangegeven, kavel is geveegd en vrij van puin.
 • Als landschapsarchitectuur van toepassing is, wordt deze goed onderhouden. Geen dode planten, onkruid, wanordelijke mulch of rotsen.
 • De winkel wijst elke dienst een medewerker aan om de buitenkant schoon te houden, inclusief ramen en bewegwijzering.
 • Entree, ramen en bewegwijzering zijn goed verlicht.

Buitenramen

Etalagedisplays zijn essentieel voor het creëren van de emotionele impact waardoor klanten uw winkel willen betreden. Houd ze schoon, goed verlicht en draai ze vaak om waardevol voetverkeer te blijven aantrekken. Zet als best practice de nieuwste en/of hoogwaardige producten in de etalage of het dichtst bij de binnenkant van de ingang.

 • Ramen zijn in goede staat en schoon. Geen vegen, weersinvloeden, scheuren of chips.
 • Alle vensters zijn voorzien van de nieuwste campagne en producten.
 • Ramen zijn goed verlicht met een functieproduct gemarkeerd en blijven dat ook na sluitingstijd.
 • Alle vensters voldoen aan de richtlijnen voor het merchandising-schappenplan en de opstelling.
 • Etalagedisplays worden gedraaid volgens de seizoenskalender en promotionele evenementen van de organisatie.
 • Display ondersteunende apparatuur (armaturen, rekken, verlichting, mannequins en rekwisieten) zijn in goede staat, schoon en zonder zichtbare schade.

Heb wat nodig inspiratie voor uw etalage?

Bewegwijzering buiten

Uw bewegwijzering aan de buitenkant is wat helpt om klanten door uw deur te krijgen. "Volgens naar één studie, 76% van de consumenten hebben ervoor gekozen om een winkel binnen te gaan die ze nog nooit eerder hadden bezocht, puur op basis van het bord, en nog eens 68% geeft toe dat ze producten of diensten hebben gekocht nadat een bord hun aandacht trok,” details Leinback Rehyle. Kunnen potentiële klanten precies zien wat u verkoopt aan de bewegwijzering van uw etalage? Zo niet, dan is het tijd voor een herhaling.

 • Bewegwijzering duidelijk zichtbaar voor passerend voetgangers- en autoverkeer.
 • Bewegwijzering aan de buitenkant, inclusief merknaam, is goed verlicht zonder uitgebrande armaturen.
 • Winkeluren actueel en zichtbaar.
 • Raamstickers zijn in goede staat van onderhoud zonder te borrelen of te vervagen.
 • Sandwichboard is schoon, stofvrij en geeft actuele promotionele informatie weer.

Op te slaan Interieur

De lay-out van uw verkoopvloer moet uw branding en uw productcampagnes ondersteunen. Netheid en ordelijkheid staan voorop. Hier zijn enkele belangrijke gebieden die uw aandacht verdienen:

Indeling en gangpaden verkoopvloer

Zorg ervoor dat klanten zich vrij door uw winkel of restaurant kunnen bewegen. Of u nu op een raster, lus of free-flow bent ingesteld lay-out, controleer of weergavetabellen de belangrijkste browsegebieden niet overbelasten.

Klanten kunnen zich ongemakkelijk voelen wanneer anderen tegen hen aanbotsen of wanneer ze tijdens het browsen tegen andere schermen aanlopen. Ze kunnen zelfs afstand nemen van koopwaar die hen interesseert, alleen maar om te voorkomen dat ze zich opgesloten en druk voelen. Zorg ervoor dat klanten vrij kunnen bewegen tussen displays en door gangpaden.

Voorbeeld van een gangpad Merchandising Voorbeeld Bindy.jpg
Fotocredit: Shutterstock

Als u wat ruimte overlaat, kunnen klanten het rustiger aan doen en uw aanbod waarderen, en uw ruimte ziet er weer uit zoals hij was zorgvuldig ingedeeld en samengesteld.

ADA-conformiteit

Het ontwerpen van uw ruimte om te voldoen aan de richtlijnen van de Americans with Disabilities Act (ADA) is een win-win. Beter dienen van de geschatte 61 miljoen Amerikanen met een handicap zakelijk zinvol is. Het kan ook helpen om het bedrijf toekomstbestendig te maken; tegen 2030 zullen 71,5 miljoen babyboomers ouder zijn dan 65, wat extra behoeften met zich meebrengt om tegemoet te komen aan leeftijdsgerelateerde omstandigheden. Een lay-out die fysiek gemakkelijk te navigeren is, verwelkomt zorgverleners met kinderwagens of mobiliteitshulpmiddelen in uw winkel.

