Nguồn ảnh: Shutterstock

Nguy cơ đối xử với các nhà quản lý khu vực như một trung tâm chi phí

Cách đây không lâu, tôi đã gặp một giám đốc khu vực. Để cải thiện lợi nhuận của mình, anh ấy đang cân nhắc cắt giảm các nhà quản lý khu vực thành một cá nhân duy nhất để giám sát 50 người được nhượng quyền. Đề xuất của tôi với anh ấy là đừng bận tâm đến việc quản lý các cửa hàng vào thời điểm đó. Khi nào các mạng lưới bán lẻ mới hiểu rằng quản lý quận không phải là… Continue reading The Dangers of Treating District Managers as a Cost Center

một lớp học chuyên sâu về khách sạn từ một món ăn mang đi bằng con quay hồi chuyển

Tôi sống ở trung tâm khu phố Greektown của Toronto. Ở một nơi như thế này, bạn nghĩ tôi có thể tìm được một con Gyro tốt. Hãy để tôi đảm bảo với bạn, Alexandros không làm bạn thất vọng về mặt này. Con quay hồi chuyển mềm, ngon ngọt và có vị tỏi hoàn hảo. Nhưng điều tôi thích nhất ở Alexandros là cảm giác có được… Continue reading a Hospitality Masterclass From a Gyro Take-Out