🚀 Komunikace na webu: Komplexní průvodce pro maloobchod a pohostinství

Efektivní realizace maloobchodu a pohostinství vyžaduje určité komponenty, první komunikaci, druhou správu úkolů a třetí audity/hodnocení. V tomto příspěvku se zaměříme na komunikaci. Proč tento průvodce? Komunikace a správné provádění programů, standardů značek a provozních postupů zůstává problémem maloobchodu a pohostinství. Jak se maloobchod nebo pohostinství rozšiřuje… Continue reading 🚀 Site Communication: A Comprehensive Guide for Retail and Hospitality

✔️ Kontrolní seznam provozu obchodu

Použijte kontrolní seznam provozu prodejny a pravidelně kontrolujte svá místa, abyste se ujistili, že jsou dodržovány standardy značky a obchody fungují optimálně. Tento vzorový kontrolní seznam pro provoz obchodu použijte k vytvoření nebo aktualizaci standardů obchodů nebo operačních programů ve vašich lokalitách. První dojmy Na stupnici od jedné do deseti; jak prezentovatelný je obchod? Jsou vozíky… Continue reading ✔️ Store Operations Checklist

Proč a jak měřit soulad obchodu

Dodržování standardních provozních postupů, merchandisingových programů, zdravotních a bezpečnostních směrnic a protokolů prevence ztrát je zásadní pro úspěch maloobchodního podnikání. Obchody, které si udržují přehled o programech a standardech značek, fungují efektivněji a poskytují lepší zákaznickou zkušenost. Ale když se toho děje tolik, standardy vydávání nezaručují, že… Continue reading Why and How to Measure Store Compliance

Jak vzdáleně řídit provoz obchodu

Za základní kámen osvědčených postupů provozu prodejen bylo považováno, že před pandemií manažeři okrsku fyzicky navštěvovali prodejny ve svém okrese, klastru nebo regionu (aka audit prodejny, procházka prodejnou, kontrola nebo návštěva). Když byla zavedena cestovní omezení, mnozí manažeři distriktů se stali neschopnými nebo omezenými v tom, kolik času mohou strávit na… Continue reading How to Manage Store Operations Remotely

4 Typy kontrol, které chrání provoz obchodu

Provádění inspekcí prodejen (nazývaných také maloobchodní audity, návštěvy prodejen nebo procházky prodejen) by mělo být na pořadu dne každého prodejce, aby ochránil provoz prodejny. Proč? Inspekce prodejen podporují vyšší celkovou shodu se standardy značky, zmenšují propast mezi prodejnami a centrálou a zlepšují zákaznickou zkušenost tím, že zajišťují konzistentní provádění norem pro zboží, služby a bezpečnost. Tak … Continue reading 4 Types of Inspections that Protect Store Operations

Přeplněné nákupní centrum o Vánocích - provoz obchodu

Tipy pro bezproblémový provoz prodejny v tomto období svátků

Prázdniny jsou časem pohody, oslav a (bohužel) stresu. Dny jsou rušnější, noci delší a celková pohoda vás i personálu prodejny je často ohrožena zvýšenými nároky, které s sebou období dovolených přináší. Při přípravě na toto je třeba zvážit spoustu věcí… Continue reading Tips for Smooth Store Operations This Holiday Season

6 základních nástrojů, které by měl používat každý okresní manažer

Zatímco váš úspěch jako okresního manažera do značné míry závisí na vašich schopnostech a znalostech, nástroje, které používáte, mohou významně ovlivnit, jak dobře děláte svou práci. Proto je životně důležité, abyste využívali řešení (tj. aplikace, platformy, služby atd.), které vás informují, zvýší vaši produktivitu a celkově vám usnadní práci. Potřebujete… Continue reading 6 Essential Tools Every District Manager Should Use

4 způsoby, jak zmírnit bolest při operacích

Trpíte chronickými bolestmi při provozování maloobchodu nebo pohostinství? Bolest, která poškozuje prodej, zvyšuje náklady a poškozuje značku. Bolest, která finančně bolí, zpomaluje provoz a ohrožuje podnikání. Potřebujete úlevu? Číst dál. Bolest: Spoléhání se na „teorii“ a zbožné přání. … Continue reading 4 Ways To Relieve Pain in Operations