Jak řídit sezónní prodeje a propagace na více místech

Vytěžením co nejvíce z období výprodejů a promo akcí může váš obchod vydělat spoustu příjmů. Ve skutečnosti platí, že pro kamenné maloobchodníky se akce obvykle konají odkudkoli 10% až 45% celkových příjmů. Pochopení toho, jak řídit sezónní výprodeje a propagační akce, je klíčem k provozování úspěšného obchodu.

Vyžaduje to však také dokonalé porozumění údajům o historických prodejích, aktuálním trendům a inventáři, jinak riskujete nadměrnou nebo nedostatečnou zásobu – a proto místo toho přicházíte o příjmy. 

Tato úloha správy promo akcí se stává složitější, když do mixu začnete přidávat více míst. Nyní musíte vzít v úvahu místní rozdíly, skladové rozdíly a koordinaci napříč více týmy. 

Jaké jsou problémy se správou propagací na více místech? 

Až budete hotovi, zde je obsah, který ostatní čtenáři považují za užitečný:

Rozdíly v chování a preferencích místních spotřebitelů 

Každé místo má svou vlastní unikátní zákaznickou základnu s různými preferencemi a chováním. Pochopení těchto rozdílů a jejich řešení může být problém. Co funguje dobře na jednom místě, nemusí mít stejný dopad na jiném. Vyžaduje to průzkum trhu a přizpůsobený přístup, který zajistí, že propagace budou rezonovat u místního publika.

Zřejmým příkladem potíží s řízením promo akcí napříč lokalitami jsou státní svátky. Pokud například pořádáte akci 4. července v USA, nebude to mít vliv na vaše mezinárodní pobočky.

Různé místní a regionální zákony a předpisy 

Různá místa mají často specifické zákony a předpisy týkající se propagačních akcí, slev a reklamy. Například obchody s potravinami v Kalifornii mají legálně povoleno zásobovat likérem, zatímco obchody ve Virginii nikoli – což znamená, že národní řetězec jako Safeway se musí ve Virginii vyhýbat marketingovým propagacím likéru.

Orientace v těchto právních požadavcích může být složitá a časově náročná. Je nezbytné zůstat informováni a zajistit, aby všechny propagační aktivity byly v souladu s místními předpisy, abyste se vyhnuli jakýmkoli právním problémům.

Jak řídit prodej a propagační akce

Logistické otázky související se skladovým hospodářstvím a distribucí

V konečném důsledku je velkou součástí úspěšné propagace správné množství zásob, které uspokojí poptávku zákazníků, aniž by zbylo příliš mnoho zásob. To je dostatečná výzva na jedinečném místě.

Koordinace skladového hospodářství a distribuce na více místech může být úplnou logistickou hádankou. Každý obchod může mít různé potřeby zásob na základě poptávky zákazníků a regionálních preferencí (nebo zákonů, jako je výše uvedený příklad Safeway), což k problému přidává mnoho vrstev složitosti.

Komunikační výzvy mezi různými obchody a managementem

Efektivní komunikace je zásadní při řízení propagací na více místech. Zajištění jasné a konzistentní komunikace mezi vedoucími prodejen, regionálními manažery a týmem centrálního vedení je klíčové. To zahrnuje předávání propagačních strategií, pokynů a okamžité řešení jakýchkoli problémů nebo zpětné vazby.

Udržet všechny na stejné stránce může být logistická výzva, ale pro úspěch je to nezbytné provedení propagace. V opačném případě můžete skončit s tím, že promo bude v některých obchodech zapomenuto nebo bude prodáváno způsobem, který jste nechtěli.

Přestaňte nechávat peníze na stole se špatně provedeným merchandisingem
Jak řídit prodej a propagační akce

6 strategií pro efektivní řízení sezónních prodejů

Pokud jde o efektivní řízení sezónních prodejů, existuje několik důležitých strategií, které byste měli dodržovat, abyste zajistili úspěch.

Vytvořte komplexní propagační kalendář

Vytvořte dobře strukturovaný propagační kalendář, který nastiňuje klíčové sezónní prodeje a události v průběhu roku. To umožňuje lepší plánování a koordinaci na více místech. Zajišťuje, že propagační akce jsou strategicky načasovány, předchází konfliktům a maximalizuje zapojení zákazníků. 

Tento kalendář byste měli vyvinout tak, že se podíváte na historickou výkonnost, abyste pochopili, co fungovalo v minulosti, a zároveň se podívejte, jaké příležitosti můžete mít letos s uvedením produktů na trh, svátky atd.

Zajistit adekvátní řízení dodavatelského řetězce pro potřeby skladování

Jak již bylo zmíněno dříve, budete muset analyzovat historické údaje o prodeji a trendy na trhu, abyste mohli předvídat poptávku po jednotlivých lokalitách během sezónních špiček. 

