Pracownik wdrażający zmianę polityki dla środka dezynfekującego do rąk

Studium przypadku: Jak grupa C-Store zaktualizowała zasady w ponad 700 lokalizacjach

Handel detaliczny zawsze porusza się szybko, ale wraz z wybuchem COVID-19 firmy muszą codziennie (czasem co godzinę) dostosowywać swoje działania oraz zasady BHP. Kierownictwo jest odpowiedzialne za szybkie informowanie o zmianach zasad i najlepszych praktykach w swoich sklepach. Bardzo ważne jest, aby pracownicy pracowali z najbardziej aktualnymi informacjami, aby zachować… Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations

Zarządzanie zadaniami w handlu detalicznym, kompleksowy przewodnik

Realizacja zadań na poziomie sklepu jest wyzwaniem dla większości detalistów. Skuteczny system zarządzania zadaniami przenosi realizację sklepu, uczestnictwo i zaangażowanie na nowe wyżyny. Częstym błędem popełnianym przez sprzedawców jest próba zarządzania zadaniami przez e-mail. Jest prawie niemożliwe, aby kontrolować złożone programy i wiele ruchomych części za pośrednictwem poczty e-mail… Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Porady i studium przypadku, aby szybko przeprowadzić wycofanie produktu

Problem: Wycofanie produktu z rynku Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wymienia 36 badań dotyczących epidemii E. coli przenoszonych przez żywność tylko w 2019 roku! Ostatniego winowajcę, sałatę rzymską, zidentyfikowano w listopadzie 2019 r. Czterdzieści osób w 16 stanach zachorowało na szczep E. coli O157:H7. Rezultatem było masowe wycofanie produktu. … Continue reading How-to and case study to Quickly Execute a Product Recall

Jak wdrożyć dwukierunkową komunikację między sklepami a centralą?

Jeśli masz sklepy detaliczne lub franczyzobiorców, musisz wysyłać i odbierać informacje ze sklepów. Jak to zrobić skutecznie, jest mniej oczywiste. Zanurzmy się. Z centrali do sklepów Centrala musi przekazywać informacje do wszystkich/niektórych sklepów, we wszystkich/niektórych regionach. Te pakiety komunikacyjne przemieszczają się „w dół” i mogą być wykorzystywane do… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office

Co to jest realizacja detaliczna? Cel, zakres i najlepsze praktyki.

Sprzedaż detaliczna to zestaw praktyk i technologii wspomagających odpowiedzialnych za pełne i terminowe wdrażanie programów sklepowych, standardów i dyrektyw na poziomie sklepu. Ten artykuł rzuca nieco światła na cel, zakres i najlepsze praktyki realizacji transakcji detalicznych. Docelowi odbiorcy to handlowcy, specjaliści ds. operacji detalicznych, specjaliści ds. sprzedaży obszarowej, pakowane towary konsumenckie… Continue reading What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

Co to jest zarządzanie zadaniami w handlu detalicznym?

Zarządzanie zadaniami detalicznymi to proces zarządzania zadaniami obejmującymi priorytety, terminy, dystrybucję granularną do wybranych odbiorców (zazwyczaj zarządzanie sklepami), śledzenie i raportowanie. Zarządzanie zadaniami pomaga markom detalicznym osiągnąć określone cele poprzez dystrybucję możliwych do działania i możliwych do śledzenia żądań. Kluczowe funkcje oprogramowania Retail Task Management Oprogramowanie Retail Task Management musi: Zezwalać użytkownikom… Continue reading What Is Retail Task Management?