Nhân viên thực hiện chính sách thay đổi đối với nước rửa tay

Nghiên cứu điển hình: Chính sách cập nhật của Nhóm C-Store tại hơn 700 địa điểm như thế nào

Bán lẻ luôn phát triển nhanh chóng, nhưng với sự bùng phát của COVID-19, các doanh nghiệp cần phải điều chỉnh hoạt động và các chính sách về sức khỏe và an toàn của mình hàng ngày (đôi khi hàng giờ). Ban quản lý có trách nhiệm thông báo nhanh những thay đổi về chính sách và các phương pháp hay nhất trong các cửa hàng của họ. Điều quan trọng là nhân viên phải làm việc với thông tin cập nhật nhất để giữ cho mình… Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations

Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ, Hướng dẫn Toàn diện

Thực hiện nhiệm vụ ở cấp độ cửa hàng là một thách thức đối với hầu hết các nhà bán lẻ. Một hệ thống quản lý tác vụ hiệu quả sẽ thúc đẩy quá trình thực thi, tham gia và tương tác của cửa hàng lên một tầm cao mới. Một sai lầm phổ biến mà các nhà bán lẻ mắc phải là cố gắng quản lý công việc qua email. Tiếp theo là không thể cập nhật các chương trình phức tạp và nhiều phần chuyển động thông qua email… Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Hướng dẫn và nghiên cứu điển hình để thực hiện nhanh chóng việc thu hồi sản phẩm

Vấn đề: Thực hiện Thu hồi Sản phẩm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liệt kê 36 cuộc điều tra về sự bùng phát vi khuẩn E.coli trong thực phẩm cho riêng năm 2019! Thủ phạm mới nhất, rau diếp romaine, đã được xác định vào tháng 11 năm 2019. Bốn mươi người ở 16 tiểu bang bị bệnh do chủng vi khuẩn E. coli O157: H7 bùng phát. Kết quả là một đợt thu hồi sản phẩm lớn. … Continue reading How-to and case study to Quickly Execute a Product Recall

Cách thực hiện giao tiếp hai chiều giữa cửa hàng và trụ sở chính

Nếu bạn có cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng nhượng quyền, bạn cần gửi và nhận thông tin từ các cửa hàng. Làm thế nào để làm điều này một cách hiệu quả là ít rõ ràng hơn. Hãy đi sâu vào. Từ trụ sở chính đến các cửa hàng Trụ sở chính cần truyền đạt thông tin đến tất cả / một số cửa hàng, ở tất cả / một số khu vực. Các gói thông tin liên lạc này đi "xuống" và có thể được sử dụng để… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office

Thực hiện bán lẻ là gì? Mục đích, phạm vi và các phương pháp hay nhất.

Thực hiện bán lẻ là tập hợp các thực hành và công nghệ cho phép chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chương trình, tiêu chuẩn và chỉ thị của cửa hàng ở cấp cửa hàng. Bài viết này làm sáng tỏ mục đích, phạm vi và các phương pháp hay nhất của việc thực hiện bán lẻ. Đối tượng dự kiến là những người buôn bán, chuyên gia hoạt động bán lẻ, chuyên gia bán hàng trong khu vực, hàng tiêu dùng đóng gói… Continue reading What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là gì?

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là quá trình quản lý các nhiệm vụ bao gồm mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, phân phối chi tiết cho những người nhận được chọn (thường là quản lý cửa hàng), theo dõi và báo cáo. Quản lý công việc giúp các thương hiệu bán lẻ đạt được các mục tiêu cụ thể thông qua việc phân phối các yêu cầu có thể hành động và theo dõi được. Các chức năng chính của phần mềm Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ Phần mềm Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ cần: Cho phép người dùng… Continue reading What Is Retail Task Management?