Jakie są standardy marki?

Standardy marki obejmują szerokie obszary działalności sieci franczyzowej, w tym obsługę klienta, przygotowanie produktów, merchandising, czystość, zasoby ludzkie, bezpieczeństwo, zapobieganie stratom i przeciwpożarowe. Określają, w jaki sposób należy wykonać określone zadania i co pociąga za sobą pomyślny wynik wdrożenia.

Większość grup franczyzowych skierowanych do klientów, zwłaszcza w branżach takich jak hotelarstwo, gastronomia i handel detaliczny, publikuje i rozpowszechnia standardy marki wśród swoich franczyzobiorców i operatorów.

Prawidłowo realizowane standardy marki zmieniają każdego franczyzobiorcę w ambasadora marki.

Uzyskanie wglądu w Twoje witryny również sprawia, że są one odpowiedzialne

INNE ZASOBY DOTYCZĄCE STANDARDÓW MARKI

Zapoznaj się z Kategoria standardów marki poradniki i najlepsze praktyki dotyczące standardów marki w handlu detalicznym i hotelarstwie.

Leave a Reply