Cách kiểm tra cửa hàng bán lẻ bia và rượu của bạn

Mặc dù là một danh mục đã trưởng thành, nhưng thị trường đồ uống có cồn vẫn tiếp tục phát triển. Các nhà phân tích đang dự báo tốc độ CAGR là 2% từ năm 2018 đến năm 2025, hiệu suất được thúc đẩy bởi sự gia tăng người tiêu dùng trẻ tuổi và sự gia tăng thu nhập khả dụng. Đây là một tin tuyệt vời cho các nhà bán lẻ chuyên về bia, rượu và rượu mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là… Continue reading How to Audit Your Beer and Wine Retail Stores

✔️ Danh sách kiểm tra dành cho các nhà bán lẻ rượu, bia và rượu mạnh

Sử dụng danh sách kiểm tra mẫu này dành cho các Nhà bán lẻ Rượu, Bia và Rượu mạnh để tạo hoặc cập nhật các hoạt động và chương trình bán hàng trên khắp các địa điểm bán lẻ của bạn. Danh sách kiểm tra đảm bảo rằng rượu vang, bia và rượu mạnh được mua và bán nhất quán với các tiêu chuẩn và quy định của công ty. Kiểm tra thường xuyên giúp các nhà bán lẻ và nhà phân phối chủ động và giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở thành… Continue reading ✔️ Checklist for Wine, Beer and Spirits Retailers