Źródło zdjęcia: Shutterstock

Niebezpieczeństwa związane z traktowaniem kierowników okręgów jako centrum kosztów

Nie tak dawno spotkałem dyrektora regionalnego. Aby poprawić wyniki finansowe, rozważał zmniejszenie liczby kierowników regionalnych do jednej osoby, która miałaby nadzorować 50 franczyzobiorców. Moją sugestią było, aby w tym momencie w ogóle nie zawracał sobie głowy zarządzaniem sklepami. Kiedy sieci handlowe zrozumieją, że zarządzanie dystryktem to nie… Continue reading The Dangers of Treating District Managers as a Cost Center