5 tips för att hantera sexuella trakasserier i detaljhandeln

De senaste nyhetscyklerna domineras tyvärr av rapporter om sexuella trakasserier. I branscher delar kvinnor och män med sig av berättelser om exploatering. Enligt Harvard Business Review har 98% av organisationer i USA en policy för sexuella trakasserier. Ändå fortsätter trakasserier att förekomma på arbetsplatsen. Detta innebär att nuvarande politik inte kan stoppa ... Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail

✔️ Checklista för sexuella trakasserier

Använd detta exempel på checklistan för sexuella trakasserier för att skapa eller uppdatera ditt program för att förebygga sexuella trakasserier på dina platser. Att ta fram en omfattande policy för sexuella trakasserier är bara det första steget för att förebygga och stoppa trakasserier på arbetsplatsen. För att någon policy för sexuella trakasserier ska vara effektiv måste policyutveckling följas av ihållande utbildning, granskning och ... Continue reading ✔️ Sexual Harassment Checklist