 • De indeling en positionering van de verkoopvloer voldoen aan de huidige bedrijfsplanogrammen en merknormen.
 • Gangpaden zijn vrij van puin.
 • Vloerdisplays blokkeren gangpaden of klantenbewegingen niet. Geen struikelgevaar.
 • Displays en gangpaden zijn breed genoeg voor kinderwagens en mobiliteitshulpmiddelen.

Bewegwijzering binnen

Berichten zijn van cruciaal belang, maar de positionering en hiërarchie van bewegwijzering zijn net zo belangrijk. Onthoud, het is niet alleen wat je zegt, het is hoe jij zegt het. Met bewegwijzering kan minder meer zijn. Displays met borden get 20% meer tractie, maar overbelasting van bewegwijzering kan ervoor zorgen dat uw winkels er rommelig uitzien en de voorraad goedkoop lijkt. Houd borden vet maar beknopt en goed geplaatst om de aandacht van de klant te vestigen op het product dat u wilt uitlichten.

Voor elke marketing, Yana Voldman, Strategie en Business Development Manager bij UDIZINE, beveelt aan om "de regel van vijf seconden te proberen: u moet het bord gemakkelijk in vijf seconden of minder kunnen lezen en de betekenis ervan zonder enige verwarring kunnen absorberen. Als uw bericht langer moet zijn, overweeg dan een reeks borden die esthetisch worden geïntegreerd in het algemene visuele merchandisingthema.” Gebruik duidelijke punten (5 – 7 woorden of minder) om het beste te beschrijven waarom een klant niet zonder dit aanbevolen product kan.

Vergeet niet om naast bewegwijzering die informatief is, ook een oproep tot actie op te nemen. Dit kan zo simpel zijn als een apart bordje met de tekst "Try me on!". Bewegwijzering moet een emotionele reactie van de kijker oproepen die kan helpen om de verkoop te versterken.

Smiggle_products_2013 wikipedia
Fotocredit: Wikimedia Commons

Let ten slotte op de plaatsing van borden en ander ondersteunend materiaal zoals rekwisieten. Kenmerkende bewegwijzering moet op ooghoogte worden geplaatst - het punt van 3 tot 4 1/2 voet. Props kunnen in drieën worden gegroepeerd, maar mogen nooit de producten zelf overtreffen.

 • Correcte product- en categoriesignalisatie zijn gebruikt en in goede staat.
 • Bewegwijzering is actueel en nauwkeurig.
 • Plankwobblers worden effectief en consistent gebruikt met schappenplannen.
 • Bewegwijzering wordt effectief gebruikt, zorgt niet voor overvolle displays of planken.
 • Seizoensgebonden en hoogwaardige SKU's hebben bewegwijzering om het product te markeren.
 • Signage calls-to-action worden gebruikt.

Displays/rekken

Displays

Denkleiders in de detailhandel Kizer & Bender beveelt aan om de decompressiezone (DZ), de eerste 5' tot 15 voet binnen de deur, vrij te houden: “De DZ geeft shoppers de kans om van de parkeerplaats (of winkelcentrum) naar uw winkel te gaan. Shoppers zullen alles missen wat je in de DZ plaatst, dus het moet een open, overzichtelijke ruimte zijn. Plaats borden, manden, enz. net buiten je DZ waar shoppers ze eerder zullen zien”, leggen ze uit.

Plaats displays in strategische hotspotgebieden zoals het einde van gangpaden, de POS en rechts van de DZ. Kijk uit voor beschadigde displays met gebroken of ontbrekende stukken, doorgebrande lichten, loslatende stickers, vervaagde borden of rafelige vloeren die een struikelgevaar kunnen vormen.

Vergeet niet om "verkeersdrempels" te gebruiken. Trouw aan hun naam, zijn deze displays ontworpen om klanten te vertragen en aandacht te besteden aan uw product. Verkeersdrempels zijn vooral handig voor winkeliers met: lay-outs met lange gangpaden waar ze de eentonigheid doorbreken met een nieuw brandpunt.

Uw categorieën en subcategorieën moeten logisch zijn en elkaar ondersteunen. Dit betekent het groeperen van items en kleuren op een manier die logisch is voor uw klant, maar ook voor cross-merchandising om uw gemiddelde ticketwaarde te verhogen. Zo neemt alcoholretailer BevMo regelmatig accessoires en etenswaren op in hun alcoholdisplays.

Planken

Planken moeten goed gevuld zijn, maar niet rommelig. Voor klanten betekent ruimte waarde. "Niets vermindert de perceptie van uw klanten van de waarde van uw producten zoals overvolle displays," zegt Nicasio. Herbevoorrading moet een dagelijkse (zo niet meerdere keren per dag) prioriteit zijn. Producten moeten correct worden gefronteerd.

Denk bij het organiseren van uw rekken en producten altijd aan: toegankelijkheid voor alle klanten. Ten slotte moeten display-apparatuur en rekken in goede staat verkeren zonder stof, spanen, scheuren of wegtrekken van de muur als ze zijn gemonteerd.

