A Retailer's Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act

Americans with Disabilities Act (ADA) har funnits i nästan 30 år. Även om det praktiskt taget inte finns något område av amerikansk verksamhet som har förblivit orörd av den landmärkeslagstiftningen, måste återförsäljare särskilt vara försiktiga med hur de följer den. Att tjäna allmänheten innebär att tillmötesgå alla – oavsett deras fysiska begränsningar. Även … Continue reading A Retailer’s Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act

✔️ Tillgänglighetschecklista för återförsäljare

Uppskattningsvis 61 miljoner amerikaner hanterar någon typ av funktionshinder. Det är viktigt att se till att dina butiker är tillgängliga för alla individer. Att använda en tillgänglighetschecklista är ett bra ställe att börja för att se vilka insatser som redan görs och hur du kan förbättra tillgängligheten i alla butiker. Använd denna exempel på tillgänglighetschecklista för … Continue reading ✔️ Accessibility Checklist for Retailers