6 způsobů, jak ušetřit čas během návštěv na místě a kontrol

Není žádným tajemstvím, že návštěvy stránek jsou pro vaše maloobchodní operace neuvěřitelně důležité. Audity a inspekce prodejen vám umožní vyhodnocovat programy a iniciativy, zajistit shodu a dokonce se spojit s týmy v terénu. Mohou však také trvat. Mezi přípravami na audit, dobou cestování, inspekcí obchodů a následným sledováním mohou návštěvy na místě trvat kdekoli… Continue reading 6 Ways to Save Time During Site Visits and Inspections

Jak chránit značku návštěvami webu

Vytvoření silné a rozpoznatelné značky vyžaduje spoustu práce. Musíte vymyslet, vytvořit správné sdělení a zajistit, aby rezonovalo s vaším cílovým trhem. Neméně důležité je zachování konzistence značky, zvláště pokud provozujete více obchodů. Chcete-li vybudovat důvěru a loajalitu, musíte poskytovat stejnou zkušenost se značkou ve všech kontaktních bodech zákazníků. … Continue reading How To Protect The Brand With Site Visits

6 Chyby při kontrole prodejen, kterých se manažeři distriktů dopouštějí při auditu maloobchodních prodejen

Mít vysoké standardy a silný akční plán je skvělé, ale i ty nejlepší strategie selžou, pokud nejsou prováděny správně. Jak napsal Larry Bossidy, bývalý generální ředitel AlliedSignal v bestselleru Execution: The Discipline of Getting Things Done, „Strategie nejčastěji selhávají, protože nejsou dobře prováděny.“ Tato lekce zní… Continue reading 6 Store Inspection Mistakes District Managers Make When Auditing Retail Stores

Jak vytvořit kontrolní seznam maloobchodního auditu

Maloobchodní audity, nazývané také návštěvy prodejen nebo inspekce prodejen, zajišťují vyšší dodržování standardů značky na úrovni prodejen. Zvyšují prodeje a ziskové marže, zvyšují spokojenost zákazníků a snižují obchodní rizika. Možná začínáte program maloobchodního auditu od nuly. Možná máte stávající program a hledáte vylepšení nebo automatizaci svého… Continue reading How to Build a Retail Audit Checklist

Jak vzdáleně řídit provoz obchodu

Za základní kámen osvědčených postupů provozu prodejen bylo považováno, že před pandemií manažeři okrsku fyzicky navštěvovali prodejny ve svém okrese, klastru nebo regionu (aka audit prodejny, procházka prodejnou, kontrola nebo návštěva). Se zavedenými cestovními omezeními nyní mnoho správců okresů nemůže nebo je omezeno v tom, kolik času mohou strávit na cestách… Continue reading How to Manage Store Operations Remotely

4 Typy kontrol, které chrání provoz obchodu

Provádění inspekcí prodejen (nazývaných také maloobchodní audity, návštěvy prodejen nebo procházky prodejen) by mělo být na pořadu dne každého prodejce, aby ochránil provoz prodejny. Proč? Inspekce prodejen podporují vyšší celkovou shodu se standardy značky, zmenšují propast mezi prodejnami a centrálou a zlepšují zákaznickou zkušenost tím, že zajišťují konzistentní provádění norem pro zboží, služby a bezpečnost. Tak … Continue reading 4 Types of Inspections that Protect Store Operations

Komunikace prodejny: Komplexní průvodce pro maloobchodníky

Pro koho je tato příručka určena? Tato komunikace s obchodem – obsáhlý průvodce pro maloobchodníky je určena pro maloobchodníky s více jednotkami v odvětvích, jako jsou lékárny, lázně, kliniky, telekomunikace, nábytek, sekáče a rychlé a neformální restaurace. Tato příručka také pomáhá výrobcům nebo distributorům spotřebního baleného zboží. Komunikace a správné provádění programů a příkazů úložiště zůstává problémem… Continue reading Store Communication: A Comprehensive Guide for Retailers

3 způsoby, jak ušetřit peníze za návštěvy obchodu

Ať už jste okresní manažer, regionální, územní, prodejní nebo clusterový manažer, musíte pravidelně navštěvovat prodejny, za které zodpovídáte. Zde jsou tři způsoby, jak můžete vy a vaše organizace ušetřit peníze za shromažďování a zpracování údajů o návštěvách prodejny. Sloučit návštěvy z více oddělení Potřeby merchandisingového oddělení, provozního oddělení, … Continue reading 3 Ways to Save Money on Store Visits

Obchodní případ pro použití kontrolních seznamů a kontrol v maloobchodě

Vaše maloobchodní podnikání je ze své podstaty složité. Má mnoho pohyblivých částí a mnohostrannou strukturu nákladů. Náklady na prodané zboží, mzdové náklady, leasingové poplatky, náklady na vodu... tyto náklady jsou skutečné a mají přímý vliv na hospodářský výsledek obchodu. Kontrolujte své náklady a pokud prodáváte produkt, po kterém je poptávka v… Continue reading The Business Case for Using Checklists and Inspections in Retail

Co je to maloobchodní audit?

Maloobchodní audit je chytrý kontrolní seznam. Je založen na formuláři, obsahuje body, obrázky osvědčených postupů, podpůrné soubory, podmíněné položky, kritické položky a doporučení akčního plánu. Maloobchodní audity, nazývané také procházky nebo inspekce prodejen, pomáhají plnit standardy značky a také identifikovat, sledovat a řešit nedostatky. Nápravná opatření Maloobchodní audity umožňují maloobchodním operátorům… Continue reading What is a Retail Audit?

