✔️ Kontrolní seznam hotelové lobby a společných prostor

Hotelový průmysl je typickým „zážitkovým“ odvětvím pohostinství. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby hotel udělal pozitivní první dojem ještě předtím, než se hosté ubytují. Použití hotelového kontrolního seznamu může pomoci zajistit, aby hotelové parkoviště, vstupní hala a společné prostory byly na úrovni. Koneckonců, stálá kvalita je jedním z důvodů, proč může pohostinství… Continue reading ✔️ Hotel Lobby and Common Areas Checklist

🚀 Jak vytvořit kontrolní seznam maloobchodního auditu

Maloobchodní audity, nazývané také návštěvy prodejen nebo inspekce prodejen, zajišťují vyšší shodu s programem prodejen a standardy značky. Jsou součástí pracovního postupu maloobchodního provádění a jsou navrženy tak, aby zvýšily prodeje a ziskové marže, zvýšily spokojenost zákazníků a snížily obchodní rizika. Možná začínáte program maloobchodního auditu od nuly. Možná máte… Continue reading 🚀 How to Build a Retail Audit Checklist

✔️ Kontrolní seznam pro kontrolu lékárny

Kontrolní seznam lékárenské inspekce pomáhá zajistit, aby obchody měly zavedené správné systémy, které splňují předpisy a zdravotní a bezpečnostní normy. Některé z níže uvedených informací pocházejí z kanceláře profesionála státu New York a jsou zde uvedeny pro případ, že by byly informace přesunuty nebo odstraněny z jejich webových stránek. Areál Registrovaná oblast… Continue reading ✔️ Pharmacy Inspection Checklist

✔️ Kontrolní seznam pro kontrolu toalet

Tento vzorový kontrolní seznam pro kontrolu toalet použijte k prohlídce vašich komerčních toalet a ujistěte se, že fungují správně a nejsou pro zákazníky nepříjemné. Konkrétní čištění koupelny viz Kontrolní seznam čištění komerčních toalet. Obecná toaleta Jsou dveře a rukojeť toalety čisté a v dobrém stavu? Je interiér toalety na první dojem čistý? The… Continue reading ✔️ Washroom Inspection Checklist

✔️ Kontrolní seznam požární ochrany

Tento vzorový kontrolní seznam protipožární ochrany použijte k vytvoření nebo aktualizaci programu protipožární ochrany ve všech maloobchodních prodejnách. I když se jednotlivé situace liší, následující vzorový kontrolní seznam podrobně popisuje konkrétní problémy, které mohou být zahrnuty do kontrolního seznamu pro kontrolu požární ochrany. Metodika: Tento kontrolní seznam byl sestaven z řady zdrojů a moderován pomocí průmyslového výzkumu. Oheň … Continue reading ✔️ Fire Protection Checklist

✔️ Kontrolní seznam prevence ztrát

Prevence ztrát je pro maloobchodníky velmi skutečnou výzvou. Smrštění je problém, který stojí maloobchodníky každý rok miliardy dolarů kvůli externím krádežím, interním krádežím a administrativním chybám. Pravidelné používání kontrolního seznamu prevence ztrát ve všech vašich pobočkách zajišťuje dodržování zásad, posiluje školení a ukazuje, že prevence ztrát je pro vaši firmu prioritou. … Continue reading ✔️ Loss Prevention Checklist

✔️ Kontrolní seznam vybavení pro komerční kuchyně

Bindy pravidelně publikuje návody, osvědčené postupy a kontrolní seznamy, aby pomohla maloobchodníkům s více jednotkami zahájit nebo zlepšit jejich program maloobchodního auditu. Pomocí tohoto vzorového kontrolního seznamu vytvořte nebo aktualizujte svůj kontrolní seznam komerčního kuchyňského vybavení ve svých provozovnách, abyste udrželi provoz kuchyní na vysoké úrovni. Preventivní údržba kuchyňského vybavení minimalizuje poškození, zvyšuje výkon, snižuje spotřebu energie a prodlužuje… Continue reading ✔️ Equipment Checklist for Commercial Kitchens