 • Het doel van displays is duidelijk en kan in 5 seconden of minder worden begrepen.
 • Hoeveelheid en soorten gondels/displays passen bij de winkelruimte.
 • Promoties zijn actueel en in overeenstemming met de bedrijfsrichtlijnen.
 • Displays en rekken in "als nieuw" staat.
 • Stand-alone displays worden dagelijks onderhouden en aangevuld.
 • Impuls-hotspots worden strategisch gebruikt (balie, rechts van de vooringang) voor impuls-SKU's met hoge marges.
 • Specials bakken of manden duidelijk gesigneerd met prijsaanduiding.
 • Wanddisplays worden effectief gebruikt.
 • De schappen zijn volledig gevuld en geordend op maat/kleur/merk. Cross-merchandising is geschikt.
 • Het aantal "facings" is geschikt om het optimale aantal verschillende SKU's mogelijk te maken zonder overbevolking.
 • Er zijn geen productgaten.
 • Product is goed bereikbaar.
 • Alle producten zijn correct geprijsd.

Maak er een prioriteit van dat algemene huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, afstoffen, het aanvullen van producten en het schoonmaken van planken en vloeren, dagelijks, zo niet vaker, worden gedaan. Zelfs de meest creatieve merchandising-displays zullen hun aantrekkingskracht verliezen als ze rommelig, stoffig of onvoldoende gevuld zijn.

Stop met geld op tafel te leggen met slecht uitgevoerde merchandising

POS

Kassa's kunnen slechts 1% winkelruimte innemen, maar zijn goed voor: 7% van de jaarlijkse omzet! De POS is de perfecte plek voor impulsaankopen, omdat de klanten die in de rij staan al in de stemming zijn om te kopen. Kies verloren kosten, handige items die uw bestsellers aanvullen. Nicasio raadt aan om de volgende psychologische triggers te gebruiken om die impulsaankopen aan te moedigen: urgentie, waarde en nieuwheid. Overweeg een "Koop er een, krijg er een" of "Alleen deze week" promo.

Omdat deze producten ideaal klein en draagbaar zijn, moet u ze vaak vervangen om ze vers te houden. De POS is een perfecte plek om seizoensmarketing uit te voeren, omdat er niet veel voorraad nodig is om indruk te maken en in te spelen op seizoens- of vakantiegevoelens van shoppers. Starbucks gebruikt bijvoorbeeld zijn kassa om extra, voorverpakte lekkernijen weer te geven. Het is ook waar ze hun seizoensgebonden melanges, vakantie- of lokale thema-artikelen tonen.

Het POS-gebied doet een aantal zware verkopen, en het is ook waar klanten wat tijd in de rij kunnen wachten, terwijl ze uw winkel evalueren. Houd dit gebied netjes, goed verlicht en vrij van vuil. Houd persoonlijke bezittingen van medewerkers (waterflessen, sleutels, portemonnees, telefoons, snacks) uit het zicht. Houd wat kleine huishoudelijke hulpmiddelen (handstofzuiger, borstel en stoffer, glasspray en stofdoeken) in de buurt voor snelle retouches tijdens langzame perioden.

 • POS is gemakkelijk te zien en te identificeren vanuit elk gebied in de winkel.
 • Het is goed verlicht.
 • POS-teller is afgeveegd, zelfvoldaan en vrij van rommel.
 • Impulsaankopen zijn voorradig, stofvrij en gedraaid volgens seizoensplanogrammen.
 • Persoonlijke spullen van medewerkers zijn uit het zicht.

Verlichting

Verlichting kan je winst maken of breken. Consumenten vermijden sombere en donkere etalages. "Slechte verlichting kan zelfs de meest opwindende inventaris er saai en mat uit laten zien", Nicasio merkt op. Ze vervolgt: "Als je bedenkt dat... 70 procent van de winkelaankopen wordt pas beslist als de klant in de winkel is, het is gemakkelijk om te zien hoe slecht verlichte koopwaar ernstige negatieve bijwerkingen kan hebben op uw verkoopcijfers.”

Gerry Weber, een moderetailer in Duitsland, zag zijn omzet verhogen met 12% in één proefwinkel, na installatie van een nieuw verlichtingsschema. Een goede verlichtingsbasis moet bestaan uit een aantal roosters die individueel kunnen worden geregeld, afhankelijk van de ruimte van de winkel en het tijdstip van de dag of het jaar.

konzern_shops_stores_01_3col_1.jpg
Fotocredit: Gerry Weber

Als je eenmaal een goede basis hebt, ben je klaar om te beginnen met meer lagen en technieken. Besteed aandacht aan verlichting tijdens de winkelwandeling.

