🚀 Co je akční plán?

Když okresní manažeři navštíví stránky, musí najít problémy. I ti nejlepší a nejpilnější operátoři občas chybují. Značkové standardy existují z nějakého důvodu: chrání značku a činí weby lákavějšími pro hosty a ziskovějšími. Akční plán je příležitostí uplatnit nápravná opatření na problémové oblasti. To … Continue reading 🚀 What is an Action Plan?

🚀 5 kroků k implementaci procesu maloobchodního auditu

Zavedení procesu maloobchodního auditu není ani časově náročné, ani obtížné. Je to možná jedna z nejjednodušších věcí, kterou může provozní/prodejní tým udělat, aby podpořil realizaci v prodejně, spokojenost zákazníků a prodej. Zde je návod, jak implementovat proces maloobchodního auditu v pěti krocích: Krok 1: Pojďme se pozastavit. potřebujete software pro maloobchodní audit? ptát se… Continue reading 🚀 5 Steps to Implement a Retail Audit Process

🚀 Co je to maloobchodní audit?

Maloobchodní audit pomáhá maloobchodním a pohostinským značkám provádět značkové standardy, programy a postupy v oblastech, jako je provoz, merchandising, prevence ztrát, zdraví a bezpečnost a zabezpečení ve všech prodejnách, včas a v plném rozsahu. Audit se někdy nazývá hodnocení nebo jednoduše návštěva. Audit využívá maloobchodní auditní software, použitelný formulář… Continue reading 🚀 What is a Retail Audit?

🚀 Jak vytvořit kontrolní seznam maloobchodního auditu

Maloobchodní audity, nazývané také návštěvy prodejen nebo inspekce prodejen, zajišťují vyšší shodu s programem prodejen a standardy značky. Jsou součástí pracovního postupu maloobchodního provádění a jsou navrženy tak, aby zvýšily prodeje a ziskové marže, zvýšily spokojenost zákazníků a snížily obchodní rizika. Možná začínáte program maloobchodního auditu od nuly. Možná máte… Continue reading 🚀 How to Build a Retail Audit Checklist

🚀 Co je maloobchodní provedení? Účel, rozsah a osvědčené postupy.

Maloobchodní provedení je soubor postupů a podpůrných technologií odpovědných za kompletní a včasnou implementaci programů, standardů a směrnic prodejen na úrovni prodejen. Efektivní realizace maloobchodu a pohostinství vyžaduje určité komponenty, první komunikaci, druhou správu úkolů a třetí audity/hodnocení. V tomto příspěvku se zaměřujeme na účel, rozsah a osvědčené postupy… Continue reading 🚀 What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

🚀 Jak vybrat software pro maloobchod a pohostinství v 6 krocích

Součástí kultury Bindy je nabízet zákazníkům maloobchodu a pohostinství možnosti. Pojďme diskutovat o tom, jak si můžete vybrat správného dodavatele softwaru pro provádění webu, v šesti krocích. Metodika Protože jsme sami prodejcem softwaru pro maloobchodní audit, je pravděpodobně obtížné nebýt zaujatý. Z tohoto důvodu zůstáváme v obecné diskusi neutrální, zatímco… Continue reading 🚀 How to Select Retail and Hospitality Execution Software in 6 Steps

🚀 Operační software: Koupit nebo postavit?

Maloobchodníci, výrobci, distributoři a operátoři se všichni snaží udělat více s méně. Méně zdrojů, menší rozpočet, méně času. Potřebujete komunikovat a spouštět programy a standardy, musíte chránit značku, sbírat informace z terénu a posílat příkazy do obchodů. Musíte to udělat s omezenými zdroji. Kupujete… Continue reading 🚀 Operations Software: Buy or Build?

🚀 10 způsobů, jak zlepšit audity stránek

Maloobchodní audit pomáhá maloobchodním a pohostinským značkám provádět značkové standardy, programy a postupy v oblastech, jako je provoz, merchandising, prevence ztrát, zdraví a bezpečnost a zabezpečení na všech místech, včas a v plném rozsahu. Audit se někdy nazývá hodnocení nebo jednoduše návštěva. Níže uvádíme 10 tipů, jak zlepšit audity webu ve vašem… Continue reading 🚀 10 Ways to Improve Site Audits

🚀 Proč na exekuci obchodu záleží

„Naděje není manažerská strategie“, „maloobchod je detail“, „zkontrolujte, co očekáváte“. Proč máme tolik výrazů, abychom vyjádřili, že činy jsou důležitější než samotná slova? Provádění programů a standardů je zásadní pro maloobchodní značky a značky pohostinství. Zde je důvod. Vize versus realita Vize je to, co si centrála představuje. The… Continue reading 🚀 Why Store Execution Matters

✔️ Kontrolní seznam pro kontrolu lékárny

Kontrolní seznam lékárenské inspekce pomáhá zajistit, aby obchody měly zavedené správné systémy, které splňují předpisy a zdravotní a bezpečnostní normy. Některé z níže uvedených informací pocházejí z kanceláře profesionála státu New York a jsou zde uvedeny pro případ, že by byly informace přesunuty nebo odstraněny z jejich webových stránek. Areál Registrovaná oblast… Continue reading ✔️ Pharmacy Inspection Checklist

⭐ Případová studie: Jak firma pro řízení rizik využila Bindy pro bezpečnostní audity na 250 místech