✔️ Kontrolní seznam CPG Merchandising

Pomocí tohoto vzorového kontrolního seznamu CPG Merchandising můžete vytvořit nebo aktualizovat svůj program vizuálního merchandisingu v místech vašeho maloobchodního partnera. Police Police jsou skladem. Žádné otvory pro produkt. Nejsou zde žádné nepovolené položky. Všechny povolené položky jsou uloženy na polici. Pro umístění a kategorii byl použit správný planogram (přiložte fotografii). Počet „obličejů“ je vhodný… Continue reading ✔️ CPG Merchandising Checklist

✔️ Kontrolní seznam pro venkovní prostory

Vnější prostory kolem vašich prodejen jsou kriticky důležité pro první dojem! Použijte kontrolní seznam pro venkovní prostory, abyste se ujistili, že oblast kolem vašich obchodů je čistá, bezpečná a zve zákazníky, aby přišli do vašich obchodů. Tento vzorový kontrolní seznam pro venkovní prostory pochází z Kanadského centra pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a je zde uveden pro případ, že… Continue reading ✔️ Exterior Area Checklist

✔️ Kontrolní seznam pro kontrolu parkoviště

Parkovací průmysl se do značné míry dělí na dva typy: parkování na ulici a parkování mimo ulici. Parkování na ulici je převážně ve vlastnictví obcí, zatímco parkování mimo ulice je v soukromém vlastnictví. Oba typy musí zajistit, aby byly šarže v dobrém stavu a byly v souladu s předpisy a očekáváními zákazníků. Zde je vzorový kontrolní seznam pro kontrolu parkoviště, který vám pomůže… Continue reading ✔️ Parking Lot Inspection Checklist

✔️ Kontrolní seznam čištění komerčních toalet

Pomocí tohoto kontrolního seznamu zajistíte, že toalety ve vašem hotelu, restauraci nebo obchodním zařízení zůstanou čisté a zdravé pro zákazníky a zaměstnance. Chcete-li zajistit, aby vaše toalety správně fungovaly a byly pro zákazníky příjemné, podívejte se také na Kontrolní seznam inspekcí toalet. Předčištění Noste ochranné prostředky, včetně rukavic a brýlí, pokud jde o stříkání. Značky mokré podlahy… Continue reading ✔️ Commercial Restroom Cleaning Checklist

✔️ Kontrolní seznam provozu obchodu

Použijte kontrolní seznam provozu prodejny a pravidelně kontrolujte svá místa, abyste se ujistili, že jsou dodržovány standardy značky a obchody fungují optimálně. Tento vzorový kontrolní seznam pro provoz obchodu použijte k vytvoření nebo aktualizaci standardů obchodů nebo operačních programů ve vašich lokalitách. První dojmy Na stupnici od jedné do deseti; jak prezentovatelný je obchod? Jsou vozíky… Continue reading ✔️ Store Operations Checklist

✔️ Kontrolní seznam vizuálního merchandisingu

86 procent maloobchodníků uvádí, že existuje korelace mezi dobře provedeným vizuálním merchandisingem a mírou konverze. Použití kontrolního seznamu vizuálního merchandisingu v obchodě pomáhá zajistit, že vaše programy budou spuštěny včas a na všech místech. Pomocí tohoto vzorového kontrolního seznamu pro vizuální merchandising můžete vytvořit nebo aktualizovat svůj program vizuálního merchandisingu ve svých lokalitách. EXTERIÉR PRODEJNY Prodejna… Continue reading ✔️ Visual Merchandising Checklist