Ale budete také muset nastavit dodavatelský řetězec, který bude fungovat hladce, abyste měli zásoby včas na propagační akce. Dodavatelský řetězec, který takto funguje hladce, může trvat mnoho měsíců nebo dokonce let práce a optimalizace, takže je důležité začít tam okamžitě.

Přizpůsobte místní kulturní akce a svátky

Stejně jako v předchozím příkladu ze 4. července je velmi důležité přizpůsobit propagaci tak, aby odpovídala místním kulturním událostem, svátkům a tradicím. Zohledněním preferencí a zájmů zákaznické základny každého místa můžete vytvořit relevantní a působivé propagační akce, které skutečně rezonují s místní komunitou. Retro Replay odvádí skvělou práci při inzerování jejich prodeje 4. července na sociálních sítích.

Jak řídit prodej a propagační akce

Zdroj

Tento přístup podporuje zvýšené zapojení zákazníků a následně vede ke znatelnému nárůstu prodeje. Když zákazníci cítí, že propagace je přizpůsobena přímo pro ně, vytváří to pocit spojení a podněcuje jejich nadšení k nákupu.

Využijte technologii pro řízení zásob a propagace

Technologie dnes hraje klíčovou roli při úspěšné propagaci. Nejprve potřebujete prodejní software a systémy pro správu zásob, abyste pochopili, jak se vám promoakce historicky dařily, abyste mohli naplánovat lepší promo akce a nakoupit pro ně dostatek zásob.

Musíte však také použít technologii, která vám pomůže provést propagaci. Bindy, například, poskytuje snadný způsob více míst, aby bylo zajištěno, že jejich patra a zadní místnosti budou v souladu s plánem propagace společnosti

Jak řídit prodej a propagační akce

Mějte komunikační strategie pro předávání podrobností o propagaci do každého obchodu

Vytvořte jasné komunikační kanály mezi týmem centrálního vedení a jednotlivými prodejnami. Pravidelně sdílejte podrobnosti o propagaci, pokyny a jakékoli aktualizace, abyste zajistili konzistentnost a přesnost při provádění. Běžnou taktikou velkých, zavedených maloobchodníků, jako je Talbots, je vytvořit brožuru, která poskytuje přesné pokyny k věcem, jako je označení pro uspořádání vašeho obchodu. Tato brožura může také obsahovat další podrobnosti, jako je doporučená formulace pro obchodní partnery. 

Měli byste také podporovat otevřenou komunikaci a poskytnout podporu pro řešení jakýchkoli otázek nebo obav, které mohou nastat.

Školit personál prodejny pro realizaci promoakcí

Jedním z klíčů k úspěšné propagaci je mít dobře připravený a dobře informovaný tým v první linii. Proto je klíčové vybavit personál vašeho obchodu školením a zdroji, které potřebují k efektivní realizaci propagačních akcí. 

Tím, že jim poskytnete komplexní znalosti o produktech a vysvětlíte výhody a nevýhody každé propagační akce, je připravíte na úspěch. Dobře vyškolený personál nejen zlepšuje celkovou zákaznickou zkušenost, ale hraje také zásadní roli při maximalizaci efektivity vašich propagačních akcí. Stávají se ambasadory vaší značky, zapojují zákazníky a vytvářejí pozitivní dopad, který přináší výsledky. Investujte tedy do svého týmu, vybavte je správnými nástroji a sledujte, jak jejich odborné znalosti posouvají vaše povýšení do nových výšin!

Jak řídit prodej a propagační akce

Zdroj

Závěr

Spravovat propagační akce ve více maloobchodních místech není žádná legrace. Pokud se však připravíte s předstihem a poučíte se ze svých úspěchů a neúspěchů v minulosti, budete moci uskutečnit úspěšnou propagaci. A nakonec se jedna úspěšná propagace rozšíří na další – každý rok přidá obrovské částky do vašeho konečného výsledku.

OSTATNÍ ZDROJE PROVEDENÍ MALOOBCHODNÍKU

Odkazují na Kategorie Maloobchodní provedení za návody a osvědčené postupy pro maloobchodní a pohostinské provádění značkových standardů a programů.

O autorovi:

Francesca Nicasio je odborník na maloobchod, B2B obsahový stratég a LinkedIn TopVoice. Píše o trendech, tipech a osvědčených postupech, které umožňují maloobchodníkům zvýšit prodej a lépe sloužit zákazníkům. Je také autorkou Retail Survival of the Fittest, bezplatná e-kniha, která maloobchodníkům pomůže připravit své obchody na budoucnost.

One thought on “How to Manage Seasonal Sales and Promotions Across Multiple Locations

Leave a Reply