 • Verlichting gepositioneerd voor maximale impact.
 • Alle verlichting gepositioneerd om donkere hoeken te verlichten.
 • Selecteer winkelverlichting creëert een brandpunt om een specifiek product te markeren.
 • Etalages zijn goed verlicht met samengestelde verlichting.
 • Displays en planken zijn goed verlicht.
 • Er zijn geen doorgebrande of ontbrekende lampen.
 • Reservelampen zijn aanwezig in het geval van doorgebrande/ontbrekende lampen.
 • Er zijn veiligheidsvoorschriften opgesteld en verspreid, zodat werknemers begrijpen hoe ze verlichting veilig kunnen vervangen.

Personeel

Planogrammen, merchandising-gildelijnen en taakbeheer software ze dragen allemaal bij aan een solide uitvoering van merchandising, maar uw medewerkers blijven de sleutel tot het implementeren van uw merchandisingcampagnes en visie.

Elk lid van uw team moet goed thuis zijn in de verkoopargumenten en unieke productkennis van uw voorraad. Vooral bij een nieuw of aanbevolen product moet het personeel klaar staan om over vragen van klanten te praten en deze met vertrouwen te beantwoorden, anders loopt u het risico een potentiële verkoop te verliezen. Negentig procent van de consumenten is eerder geneigd een aankoop in de winkel te doen wanneer ze worden geholpen door deskundig personeel.

Het plannen van een regelmatige personeelsvergadering die samenvalt met de release van een nieuw of seizoensgebonden product kan helpen om vertrouwen in uw teams op te bouwen en uw verwachtingen van hun prestaties te valideren.

Investeren bij de opleiding van medewerkers. Zoals Nicasio opmerkt: “Opleiding van het personeel is niet iets dat je kunt instellen en vergeten. Effectieve opleidingsprogramma's voor personeel vergen continue inspanning en een combinatie van verschillende onderwijsmethoden.” Afgezien van mondelinge communicatie en stapsgewijze documenten, raadt Nicasio aan om aanvullende trainingsmethoden in de mix te gooien. U kunt bijvoorbeeld video's maken die demonstreren hoe u een display instelt.

Christine Guillot, de oprichter van Verkopersmethode:, beveelt het gebruik van "is en is niet"-foto's aan om werknemers te laten zien hoe ze uw visuele merchandising moeten uitvoeren en hoe ze dit NIET moeten doen. Kies een Contentmanagement systeem waarmee u alle soorten trainingsmateriaal gemakkelijk naar uw winkels kunt sturen en de interactie kunt volgen.

Neem de volgende personeelsvragen op in uw merchandisingaudit:

 • Medewerkers zien er professioneel uit en zijn gemakkelijk te herkennen.
 • Alle medewerkers kregen een adequate producttraining.
 • Kan het personeel desgevraagd elementaire tot grondige productkennis aantonen?
 • Wat was de laatste datum van producttraining?
 • Heeft het personeel voldoende klantenservice en verkoopvaardigheden gekregen?
 • Het personeel heeft huishoudelijke taken gekregen.
 • Ze voltooien regelmatige productaanvullingen.

Voor meer, zie onze Checklist voor merchandising.

Het Merchandising Audit Programma uitvoeren

Nadat u uw controlelijst voor merchandising-audits hebt gemaakt, is de volgende stap het implementeren van uw auditprogramma. Hieronder staan 9 stappen met betrekking tot wat er vóór, tijdens en na een merchandisingaudit in de winkel moet gebeuren.

 1. Plan de merchandising-audit

Zorg ervoor dat ze gebeuren! Als je gebruikt software, bekijk je samenwerkingsagenda om audits te plannen, te zien waar audits aan de gang zijn en waar audits nog moeten plaatsvinden.

 1. Bereid je voor op de merchandisingaudit

Maak uzelf vertrouwd met het huidige eigendom en beheer. Zoek, vergelijk en analyseer eerdere audits, zodat u de laatste informatie in perspectief kunt plaatsen. Zoek naar trends, herhaal onaanvaardbaarheden en locatie tot wijkgemiddelden. Als je aantekeningen of vragen hebt, stel ze dan van tevoren op. Auditsoftware voor de detailhandel kan helpen door u in staat te stellen rapporten uit te voeren om locatietrends te zien en de volledige auditgeschiedenis van een winkel klaar te hebben voor beoordeling.

 1. De merchandising-audit uitvoeren

Zoals hierboven vermeld, worden de meeste merchandising-audits in de winkel van buiten naar binnen uitgevoerd. Waar mogelijk moeten auditsecties zo worden ingedeeld dat ze overeenkomen met het natuurlijke verloop van het bezoek van een auditor.

