🚀 Kiểm toán bán lẻ là gì?

Kiểm toán bán lẻ giúp các thương hiệu bán lẻ và khách sạn thực hiện các tiêu chuẩn, chương trình và quy trình của thương hiệu trong các lĩnh vực như vận hành, bán hàng, ngăn ngừa tổn thất, sức khỏe, an toàn và an ninh trên tất cả các cửa hàng, đúng thời gian và đầy đủ. Việc kiểm tra đôi khi được gọi là đánh giá hoặc đơn giản là một chuyến thăm.

Cuộc kiểm toán sử dụng phần mềm kiểm toán bán lẻ, một biểu mẫu có thể thực hiện được với các hình ảnh, ảnh chụp, video, tệp hỗ trợ, chữ ký, logic có điều kiện, các mục quan trọng và đề xuất kế hoạch hành động tốt nhất.

Hanh động đung đăn

Kiểm toán bán lẻ cho phép các nhà khai thác bán lẻ chỉ định các hành động khắc phục và giải quyết các vấn đề trước khi chúng làm tổn hại đến danh tiếng và lợi nhuận của họ. Điều này thường được gọi kế hoạch hành động.

Các hành động khắc phục đảm bảo rằng những thiếu sót được giải quyết kịp thời và các tiêu chuẩn, chương trình và chính sách của thương hiệu được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, tại mọi địa điểm.

Bạn còn chờ gì nữa?

Chúng tôi làm việc với rất nhiều khách hàng như bạn và đây là điều họ nói với chúng tôi: hầu hết các phần mềm và quy trình nội bộ khác đều khó sử dụng, không linh hoạt và đắt tiền.
Chuyển sang Bindy và tăng năng suất cũng như lợi nhuận của bạn ở mọi cơ sở.
https://bindy.com/

Tiêu chuẩn thương hiệu

Kiểm toán bán lẻ thúc đẩy sự tuân thủ tổng thể cao hơn với tiêu chuẩn thương hiệu ở cấp độ cửa hàng.

Bằng cách cam kết các nguồn lực cho các tiêu chuẩn thương hiệu, nhà điều hành chứng minh rằng việc tuân thủ là ưu tiên hàng đầu đối với thương hiệu, cho trải nghiệm của khách hàng, cho sức khỏe và sự an toàn của khách hàng và nhân viên cũng như hiệu quả tài chính của mỗi và mọi địa điểm.

Lưu ý rằng kiểm toán bán lẻ khác với mua sắm bí ẩn. Họ giải quyết các nhu cầu khác nhau và có kết quả rất khác nhau.

ưu tiên và sự tham gia

Hoàn thành việc kiểm tra giúp các nhà quản lý khu vực và đại diện thương hiệu củng cố các tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn về thương hiệu đối với các bên nhận quyền và quản lý cửa hàng.

Kiểm toán bán lẻ không phải là một hoạt động thụ động. Họ mang đến cho người quản lý trụ sở chính và khu vực cơ hội tương tác với ban quản lý cửa hàng và nhân viên, lắng nghe phản hồi cũng như đưa ra trợ giúp và nguồn lực.

Cách xây dựng danh sách kiểm tra đánh giá bán lẻ

Bây giờ chúng ta đã thảo luận về nó là gì, chúng tôi muốn giúp bạn xây dựng danh sách kiểm tra đánh giá bán lẻ. Hãy tham khảo của chúng tôi Cách xây dựng danh sách kiểm tra đánh giá bán lẻ.

Danh sách kiểm tra Kiểm toán Bán lẻ

Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách kiểm tra để quản lý hoạt động và tiêu chuẩn thương hiệu của mình, bạn có hai lựa chọn.

  1. Đăng ký một dùng thử miễn phí Bindy và có quyền truy cập vào thư viện các biểu mẫu công khai đã được kiểm duyệt chuyên nghiệp mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra vị trí của mình trong vài giây.
  2. Tham khảo của chúng tôi danh sách kiểm tra danh mục của hơn 33 danh sách kiểm tra để quản lý mọi khía cạnh hoạt động của bạn.

Hướng dẫn cuối cùng về kiểm toán bán lẻ 

Bạn có muốn đưa điều này lên cấp độ tiếp theo? Của chúng tôi Kiểm toán Bán lẻ - Hướng dẫn Cuối cùng là bộ sưu tập thông tin toàn diện nhất của chúng tôi về các cuộc đánh giá bán lẻ, bao gồm lý do tại sao, ai, khi nào và cách thức tiến hành các cuộc đánh giá bán lẻ. Được xây dựng bởi các chuyên gia bán lẻ dành cho các chuyên gia bán lẻ.

Bindy - Hướng dẫn kiểm tra-02

NGUỒN KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TRA BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo đến Hạng mục Kiểm tra và Kiểm tra Bán lẻ để biết cách thực hiện và các phương pháp hay nhất cho việc kiểm tra và thanh tra bán lẻ.

Leave a Reply