✔️Checklist voor verliespreventie

Het voorkomen van verliezen is een zeer reële uitdaging voor retailers. Krimp is een probleem dat detailhandelaren jaarlijks miljarden dollars kost als gevolg van externe diefstal, interne diefstal en administratieve fouten. Het regelmatig gebruiken van een checklist voor verliespreventie op al uw locaties zorgt ervoor dat het beleid wordt nageleefd, versterkt de training en laat zien dat verliespreventie een prioriteit is voor uw bedrijf. … Continue reading ✔️ Loss Prevention Checklist

Site-inspecties gebruiken om commerciële verzekeringspremies te verlagen

Een site-inspectie houdt uw bedrijf, werknemers en klanten veilig door potentiële gevaren en risico's te identificeren. Hier zijn enkele tips over het gebruik van inspecties ter plaatse om commerciële verzekeringspremies te verlagen. Hoewel een verzekeringsmaatschappij vaak een inspecteur stuurt om de site te onderzoeken wanneer u een nieuw onroerend goed en bedrijf verzekert, kan een preventieve aanpak ... Continue reading How to Use Site Inspections to Reduce Commercial Insurance Premiums

✔️Checklist tijdelijke winkelsluiting

COVID-19 zorgt ervoor dat veel winkels tijdelijk hun deuren sluiten voor het publiek. Omdat de situatie zo snel verandert, kan het gemakkelijk zijn om belangrijke details over het hoofd te zien terwijl u zich haast om te reageren. Om u te helpen het sluitingsproces veilig en ordelijk te laten verlopen, vindt u hier een voorbeeld van een checklist voor het sluiten van een tijdelijke winkel om de … Continue reading ✔️ Temporary Store Closing Checklist

5 tips om krimp in de detailhandel te verminderen

Krimp is een reële bedreiging voor het retailsucces. Elk jaar verliezen bedrijven over de hele wereld ongeveer $100 miljard om te krimpen, en het gemiddelde dervingspercentage van 1.44% in de VS kost Amerikaanse retailers $48,8 miljard per jaar. Dat is veel geld om op tafel te laten liggen! Dit betekent het implementeren van methoden om derving in de detailhandel te verminderen … Continue reading 5 Tips to Reduce Shrink in Retail

Beveiligingsmaatregelen vaststellen voor winkels

In de detailhandel kan zelfs het kleinste gebrek aan veiligheid een ramp betekenen. Diefstal, fraude en datalekken kunnen een flinke deuk op uw bedrijfsresultaten... en reputatie veroorzaken. Daarom is het belangrijk om winkelbeveiligingsmaatregelen op al uw locaties vast te stellen. Uit branchegegevens blijkt dat beveiligingsproblemen in de detailhandel niet afnemen. De … Continue reading How to Establish Security Measures for Retail Stores

Beveiligingstips voor retailers

Alleen omdat de ene winkelier kleiner is dan de andere, betekent dat niet dat ze minder verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot hun veiligheid. Of het nu gaat om een inbraak of een cyberaanval, de meeste retailers zullen een of andere vorm van een beveiligingsinbreuk ervaren. Daarom hebben we deze beveiligingstips voor retailers samengesteld. Ongeacht de … Continue reading Security Tips for Retailers

Verliespreventie: een uitgebreide gids voor retailers

Deze verliespreventie: een uitgebreide gids voor detailhandelaren erkent dat verliespreventie een zeer reële uitdaging is voor detailhandelaren. Krimp is een probleem dat retailers jaarlijks miljarden dollars kost. Toch gebruiken bedrijven tools en technologieën om derving steeds minder te voorkomen. Het verlies dat gepaard gaat met derving is tweeledig: u verliest het kapitaal … Continue reading Loss Prevention: A Comprehensive Guide for Retailers

7 eenvoudige stappen om fraude in de parkeeractiviteiten van een REIT te helpen identificeren

Middelgrote tot grote vastgoedbeleggingstrusts zijn kwetsbaarder voor fraude bij hun parkeeractiviteiten dan kleinere vastgoedbedrijven en de effecten kunnen verwoestend zijn voor het uiteindelijke resultaat. De soorten fraude waarvan vastgoedeigenaren en -beheerders op de hoogte moeten zijn, vallen over het algemeen in vier categorieën: gelddiefstal, validatiediefstal (korting … Continue reading 7 Easy Steps to Help Identify Fraud in a REIT’s Parking Operations

3 soorten audits die exploitanten van parkeerplaatsen moeten uitvoeren

Focussen op operationele normen, veiligheid en klantervaring is niet alleen voor retailers. Te vaak negeren parkeerexploitanten het herzien van normen en best practices totdat er een probleem is (bijv. kapotte poort, uitglijden en vallen, diefstal). Regelmatige inspecties/audits van parkeerplaatsen helpen u proactief (niet reactief) te zijn en problemen op te lossen voordat ze aansprakelijk worden gesteld. Inkomsten uit parkeerbeheer … Continue reading 3 Types of Audits Parking Lot Operators Should Conduct

✔️ Checklist voor verliespreventie voor parkeerexploitanten

Verliespreventie is een reeks beleidsregels en procedures die zijn ontworpen om diefstal, fraude, vandalisme en verspilling tot een minimum te beperken. Gebruik deze voorbeeldcontrolelijst voor verliespreventie voor parkeerexploitanten om uw programma voor verliespreventie op al uw parkeerplaatsen en terreinen te maken of bij te werken. Algemeen Registratiedatum van de laatste LP Audit Locatie heeft een key control log voor … Continue reading ✔️ Loss Prevention Checklist for Parking Operators

Uitdagingen voor verliespreventie in de detailhandel

In de hedendaagse detailhandel telt elke dollar, en uitdagingen op het gebied van verliespreventie zijn zeer reëel. Krimp heeft een aanzienlijk effect op het bedrijfsresultaat van een retailer. In een recent onderzoek van de National Retail Federation (NRF) werd zelfs een gemiddeld dervingspercentage van 1.44% gevonden. Dit kost "de totale Amerikaanse detailhandelseconomie $48,9 miljard." Daarom zetten we… Continue reading Loss Prevention Challenges in Retail

4 tips voor het voorkomen van verlies om u te helpen al uw vakantiewinsten te behouden

De feestdagen zijn slechts een paar weken verwijderd en we weten dat u en uw personeel hard werken aan verkoop, promoties en andere seizoensprogramma's. Vraag uzelf, voordat u uw initiatieven uitrolt, af: werkt u net zo hard om het verlies in uw bedrijf te minimaliseren? Terwijl de feestdagen meer klanten en verkopen opleveren, … Continue reading 4 Loss Prevention Tips to Help You Keep All Your Holiday Profits

3 soorten winkelaudits die elke detailhandelaar zou moeten uitvoeren

Het uitvoeren van winkelaudits zou op de takenlijst van elke winkelier moeten staan, en met een goede reden: winkelaudits helpen je om de bedrijfsnormen te handhaven, de bedrijfsvoering te verbeteren en een veilige winkelervaring te bevorderen. Maar wat zijn precies de soorten winkelaudits die u moet uitvoeren en hoe vaak moet u ze doen? Belangrijker nog, hoe kan… Continue reading 3 Types of Store Audits Every Retailer Should Conduct