Begin met de buitenkant (indien van toepassing op de parkeerplaats), de hoofdramen en/of gevel van het gebouw en werk vervolgens naar binnen, rond de gangpaden en naar de achterkant van de winkel. Voer een perimeterwandeling uit om te controleren of producten en promoties correct worden weergegeven en evalueer vervolgens de voorraadniveaus van de verkoopvloer, belangrijke muren, displays en POS. Voltooi uw audit en deel de resultaten.

 1. Voeg foto's en documenten toe.

Zoals hierboven vermeld, zijn beelden krachtig. Vijfenzestig procent van de mensen zijn visuele leerlingen. FastCompany zegt dat een van de beste manieren om de boodschap naar huis te brengen, is door middel van visuele inhoud. Foto's maken en toevoegen aan een audit gaat snel en eenvoudig.

Foto's helpen de auditor om te illustreren hoe uitzonderlijke prestaties eruit zien en geven een duidelijk voorbeeld van eventuele problemen of zorgen. Voeg daarnaast eventuele ondersteunende documenten als bijlagen rechtstreeks aan de audit toe om alle informatie op één plek te bewaren en gemakkelijk te kunnen bekijken.

 1. Problemen toewijzen en oplossen

Realtime rapportage over problemen die een promotiecampagne in gevaar kunnen brengen, is van het grootste belang. De mogelijkheid om uitvoeringsproblemen met merchandising binnen 5 dagen toe te wijzen en te corrigeren, kan leiden tot a 14.5% inkomsten heroveren voor een onrustig programma. Reageren binnen 10 dagen kan 7.5% heroveren.

Bovendien heeft een audit meer waarde als er niet-conforme problemen zijn: aangepakt en verholpen. Opnieuw, software zou je hierbij moeten helpen. Wat is toegewezen, aan wie? Wat is er niet gerepareerd? Wat is laat? Verander de audit in een middel voor verbetering en los problemen op voordat ze het succes van het merchandisingprogramma in gevaar brengen.

Een actieplan is een kans om corrigerende maatregelen toe te passen op probleemgebieden. Het bevordert eigenaarschap en verantwoordelijkheid op winkelniveau door een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het oplossen van elk probleem (alles dat door de districtmanager tijdens de audit ondermaats of niet-conform wordt geacht) en een streefdatum voor oplossing. Voor meer strategieën, lees over het actieplan.

 1. Personeel aan boord krijgen

Geen enkele winkel vindt het leuk om "geauditeerd" te worden... totdat je de winkel iets teruggeeft! Help medewerkers hun sterke en zwakke punten te volgen en te beheren. Medewerkers worden graag geïnformeerd en audits helpen om doelen duidelijk te maken. Gebruik de merchandising-"audit" als een instrument voor continue training (inclusief foto's en beschrijvingen van beste praktijken), niet als een hulpmiddel om met de vinger te wijzen. Laat het personeel commentaar geven op de audit en openstaande kwesties.

Een winkel merchandising audit is een kans om de verkoop te laten groeien en, als u het juiste proces en software op zijn plaats zult u een "bottom-up"-goedkeuring ervaren voor uw normen en een aanzienlijk hogere naleving.

Door software te gebruiken die het aftekenen of bevestigen van de winkel mogelijk maakt, kan de winkel verantwoordelijkheid nemen voor de audit. Het geeft winkels ook de mogelijkheid om te reageren, waardoor de communicatie zowel van onderaf als van bovenaf verloopt.

 1. Resultaten delen

Volgens een recente Gallup-peiling is de medewerkersbetrokkenheid gemiddeld minder dan 33%Goede communicatie is een van de belangrijkste factoren voor het stimuleren van betrokken medewerkers. Het delen van resultaten bevordert een open communicatie.

Het delen van resultaten zorgt er ook voor dat iedereen op dezelfde lijn zit en kan helpen bij het stimuleren van gesprekken over het stellen van doelen en verbetering. Als u een softwareplatform kiest voor uw merchandising-audits, wijk dan af van platforms die door de gebruiker in rekening worden gebracht; u wilt niet dat er kosten worden bespaard om al uw medewerkers aan boord te krijgen.

Werknemers die geen toegang hebben tot resultaten, missen deze essentiële informatie en zijn minder in staat om problemen zelf op te lossen. Dit staat de communicatie in de weg en werkt compliance en goede uitvoering tegen.

 1. Vergeet niet om toegewezen problemen op te volgen

Het opvolgen van een audit kan tijdrovend zijn en mogelijk gepaard gaan met veel heen en weer e-mails of telefoontjes. Negen procent van de accountants besteedt meer dan 10 uur per week opvolgen van winkelbezoeken! Retail-auditsoftware maakt dit aanzienlijk eenvoudiger, sneller en effectiever door de communicatie te automatiseren en openstaande actieplanverantwoordelijkheden te volgen.

 1. Plan de volgende merchandising-audit

Herhaal de cyclus om een solide uitvoering en naleving van de merchandising aan te moedigen.

