Tiêu chuẩn Thương hiệu là gì?

Các tiêu chuẩn thương hiệu bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động của mạng lưới nhượng quyền thương mại, bao gồm dịch vụ khách hàng, chuẩn bị sản phẩm, bán hàng, vệ sinh sạch sẽ, nguồn nhân lực, an ninh, ngăn ngừa tổn thất và phòng chống cháy nổ. Chúng chi phối cách thức hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể và kết quả thực hiện thành công đòi hỏi như thế nào.

Hầu hết các nhóm dựa trên nhượng quyền thương mại đối mặt với khách hàng, đặc biệt là trong các ngành như khách sạn, dịch vụ ăn uống và bán lẻ, công bố và phân phối các tiêu chuẩn thương hiệu cho các nhà nhượng quyền và nhà điều hành của họ.

Thực hiện đúng tiêu chuẩn thương hiệu biến mọi bên nhận quyền trở thành đại sứ thương hiệu.

Đạt được khả năng hiển thị vào các trang web của bạn cũng khiến họ có trách nhiệm

NGUỒN TIÊU CHUẨN THƯƠNG HIỆU KHÁC

Tham khảo đến Danh mục Tiêu chuẩn thương hiệu để biết hướng dẫn và các phương pháp hay nhất về tiêu chuẩn thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn.

Leave a Reply