Kế hoạch hành động kiểm toán bán lẻ là gì?

Kế hoạch hành động là gì?

Khi người quản lý khu vực đi dạo một cửa hàng / địa điểm như một phần của cuộc kiểm toán bán lẻ, cô ấy nhất định phải tìm ra các vấn đề. Ngay cả những người điều hành giỏi nhất và siêng năng nhất cũng thỉnh thoảng mắc sai lầm.

Tiêu chuẩn thương hiệu tồn tại vì một lý do: chúng bảo vệ thương hiệu và làm cho các địa điểm trở nên hấp dẫn hơn đối với khách và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Kế hoạch hành động là cơ hội để áp dụng các hành động khắc phục đối với các khu vực có vấn đề. Nó chỉ định một cá nhân chịu trách nhiệm khắc phục từng vấn đề (bất cứ điều gì được quản lý khu học chánh cho là không đạt tiêu chuẩn hoặc không tuân thủ trong chuyến thăm) và một ngày mục tiêu để giải quyết.

Trách nhiệm và Hiệu quả

Kế hoạch hành động thúc đẩy quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình ở cấp cửa hàng. Nó cũng cho phép các nhà quản lý cấp huyện và người nhận quyền / quản lý cửa hàng làm việc cùng nhau để hướng tới một mục tiêu chung: làm cho mỗi địa điểm hoạt động hiệu quả hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn.

Kế hoạch hành động tạo ra hiệu quả. Nó cho phép sửa chữa xảy ra mà không bị lãng phí thời gian với việc liên lạc qua lại giữa người nhận quyền / quản lý cửa hàng và người quản lý khu vực. Tìm thiếu sót, chỉ định nó như một hành động sửa chữa, sửa chữa nó… xong!

Quản lý cấp quận kiểm tra cửa hàng bán lẻ bằng máy tính bảng

Đừng chỉ tìm ra vấn đề ... hãy sửa chúng!

Việc phát hiện các vấn đề ở cấp độ cửa hàng tốt đến mức nào trừ khi bạn cam kết khắc phục chúng? Bạn quan tâm đến việc chỉ tìm ra các vấn đề hay tốt hơn là bạn nên đan xen cải tiến liên tục vào quy trình? Làm thế nào tốt là phát hiện ra vấn đề mà không cần giải quyết và kết thúc? Tìm ra vấn đề là tốt. Sửa chữa chúng là tốt hơn. Đó là lúc kế hoạch hành động xuất hiện.

Đóng vòng lặp khi thực thi cửa hàng

Về cốt lõi, kế hoạch hành động là một phương tiện để cải tiến. Thành công trong lĩnh vực bán lẻ chủ yếu nằm ở việc thực hiện. Kế hoạch hành động là thực hiện.

Kế hoạch hành động là sự tiếp tục của chuyến thăm, chìa khóa để đạt được giải pháp và kết thúc. Nếu các vấn đề là bệnh tật, kế hoạch hành động là phương pháp chữa trị. Đừng rời khỏi cửa hàng mà không có một cái!

Tìm kiếm các vấn đề về trang web là tốt. Sửa chữa chúng là tốt hơn.

CÁC NGUỒN THI CÔNG BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo Hạng mục Thực hiện Bán lẻ để biết hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để thực hiện các tiêu chuẩn và chương trình thương hiệu.

NGUỒN KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TRA BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo đến Hạng mục Kiểm tra và Kiểm tra Bán lẻ để biết cách thực hiện và các phương pháp hay nhất cho việc kiểm tra và thanh tra bán lẻ.

TÌM HIỂU THÊM VỀ BINDY

Tham khảo đến Thể loại bindy để biết thêm thông tin về cách các thương hiệu hàng đầu thế giới sử dụng Bindy để thực hiện các tiêu chuẩn thương hiệu với việc kiểm tra, các kế hoạch và nhiệm vụ khắc phục.

Leave a Reply