Seizoensgebonden merchandising

Merchandising is veel verder gegaan dan de vier traditionele seizoenen. De Wall Street Journal somt 13-20 seizoenen op, en merkt op dat retailers steeds meer uitvinden! Bij seizoensmerchandising draait alles om het oproepen van emoties en het opwekken van opwinding. Het is bekend dat klanten tijdens speciale seizoenen meer uitgeven. Seizoensgebonden merchandising is ook een manier om schijnbaar alledaagse producten om te zetten in impulsaankopen.

Zo promoot Sam's Club in januari het seizoen "Gezondheid en Welzijn" met vitamines en fitnessapparatuur. Big box-winkels vieren terug naar school/terug naar de universiteit door verder te denken dan schoolbenodigdheden en beddengoed, kleine apparaten en kleurrijk keukengerei te benadrukken dat perfect is voor pas afgestudeerden met hun eerste plaats.

Denk aan uw klantenbestand of de aandacht van de consument die u wilt vastleggen. Welke seizoenen en feestdagen zullen met hen resoneren? Penguin Random House vierde bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag met: een pop-up boekwinkel in Londen. De "Like a Woman Bookshop" trok de aandacht van politiek en sociaal bewuste Millennial- en Gen Z-consumenten.

Heb wat nodig seizoensgebonden merchandising inspiratie?

Merchandising voor sociale aandelen

Shoppers zijn gewend om hun activiteiten te documenteren en dat geldt ook voor hun winkelervaringen. Het is de investering waard, zodat uw winkel er op foto's net zo goed uitziet als in het echt. 200+ miljoen Instagrammers bezoeken dagelijks minstens één bedrijfsprofiel en 60% van de consumenten zegt nieuwe producten te ontdekken via Instagram.

Speel met diepte en hoogte. Denk na over onconventionele manieren om producten te tonen. Hoe relevanter, hoe beter, dus denk bij het ontwerpen van uw displays na over enkele van die onconventionele seizoenen en feestdagen die hierboven zijn genoemd. Dit is een geweldige manier om uw klanten te verrassen en delen aan te moedigen.

Laatst, ervaringsgerichte detailhandel is een grote trend en kan worden gecombineerd met displays die social sharing aanmoedigen. L'Occitane en Provence, bijvoorbeeld, lanceerde een flagshipstore met "een sociale-mediaruimte met uitnodigende gele fietsen voor een Provençaalse achtergrond voor Instagrambare foto's die automatisch worden weergegeven in een live videofeed."

Voor meer, zie “6 manieren om visuele merchandising te gebruiken om sociale aandelen te stimuleren.”

Veelvoorkomende fouten in merchandising

In het bovenstaande gedeelte hebben we aandachtsgebieden geschetst om de naleving van merchandising te maximaliseren. Hieronder belichten we de top 10 meest voorkomende merchandisingfouten die de betrokkenheid en conversie van uw winkel kunnen belemmeren, en wat u eraan kunt doen.

Slechte huishouding

Onderzoek door Toegepaste cognitieve psychologie stelt dat hoewel we ons er niet van bewust zijn, wat we aanraken tijdens het winkelen van invloed is op wat we kopen. Al uw producten en displays moeten altijd schoon en toegankelijk zijn. Niemand wil naar een item grijpen en wegkomen met stoffige vingers!

Indien van toepassing dienen hygiënische testers of monsters te worden voorzien van een afvalbak in de buurt. Kapotte displays, uitgebrande lichten, rafelend tapijt of vervaagde bewegwijzering zijn allemaal afslagen. Zorg er ten slotte voor dat u dagelijkse huishoudelijke taken traint en delegeert aan al uw medewerkers om uw exterieur en verkoopvloer er op hun best uit te laten zien.

Slechte verlichting

Door slechte verlichting ziet uw winkel er saai en levenloos uit. Erger nog, het kan shoppers ontmoedigen om zelfs maar uw winkel binnen te gaan omdat het er onveilig of vies uit kan zien.

Budget voor voldoende verlichting in de hele winkel, inclusief ramen, in- en uitgangen, displays, verkoop- of restaurantvloer, paskamer of badkamers, en zelfs ruimtes voor medewerkers. Door aandacht te besteden aan kleine dingen zoals verlichting in hun pauzeruimtes, achterkamers en kantoorruimtes, weten werknemers dat u om hen geeft en dat ze een uitnodigende werkomgeving willen bieden.

Problemen met de verkeersstroom

Klanten moeten gemakkelijk door uw winkel kunnen lopen, door displays kunnen bladeren en artikelen kunnen openen. Als een klant een artikel op een lagere plank wilde bereiken, maar werd geblokkeerd door verzenddozen, loopt u waarschijnlijk de verkoop mis.