✔️ Kontrolní seznam zdraví a bezpečnosti

Komplexní program kontroly zdraví a bezpečnosti chrání vaše podnikání. Tento vzorový kontrolní seznam ochrany zdraví a bezpečnosti použijte k vytvoření nebo aktualizaci programu ochrany zdraví a bezpečnosti ve všech vašich lokalitách. Mytí rukou zaměstnanců Zaměstnanci jsou si vědomi firemních standardů a postupů mytí rukou, včetně drhnutí rukou po dobu minimálně 20 sekund a namydlení hřbetů rukou mezi… Continue reading ✔️ Health and Safety Checklist

✔️ Kontrolní seznam bezpečnosti potravin

Začleněním kontrolního seznamu pro bezpečnost potravin do vašeho programu ochrany zdraví a bezpečnosti vás nejen udrží v souladu a ochrání značku před nároky, soudními spory a jinými bolestmi hlavy, ale také povzbudí zaměstnance, aby jednali přiměřeně. „Samotný proces auditu se stává hnacím motorem pro lidi, aby nejenom vyhověli, ale aby skutečně měli správné chování a byli… Continue reading ✔️ Food Safety Checklist

Kontrolní seznam pro opětovné otevření obchodu v souladu s IA

✔️ Kontrolní seznam pro opětovné otevření obchodu pro maloobchodníky

Po dočasném uzavření je třeba udělat hodně, aby vaše prodejny fungovaly a byly připraveny přivítat zpět vaše zákazníky. Použijte tento vzorový kontrolní seznam pro opětovné otevření obchodu, abyste se ujistili, že vám neuniknou zásadní podrobnosti. Zaměstnanci Potvrzují zdraví a připravenost zaměstnanců vrátit se do práce. Sdělte plán znovuotevření co nejdříve… Continue reading ✔️ Store Reopening Checklist for Retailers

Barista podává ženě tašku s jídlem

✔️ Kontrolní seznam pro zdraví zaměstnanců pro COVID-19

Jako preventivní opatření mnoho prodejců potravin a potravin používá kontrolní seznamy a dotazníky, aby se rychle zeptali zaměstnanců na jejich zdraví před nástupem na směny. Používání kontrolního seznamu pro zdraví zaměstnanců během COVID-19 zaměstnancům ukazuje, že přijímáte další opatření k zajištění bezpečného pracovního prostředí. Zákazníkům také dává vědět, že jste… Continue reading ✔️ Employee Wellness Checklist for COVID-19

✔️ Kontrolní seznam čištění kina

Vzhledem k tomu, že kina vítají hosty po COVID-19, je důležité, aby byl zážitek hostů bezchybný. Čistota a hygiena jsou v myslích spotřebitelů na prvním místě. Parkoviště kina Zajistěte, aby vjezd na parkoviště měl vhodné značení. Odstraňte veškeré nečistoty z parkovacích ploch. Zkontrolujte šarži po špičkách. Odstraňte a vyprázdněte odpadky. Viz… Continue reading ✔️ Movie Theater Cleaning Checklist

✔️ Kontrolní seznam COVID-19 pro maloobchod a pohostinství

Odvětví, která čelí zákazníkům na celém světě, se potýkají s dopady koronaviru COVID-19. Zavedení kontrolního seznamu ohledně koronaviru (COVID-19) pomáhá zaměstnancům v první linii v maloobchodě a pohostinství mít aktuální informace o COVID-19 a dodržovat správné postupy, aby se zabránilo šíření nemoci. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE: Tento kontrolní seznam sestavil nelékařský… Continue reading ✔️ COVID-19 Checklist for Retail and Hospitality

✔️ Kontrolní seznam pro dočasné uzavření obchodu

COVID-19 způsobuje, že mnoho maloobchodních prodejen dočasně zavírá své brány pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že se situace tak rychle mění, může být snadné přehlédnout důležité detaily, zatímco budete spěchat reagovat. Abychom vám pomohli zajistit bezpečný a uspořádaný proces zavírání, zde je vzorový kontrolní seznam dočasného uzavření obchodu, který projdete… Continue reading ✔️ Temporary Store Closing Checklist