Nguồn ảnh: Shutterstock

Nguy cơ đối xử với các nhà quản lý khu vực như một trung tâm chi phí

Cách đây không lâu, tôi đã gặp một giám đốc khu vực. Để cải thiện lợi nhuận của mình, anh ấy đang cân nhắc cắt giảm các nhà quản lý khu vực thành một cá nhân duy nhất để giám sát 50 người được nhượng quyền. Đề xuất của tôi với anh ấy là đừng bận tâm đến việc quản lý các cửa hàng vào thời điểm đó. Khi nào các mạng lưới bán lẻ mới hiểu rằng quản lý quận không phải là… Continue reading The Dangers of Treating District Managers as a Cost Center