Loop door uw winkel en volg het pad dat de meeste klanten volgen. Gebruikt u de juiste lay-out om ervoor te zorgen dat klanten langs kenmerkende producten lopen en producten met een hoge impuls kopen? Kunnen zorgverleners met kinderwagens of klanten met mobiliteitshulpmiddelen soepel door uw winkel navigeren?

Als u merkt dat klanten vaak niet bij een display komen met artikelen met een hoge marge, schudt u uw winkel wakker door de voorraad naar verschillende muren of secties te verplaatsen.

Afleidende bewegwijzering

Een bord mag nooit zo groot of agressief zijn dat het de aandacht van het product afleidt! Zoals hierboven opgemerkt, bleek uit onderzoek van de Brigham Young University dat displays met ondersteunende bewegwijzering beter presteerden dan displays zonder door 20%,  dus geef ook geen korting op alle borden. Zorg er gewoon voor dat uw displays niet te druk, afleidend of plakkerig zijn.

 "Een goede best practice is om tekens te gebruiken die beknopt en vetgedrukt zijn en allemaal in hetzelfde koplettertype."  Francesca Nicasio, Retailexpert

Tenzij je een flair hebt voor kunst en kalligrafie, vermijd handgeschreven bewegwijzering, omdat ze je er onprofessioneel uit laten zien. Een kleine investering in professionele bewegwijzering kan een grote bijdrage leveren aan het presenteren van een samenhangende, gastvrije winkelomgeving.

Evenzo zorgt een beschadigde, gescheurde, gemarkeerde of versleten bewegwijzering ervoor dat u er onprofessioneel uitziet en moet u uit de rotatie worden gehaald. Zorg ervoor dat u een budget voor marketing hebt gereserveerd, zodat u uw displays kunt voorzien van vervangingen wanneer dat nodig is.

Verwarrende weergaven

Displays moeten een verhaal vertellen met behulp van eenvoudige marketing, een paar rekwisieten en uw product. Winkeliers hebben alleen .9 seconden om een klant te overtuigen om met hun display in zee te gaan. Als de klant het artikel zelf, uw merk of de aangeboden service niet kan begrijpen, is het niet effectief.

Herwerk verwarrende displays zodat de klant gemakkelijk bewegwijzering kan lezen en het doel van het display zonder problemen kan begrijpen.

Rommelige displays

Een chaotische plank of display overweldigt de klant en kan ervoor zorgen dat ze gewoon weglopen. Minder kan echt meer zijn! Concentreer u op het uitlichten van een enkel item of een paar gerelateerde items samen om een specifiek thema of verhaal te communiceren.

Bovendien, hoeveel ruimte u een product toewijst, kan de waarde ervan subliminaal communiceren. Voorbeeld: luxeproducten worden vaak op een enkele displaytafel of in een eigen kist geplaatst, waardoor ze een verhoogde uitstraling krijgen. Daarentegen worden koopjes vaak in bakken gedumpt, waar klanten tijd in moeten steken om ze te sorteren.

Zorg voor voldoende ruimte en verlichting voor elk van uw producten om het te laten slagen. Voor artikelen met een hoge marge, zorg ervoor dat ze voor en in het midden van de winkel of op ooghoogte op planken staan met een royale hoeveelheid ruimte tussen de artikelen.

Verborgen producten

Als een klant uw winkel binnenkomt en niet kan vinden wat hij zoekt, is de kans groot dat u een verkoop heeft verloren. Met de toenemende acceptatie van online winkelen - waarbij een klant precies kan zoeken naar wat hij wil en het snel kan laten bezorgen - moeten retailers ervoor zorgen dat de winkelervaring in de winkel snel is en pijnloos!

Een klant hoeft niet te raden waar producten zich bevinden. Zorg er altijd voor dat uw producten zijn geordend op categorie, zoals kleur, maat of stijl die het meest voor de hand ligt. Functiegroeperingen moeten natuurlijk zijn en alle cross-promotie-items moeten een voor de hand liggende relatie hebben.

Verwaarloosde/ongeïnspireerde displays

Als u een display niet vaak genoeg verandert of dezelfde oude merchandisingtactieken gebruikt, zullen klanten weinig tot geen prikkel hebben om uw winkel binnen te komen. Vervang de bewegwijzering direct na een specifieke verkoop of seizoen. Gebruik platforms zoals Instagram, Pinterest of ons artikel Visuele merchandising gebruiken om sociale aandelen te stimuleren inspiratie op te doen. Wees niet bang om onconventioneel te zijn!

"Vertrouw op modulaire onderdelen zoals hangende displays om de ruimte volledig te benutten - het oog van boven naar beneden trekkend - of displays met variabele hoogte om meer visuele interesse te creëren." – Amit Adler, Vice President of Sales bij UDIZINE

Houd ten slotte de niveaus van klantbetrokkenheid bij die elk nieuw scherm aantrekt. Dit kan u in de goede richting helpen om herhaaldelijk de aandacht te trekken.

