Jak pomocí inspekcí místa snížit pojistné na komerční pojištění

Inspekce na místě chrání vaši firmu, zaměstnance a zákazníky tím, že identifikuje potenciální nebezpečí a rizika. Zde je několik tipů, jak pomocí inspekcí na místě snížit pojistné na komerční pojištění. Zatímco pojišťovna často pošle inspektora, aby provedl průzkum místa, když pojišťujete nový majetek a podnikání, preventivní přístup může… Continue reading How to Use Site Inspections to Reduce Commercial Insurance Premiums

Večerka

12 způsobů, jak vrátit „vymoženosti“ zpět do večerek

Věděli jste, že USA má více než 150 000 obchodů se smíšeným zbožím, které představují 801 TP2T z celkového počtu motorových paliv prodaných po celé zemi? V tak silně konkurenčním odvětví zůstává udržení konkurenceschopnosti a ziskovosti pro majitele c-obchodů obrovskou výzvou. Tato příručka pojednává o několika praktických způsobech, jak zlepšit zážitek z c-store a zvýšit… Continue reading 12 Ways to Put the “Convenience” Back in Convenience Stores

Vizuální merchandising pro večerky: 5 skvělých tipů, které můžete vyzkoušet

Pokud jde o provozování samoobsluhy, vytvoření atraktivní strategie vizuálního merchandisingu by mělo být vysoko na vašem seznamu úkolů. Vizuály a prezentace v prodejnách slouží mnoha důležitým funkcím, včetně navádění nakupujících na správná místa a zvyšování prodeje. Proto je nezbytné neustále zlepšovat své postupy vizuálního merchandisingu. Abychom vám pomohli dosáhnout… Continue reading Visual Merchandising for Convenience Stores: 5 Great Tips to Try

Zaměstnanec zavádí změnu zásad pro dezinfekci rukou

Případová studie: Jak skupina C-Store aktualizovala zásady na více než 700 místech

Maloobchod se vždy pohybuje rychle, ale s vypuknutím COVID-19 musí podniky denně (někdy každou hodinu) upravovat své operace a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Vedení má povinnost rychle komunikovat změny zásad a osvědčené postupy napříč svými obchody. Je důležité, aby zaměstnanci pracovali s nejaktuálnějšími informacemi, aby se udrželi… Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations

Odvětví obchodů se smíšeným zbožím, nové trendy a zajímavá fakta

Prostřednictvím našeho podnikání a výzkumu jsme narazili na řadu faktů a statistik na vysoké úrovni o odvětví pohodlí (c-store), jeho směřování a nových trendech. Mysleli jsme si, že budou zajímat naše zákazníky a čtenáře. Existuje spousta obchodů se smíšeným zbožím! Samoobslužné prodejny mají i nadále stabilní růst jako odvětví, zdvojnásobení… Continue reading Convenience Store Industry, Emerging Trends and Interesting Facts

Odvětví obchodů se smíšeným zbožím, zajímavá fakta a trendy

Prostřednictvím našeho podnikání a výzkumu jsme narazili na řadu faktů a statistik na vysoké úrovni o odvětví c-store, jeho velikosti, směru a nových trendech. Mysleli jsme si, že budou zajímat naše zákazníky a čtenáře. Existuje spousta obchodů se smíšeným zbožím! Jen ve Spojených státech je 152 794 obchodů se smíšeným zbožím, jeden na každého… Continue reading Convenience Store Industry, Interesting Facts and Trends