Efektivní komunikace – jak lépe komunikovat s týmy obchodů

Efektivní komunikace je jedním z pilířů dobře řízené maloobchodní organizace. Otevřená komunikace buduje důvěru mezi manažery a zaměstnanci a vytváří lepší prostředí obchodu. Nejen to, ale členové týmu potřebují upřímnou zpětnou vazbu od svých vedoucích, aby mohli dobře dělat svou práci a správně provádět maloobchodní programy. Zlepšení obchodu jako takového… Continue reading Effective Communication – How to Better Communicate with Store Teams

Chybná komunikace v maloobchodě (a jak to opravit)

  V maloobchodě dochází k chybné komunikaci. Ale když se to stane ve vašich obchodech, pokaždé je to jako překvapení. Pro ústředí je snadné přijít o základní informace z kamenných prodejen – zvláště když je centrála vaší společnosti umístěna odděleně od vašich kamenných poboček. Pokud máte pocit, že na komunikační frontě upouštíte míč,… Continue reading Miscommunication in Retail (And How to Fix It)

Komunikace prodejny: Komplexní průvodce pro maloobchodníky

Pro koho je tato příručka určena? Tato komunikace s obchodem – obsáhlý průvodce pro maloobchodníky je určena pro maloobchodníky s více jednotkami v odvětvích, jako jsou lékárny, lázně, kliniky, telekomunikace, nábytek, sekáče a rychlé a neformální restaurace. Tato příručka také pomáhá výrobcům nebo distributorům spotřebního baleného zboží. Komunikace a správné provádění programů a příkazů úložiště zůstává problémem… Continue reading Store Communication: A Comprehensive Guide for Retailers

4 Strategie pro řízení změn v maloobchodě

Je nutné provést změnu v maloobchodní organizaci. Pomáhá značce zůstat relevantní v očích zákazníků a udržuje provoz běžící s maximální efektivitou. Změna však může být těžká. Ne každému se to líbí! Změna znamená krok do neznáma. Nemusí to tak být. Se správným pracovním postupem a… Continue reading 4 Strategies For Change Management In Retail

Jak zavést obousměrnou komunikaci mezi obchody a centrálou

Pokud máte maloobchodní prodejny nebo franšízy, musíte odesílat a přijímat informace z obchodů. Jak to udělat efektivně, je méně zřejmé. Pojďme se ponořit do toho. Od ústředí po obchody Ústředí potřebuje sdělovat informace všem/některým prodejnám, ve všech/některých regionech. Tyto komunikační pakety putují „dolů“ a lze je použít k… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office