Večerka

12 způsobů, jak vrátit „vymoženosti“ zpět do večerek

Věděli jste, že USA má více než 150 000 obchodů se smíšeným zbožím, které představují 801 TP2T z celkového počtu motorových paliv prodaných po celé zemi? V tak silně konkurenčním odvětví zůstává udržení konkurenceschopnosti a ziskovosti pro majitele c-obchodů obrovskou výzvou. Tato příručka pojednává o několika praktických způsobech, jak zlepšit zážitek z c-store a zvýšit… Continue reading 12 Ways to Put the “Convenience” Back in Convenience Stores

Vizuální merchandising pro večerky: 5 skvělých tipů, které můžete vyzkoušet

Pokud jde o provozování samoobsluhy, vytvoření atraktivní strategie vizuálního merchandisingu by mělo být vysoko na vašem seznamu úkolů. Vizuály a prezentace v prodejnách slouží mnoha důležitým funkcím, včetně navádění nakupujících na správná místa a zvyšování prodeje. Proto je nezbytné neustále zlepšovat své postupy vizuálního merchandisingu. Abychom vám pomohli dosáhnout… Continue reading Visual Merchandising for Convenience Stores: 5 Great Tips to Try

Zaměstnanec zavádí změnu zásad pro dezinfekci rukou

⭐ Případová studie: Jak skupina C-Store používala Bindy k aktualizaci zásad na více než 700 místech

Maloobchod se vždy pohybuje rychle, ale vypuknutí COVID-19 vyžadovalo, aby podniky upravovaly své operace a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti každý týden (někdy denně). Vedení má povinnost rychle komunikovat změny zásad a osvědčené postupy napříč svými obchody. Je zásadní, aby zaměstnanci pracovali s nejaktuálnějšími informacemi, aby byli v bezpečí jak pro sebe, tak pro zákazníky. … Continue reading ⭐ Case Study: How a C-Store Group Used Bindy to Update Policies at 700+ Locations

Odvětví obchodů se smíšeným zbožím, nové trendy a zajímavá fakta

Prostřednictvím našeho podnikání a výzkumu jsme narazili na řadu faktů a statistik na vysoké úrovni o odvětví pohodlí (c-store), jeho směřování a nových trendech. Mysleli jsme si, že budou zajímat naše zákazníky a čtenáře. Existuje spousta obchodů se smíšeným zbožím! Samoobslužné prodejny mají i nadále stabilní růst jako odvětví, zdvojnásobení… Continue reading Convenience Store Industry, Emerging Trends and Interesting Facts