Thực hiện đơn hàng kịp thời - Cách mẹo cho nhà bán lẻ

Đó là thời điểm bận rộn nhất trong năm của các nhà bán lẻ. Bởi vì tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi đại dịch bắt đầu, hầu hết những thách thức mà bạn sẽ đối mặt trong năm nay có thể sẽ diễn ra ở hậu trường thay vì ở phía sau quầy hoặc trên sàn bán hàng. Doanh số bán hàng trực tuyến sẽ tăng vọt trong năm nay do sự xa rời xã hội tiếp tục và sức khỏe… Continue reading Timely Order Fulfillment – How to Tips for Retailers

5 Kiểm tra Kho hàng Bạn Cần Tiến hành Thường xuyên

Là một nhà bán lẻ, bạn có rất nhiều thứ để quản lý. Thật dễ dàng để tập trung vào các sáng kiến hướng tới khách hàng của bạn (buôn bán, kinh nghiệm, chiến thuật bán hàng, hoạt động của cửa hàng). Điều quan trọng là phải theo dõi các hoạt động phụ trợ của bạn. Vì các kho hàng và trung tâm phân phối của bạn (theo nghĩa đen) chứa tất cả hàng hóa, bạn cần chủ động quản lý kho hàng với việc kiểm tra kho hàng thường xuyên. … Continue reading 5 Warehouse Inspections You Need to Conduct Regularly

Cách chọn phần mềm kiểm tra kho

Công nghệ đã khiến hoạt động bán lẻ trở nên năng động hơn bao giờ hết — và điều đó bao gồm cả việc quản lý kho hàng. Chúng tôi có thể tối ưu hóa kho hàng và đảm bảo tuân thủ hiệu quả hơn. Bằng cách triển khai các công cụ phù hợp, việc kiểm tra tuân thủ kho hàng có thể mất một khoảng thời gian ngắn trong khi dữ liệu trở nên chính xác và hữu dụng hơn. Nhưng ngành bán lẻ đang bão hòa với công nghệ và công cụ. … Continue reading How to Choose Warehouse Inspection Software