Slechte klantenservice

Wanneer medewerkers onbeleefd, sarcastisch of onwetend zijn, hoe goed uw winkel er ook uitziet, zal uw verkoop negatief worden beïnvloed. Na twee slechte ervaringen, 42% van de klanten stopt met winkelen bij een merk. Observeer tijdens uw audit en voer regelmatig contactmomenten met uw team uit om ervoor te zorgen dat aan de servicenormen wordt voldaan.

Elke klant moet worden begroet bij binnenkomst in uw winkel. Werknemers moeten op de verkoopvloer openstaan voor interactie met de klant en zich niet verschuilen achter de kassa. Wanneer deskundig personeel aanwezig is, 90% van de klanten koopt vaker in de winkel. Verkoop, het verzamelen van klantinformatie en uw retourprocessen moeten voor de klant gestroomlijnd en eenvoudig zijn.

store-line-1.jpg
Fotocredit: Getty

Verwaarloosd afrekengebied

Wanneer een klant klaar is om een aankoop te doen, heeft hij de eerste stap al gezet: de beslissing nemen om bij u te kopen! Zorg ervoor dat uw afrekengebied gemaximaliseerd is om de klant te verleiden tot extra aankopen.

Gebruik de muur achter de kassa om hoge marges, nieuwe of bestverkochte producten dubbel weer te geven. Zoals hierboven vermeld, is het afrekenen ook een geweldige kans om extra of goedkope impulsartikelen te verkopen, dus zorg ervoor dat u een ruimte heeft voor een kleine selectie hiervan. U wilt echter niet te veel keuzes bieden en de klant overrompelen.

Tot slot, of u nu een grote detailhandelaar of een klein tot middelgroot bedrijf bent, laat een klant die afrekent geen slechte indruk krijgen van een rommelige cash-wrap. Zorg ervoor dat het personeel geen eten, drinken of persoonlijke spullen in het zicht laat en dat alle niet van toepassing zijnde papieren uit het zicht zijn.

Wat te doen aan mislukte merchandisingcampagnes

Bedrijven besteden zo veel als 19% van hun totale inkomsten aan promotiecampagnes. Het is dus niet verwonderlijk dat wanneer een campagne flopt, er nogal wat frustratie is. Reageren op een mislukte campagne met een "post mortem" is een geweldige manier om te voorkomen dat dezelfde fouten worden herhaald.

“De grootste fout die je kunt maken, is niet leren van je mislukkingen. Als je dat niet doet, ben je gedoemd ze te herhalen. Tot op zekere hoogte is elke campagne een groots experiment en het diepere doel, of het nu succesvol is of niet, zou moeten zijn om inzichten te krijgen en je marketing voor je volgende campagne te verbeteren.” – David Hoos, marketingmanager

Het doel is niet de schuld, maar het opsporen van fouten en het verkrijgen van inzicht. Stel hiervoor vragen over de campagne, zoals:

 • Welke aspecten werkten goed?
 • Wat ging er niet goed?
 • Wat was het doel van deze campagne?
 • Is de campagne op tijd uitgevoerd?
 • Is de campagne volledig uitgevoerd?
 • Was seizoensproduct in campagnes in overvloed op voorraad?
 • Welke moeilijkheden heb je ondervonden bij het plannen of uitvoeren van het programma?
 • Wat zijn de dingen die we de volgende keer beter kunnen doen?
 • Welke feedback kreeg je van klanten?
 • Welke dingen gingen niet volgens plan?

Nadat u al uw gegevens hebt verzameld, vat u de belangrijkste problemen samen en bekijkt u deze en deelt u deze mee aan elk geïnvesteerd leiderschap, zodat u wat u hebt geleerd kunt meenemen naar de volgende campagne.

Merchandising: voorbeeldchecklists 

cropped-compliantia-3-device-mockup-fnl-transparent-bg-1.png

Wilt u vandaag beginnen met het controleren van uw winkels op naleving van merchandising? Gebruik een van onze voorbeeldchecklists hieronder en leg de lat voor prestaties. Overweeg ook om te adopteren Bindy; 92% van onze klanten meldt een verbeterde uitvoering van merchandisingprogramma's.

De software of service die u gebruikt, moet u precies kunnen vertellen wie wel en niet audits heeft gedaan en waar, gedetailleerde rapporten, tijdstempels en foto's moeten verstrekken om ervoor te zorgen dat de merchandising correct, op tijd en volledig wordt uitgevoerd in al uw winkels.

ANDERE MERCHANDISINGMIDDELEN

Verwijs naar de Merchandising categorie voor checklists, how-to's en best practices voor merchandising.

Een reactie achterlaten