5 tips för att hjälpa din cannabisdispensär att hålla sig kompatibel

Medan reglerna kring cannabishandeln i Kanada fortfarande utjämnas, vet vi en sak: branschen blomstrar. Enligt Cannabis Economic Account, "Under 2017 spenderade omkring 4,9 miljoner kanadensare i åldern 15 till 64 uppskattningsvis $5,7 miljarder på cannabis för medicinska och icke-medicinska ändamål. Detta motsvarade omkring ... Continue reading 5 Tips to Help Your Cannabis Dispensary Stay Compliant

Cannabis detaljhandelschecklista

Checklistan för återförsäljning av cannabis säkerställer att dina apotek har rätt processer och system på plats och uppfyller lagstadgade, gemenskaps- och hälso- och säkerhetsstandarder. Reglerna varierar mellan delstater i USA och kanadensiska provinser. Så den här checklistan är tänkt att hjälpa dig att komma igång med att bygga en kärnsamling av kritiska områden att inspektera i ... Continue reading Cannabis Retail Checklist