Co je to inteligentní kontrolní seznam?

Chytrý maloobchodní kontrolní seznam obsahuje body, obrázky osvědčených postupů, podpůrné soubory, podmínky a doporučení akčního plánu. Umožňuje kontrolovat firemní standardy, sledovat, přiřazovat a řešit nedostatky. Zaručuje, že programy a zásady budou nasazeny v plném rozsahu, včas a v každém obchodě. Inteligentní maloobchodní kontrolní seznam je obvykle vytvořen online pomocí Form Builder nebo v… Continue reading What is a Smart Checklist?

Maloobchodní audity – konečný průvodce

Pro koho je tento průvodce určen? Tato příručka pro maloobchodní audity je určena pro maloobchodníky s více jednotkami v odvětvích, jako jsou restaurace, samoobsluhy, lékárny, lázně a kliniky, telekomunikace a prodejci alkoholu. Tato příručka také pomáhá provozovatelům parkoviště a výrobcům či distributorům spotřebního baleného zboží. Pokud potřebujete shromažďovat nebo ověřovat data v obchodech/geografických lokalitách, toto definitivní… Continue reading Retail Audits – The Definitive Guide

Operační software: Měli byste si koupit nebo postavit?

Maloobchodníci, výrobci, distributoři a operátoři se všichni snaží udělat více s méně. Méně lidí, méně rozpočtu, méně času. Potřebujete zkontrolovat standardy značek, potřebujete sbírat data z terénu, musíte posílat úkoly do obchodů. To vše musíte dělat s omezenými zdroji. Kupujete nebo stavíte? … Continue reading Operations Software: Should you Buy or Build?

Sběr dat v obchodě vs. maloobchodní audit

Zadejte do svého oblíbeného vyhledávače „mobilní sběr dat“ a v této kategorii najdete velké množství prodejců. Bohužel samotný sběr dat nestačí. Proč? Sběr dat je prostředkem k dosažení cíle, nikoli cílem sám o sobě. Zaměřením se na prostředky vám uniknou výhody… Continue reading In-store Data Collection vs. Retail Audit

Prevence vs. reakce

Vlastníte nebo řídíte maloobchod. Měli byste věnovat svůj čas a energii předcházení problémům dříve, než nastanou, nebo je řešit, když nastanou? Pojďme se ponořit do toho. Prevence Prevence je vedoucí prodejny, který obsluhuje zařízení, aby se vyhnul neplánovanému selhání. Je to personál kuchyně, který skladuje vaječné produkty v lednici a často… Continue reading Prevention vs. Reaction

5 kroků k implementaci programu shromažďování maloobchodních dat

Sběr maloobchodních dat spočívá v zachycování, ukládání a vykazování údajů o stavu a výkonnosti maloobchodních prodejen v určitém okamžiku a v čase. Tento příspěvek představuje několik pokynů a osvědčených postupů pro vytvoření úspěšného programu, zejména v kontextu maloobchodu s více jednotkami. Krok 1: Definujte rozsah… Continue reading 5 Steps to Implementing a Retail Data Collection Program

Vyberte si prodejce softwaru pro audit maloobchodu v 6 krocích

Prezentace možností zákazníkům je součástí kultury Bindy. Pojďme diskutovat o tom, jak vybrat prodejce softwaru pro maloobchodní audit, v šesti krocích. Protože jsme sami prodejcem softwaru pro maloobchodní audit, je pravděpodobně obtížné nebýt zaujatý. Z tohoto důvodu se snažíme zůstat neutrální v obecné diskusi a zároveň identifikovat, co Bindy… Continue reading Choose a Retail Audit Software Vendor in 6 Steps

10 důvodů, proč maloobchodníci potřebují software pro audit obchodu

Nenapadl nás jeden důvod, proč maloobchodníci, zejména franšízoví maloobchodníci, používají (nebo by měli používat) software pro audit obchodů, napadlo nás deset. 1. Zdraví a bezpečnost vašich zákazníků a zaměstnanců Při poskytování služeb zákazníkům není dodržování norem a předpisů pouze záležitostí budování pozitivní zákaznické zkušenosti; zdraví vašich zákazníků a zaměstnanců… Continue reading 10 Reasons Why Retailers Need Store Audit Software

4 způsoby, jak ulevit od bolesti maloobchodních operací

Trpíte chronickou bolestí v terénu? Tento druh bolesti poškozuje prodeje, zvyšuje náklady a poškozuje značku. Tato bolest bolí finančně, zpomaluje provoz a ohrožuje podnikání. Potřebujete úlevu? Čtěte dále. Bolest: spoléhání se o „teorii“ a zbožném přání. Teorie je to, co si centrála představuje z hlediska… Continue reading 4 Ways To Relieve the Pain of Retail Operations

3 typy auditů prodejen, které by měl provádět každý prodejce

Provádění auditů prodejen by mělo být na seznamu úkolů každého prodejce, a to z dobrého důvodu – maloobchodní audity vám pomáhají dodržovat firemní standardy, zlepšovat provoz a podporovat bezpečnou zkušenost v prodejně. Ale jaké přesně jsou typy auditů obchodů, které byste měli provádět, a jak často byste je měli provádět? Ještě důležitější je, jak lze… Continue reading 3 Types of Store Audits Every Retailer Should Conduct