Utrustningschecklista för storkök

För att hjälpa återförsäljare med flera enheter att starta eller förbättra sitt revisionsprogram för detaljhandeln, publicerar Bindy regelbundet guider, bästa praxis och checklistor. Använd den här provchecklistan för att skapa eller uppdatera din checklista för storköksutrustning på dina platser för att hålla köken i drift på en hög nivå. Förebyggande underhåll av köksutrustning minimerar brott, ökar prestandan, minskar strömförbrukningen och förlänger … Continue reading Equipment Checklist for Commercial Kitchens

Förebyggande eller reaktion?

Du äger eller driver ett detaljhandelsföretag. Ska du lägga din tid och energi på att förebygga problem innan de inträffar eller ta itu med dem när de gör det? Låt oss dyka in. Prevention Prevention är butikschefen som servar utrustningen för att undvika oplanerade fel. Det är kökspersonalen som förvarar äggbaserade produkter i kylskåpet och ofta … Continue reading Prevention or Reaction?