Zákazník Soukromě vlastněný britský pojišťovací makléř a jejich partner pro řízení rizik, který se specializuje na bezpečnostní analýzy a dodržování právních předpisů ve stavebnictví a strojírenství. Výzva Zákazník požadoval flexibilitu, aby mohl vytvářet a aktualizovat četné specializované formuláře na základě potřeb klienta, zaznamenávat nevyhovující bezpečnostní problémy v reálném čase, sledovat řešení a snadno identifikovat bezpečnostní trendy pro… Continue reading ⭐ Case study: How a Risk Management Firm Used Bindy for Safety Audits at 250 Sites

✔️ Kontrolní seznam provozu obchodu

Použijte kontrolní seznam provozu prodejny a pravidelně kontrolujte svá místa, abyste se ujistili, že jsou dodržovány standardy značky a obchody fungují optimálně. Tento vzorový kontrolní seznam pro provoz obchodu použijte k vytvoření nebo aktualizaci standardů obchodů nebo operačních programů ve vašich lokalitách. První dojmy Na stupnici od jedné do deseti; jak prezentovatelný je obchod? Jsou vozíky… Continue reading ✔️ Store Operations Checklist

3 způsoby, jak ušetřit peníze za návštěvy obchodu

Ať už jste okresní manažer, regionální, územní, prodejní nebo clusterový manažer, musíte pravidelně navštěvovat prodejny, za které zodpovídáte. Zde jsou tři způsoby, jak můžete vy a vaše organizace ušetřit peníze za shromažďování a zpracování údajů o návštěvách prodejny. Sloučit návštěvy z více oddělení Potřeby merchandisingového oddělení, provozního oddělení, … Continue reading 3 Ways to Save Money on Store Visits

✔️ Kontrolní seznam pro bezdrátové autorizované prodejce

Pomocí tohoto vzorového kontrolního seznamu vytvořte nebo aktualizujte svůj program autorizovaného prodejce bezdrátových sítí ve všech maloobchodních provozovnách. Kontrolní seznamy zajišťují, že autorizovaní prodejci bezdrátových zařízení prodávají a prodávají v souladu se standardy společnosti a smluvními závazky prodejců. Pravidelné audity pomáhají maloobchodníkům a distributorům být proaktivní a řešit problémy dříve, než se stanou velkými problémy. Audity také obvykle snižují… Continue reading ✔️ Checklist for Wireless Authorized Retailers

Sbíráte pouze data obchodu?

Zadejte do svého oblíbeného vyhledávače „mobilní sběr dat“ a v této kategorii najdete velké množství prodejců. Bohužel samotný sběr dat nestačí. Proč? Sběr dat je prostředkem k dosažení cíle, nikoli cílem sám o sobě. Zaměřením se na prostředky vám uniknou výhody… Continue reading Are You Just Collecting Store Data?

Prevence nebo reakce?

Vlastníte nebo řídíte maloobchod. Měli byste věnovat svůj čas a energii předcházení problémům dříve, než nastanou, nebo je řešit, když nastanou? Pojďme se ponořit do toho. Prevence Prevence je vedoucí prodejny, který obsluhuje zařízení, aby se vyhnul neplánovanému selhání. Je to personál kuchyně, který skladuje vaječné produkty v lednici a často… Continue reading Prevention or Reaction?

March Madness: The Thrill of Sports Merchandising Victory

Programy merchandisingu v obchodech, které jsou v souladu s významnými sportovními událostmi, mohou maloobchodníkům a značkám CPG přinést dlouhodobé úspěchy. Březnové propagační akce Madness a play off NBA mohou trvat jen několik týdnů, ale mají celoroční výhody. Podívejme se na několik. merchandising v obchodě je magnetem na zisky Produkty vybrané pro sezónní nebo propagační merchandising typicky… Continue reading March Madness: The Thrill of Sports Merchandising Victory

Tvými slovy… Mystery Shopping (skutečně) nefunguje

Bindy nedávno položil maloobchodnímu publiku více než 49 000 maloobchodních profesionálů otevřenou otázku: "Fungují programy mystery shopping?" Členové rychle odpověděli. Odpovědi jsou na mystery shopping v drtivé většině smíšené nebo přímo negativní. Zatímco někteří chválili poznatky, které přinesl, většina tvrdí, že mystery shopping prostě nefunguje. Pojďme se ponořit. stejně dobře jako… Continue reading In Your Words…Mystery Shopping Doesn’t (Really) Work

Proč se sezónní zboží v obchodě stále rozdává

Sezónní merchandising v obchodě je jako pověstný dárek, který se neustále rozdává. Programy jako Halloween a Vánoce mohou trvat jen několik týdnů, ale mají celoroční výhody. Podívejme se na několik. Sezónní in-store merchandising je magnetem na zisky Produkty vybrané pro sezónní merchandising obvykle přicházejí s vyššími zabudovanými maržemi. Sezónní merchandising vede… Continue reading Why Seasonal In-Store Merchandising Keeps on Giving

10 provozních poruch, které poškozují image prodejce a prodej

Christopher Fifelski nedávno zveřejnil tento seznam 10 největších selhání maloobchodu pro skupinu District Managers and Retail Operations na LinkedIn, profesionální skupině moderované Bindy s více než 40 000 členy. S jeho svolením posíláme Chrisův seznam na tento blog. Děkujeme také dalším odborníkům z oboru, kteří přispěli do diskuse, včetně Adele… Continue reading 10 Operational Failures That Hurt a Retailer’s Image and Sales