✔️ Checklista för yttre område

De yttre områdena runt dina butiker är avgörande för första intrycket! Använd en checklista för yttre område för att säkerställa att området runt dina butiker är rent, säkert och uppmanar kunder att komma in i dina butiker.

Detta exempel på checklistan för yttre område kommer från Canadian Center for Occupational Health and Säkerhet och ingår här ifall informationen flyttas eller tas bort från deras hemsida.

⭐ Checklistor

Det här inlägget är en del av vårt Checklistor serier. I mycket konkurrensutsatta branscher som detaljhandel och besöksnäring är det viktigt att komma igång med det felfritt utförande av program och varumärkesstandarder.
Vet hur man bygger en checklista för att effektivt kommunicera, utföra och verifiera väsentliga standarder och program på alla platser.
När problem upptäcks, tilldela korrigerande åtgärder för att säkerställa att de löses innan de påverkar gästupplevelsen, varumärkets rykte, och den nedersta raden.
Bonustips
Effektivt genomförande av detaljhandeln och hotellbranschen kräver först vissa komponenter kommunikation, andra uppgiftshantering, och tredje revisioner/bedömningar.

Runt byggnaden

När det är klart, här är innehåll som andra läsare tycker är användbart:
 1. Är adressskylt eller nummer lätt synlig från gatan?
 2. Töms sopcontainrar regelbundet och i gott skick?
 3. Förvaras avfallet i lämpliga avfalls- eller återvinningsutrymmen?
 4. Hålls egendom fri från skräp, brännbart material, farligt material, gamla batterier, etc?
 5. Säkerhetssystemet fungerar som det ska?
 6. Om det finns, är rökområdena rena?
 7. Finns det ett lämpligt kärl för cigarettfimp?

Parkeringsplats

 1. Är lämpliga skyltar uppsatta (t.ex. ingen parkering vid brandvägar etc.)?
 2. Parkeringsplatser är fria från snubblar (t.ex. inga gropar, sprickor, etc.)?
 3. Är belysningen tillräcklig i området och gångvägar på natten?
 4. Hålls parkeringen fri från skräp?
 5. Är parkeringsplatsen fri från is och snö på vintern?

Se också:

Parkeringschecklista
Checklista för förebyggande av förluster för parkeringsoperatörer

Trappa

 1. Hålls trappor, trapphus och avsatser fria och fria?
 2. Hålls trappor, trapphus och avsatser fria från is och snö på vintern?
 3. Är trappor tillräckligt upplysta?
 4. Är trappor, steg, ledstänger och eventuella skydd säkra och i gott skick?
 5. Har slitbanor och avsatser halkfria ytor och är de i gott skick?

Utgångar / Brandsäkerhet

 1. Är alla nödutgångar, utgångsdörrar, avsatser och trappsteg från byggnaden väl markerade, oblockerade och hålls i gott skick?
 2. Utgångar som hålls fria från is och snö under vintern?
 3. På vintern, är takområdet över utgångarna fritt från fallande is- och snörisker?
 4. Är utgångsdörrar, avsatser och trappor väl upplysta? Fungerar lamporna över utgångsdörrarna och är i gott skick?
 5. På vintern är påfartsrampen fri från is och snö, och finns det bra grepp?
 6. Kan byggnaden lätt nås av brandkåren? Är brandbanor tillgängliga och uppsatta?
 7. Hålls brandkårens slanganslutningar fria, tillgängliga och har lock?
 8. Är ingången till eltjänsten fri från träd och grenar?
 9. Är alla elektriska ledningar utom räckhåll för allmänheten?
 10. Ser skorstenen (om sådan finns) ut i gott skick med rätt spelrum?

Grunder

 1. Är gångvägar fria och i gott skick? Finns det några hål eller snubblar på mark där arbetare/allmänheten kan gå?
 2. På vintern rensas is och snö snabbt från gångvägar?
 3. Fungerar säkerhetsbelysningen som den ska?
 4. Är utfartsvägar (från marken) väl markerade och hålls fria och fria?
 5. Är stängsel i gott skick?
 6. Är någon utomhusmaskin i gott skick?
 7. Är arbetare som använder maskiner korrekt utbildade?
 8. Har arbetare tillräckligt skydd mot väder och vind (sol, kyla)?
 9. Vet arbetare som behöver personlig skyddsutrustning (PPE) hur man använder den på rätt sätt?
Att få synlighet på dina webbplatser gör dem också ansvariga

Förrådskjul

 1. Ska farliga produkter förvaras och märkas tillräckligt?
 2. Förvaras inkompatibelt material separat?
 3. Boden eller området är säkrat och tillgången begränsad?
 4. Finns det några tecken på läckage eller spill?
 5. Är "Rökning förbjuden"-skyltar uppsatta när brandfarliga produkter förvaras?
 6. Är lagringsutrymmet skyddat från exponering för värme, fukt, vibrationer, lågor etc. som är lämpligt för de lagrade produkterna?
 7. Utrustning och maskiner är i gott skick?
 8. Finns någon nödvändig personlig skyddsutrustning tillgänglig för arbetarna och de har tydliga instruktioner?

Lastområden

 1. Om så krävs, är gångvägar tydligt markerade?
 2. Är fordon och/eller last säkrade från oavsiktlig rörelse?
 3. Hålls området fritt från hinder eller skräp?
 4. Är några lyftanordningar, ställningar etc. i gott skick?
 5. Om det behövs, finns maskinskydd på plats?
 6. Visuellt, ser det ut som att materialhantering och manuella materialhanteringsprocedurer följs?
Checklista app för detaljhandel och gästfrihet

Skyltning

 1. Skyltning syns väl för förbipasserande gång- och biltrafik?
 2. Är skyltningen aktuell och i gott skick?
 3. Någon som ansvarar för att skyltning/exteriör håller rent?
 4. Är skyltningen väl upplyst?
 5. Är skyltningen fri från utbrända glödlampor?
 6. Är butikens öppettider uppdaterade och synliga?
 7. Finns parkeringsskyltar och vägbeskrivning?
Sluta lämna pengar på bordet med dåligt utförd merchandising

Drive-thru-området

Om din butik har en drive-thru, se genomkörningschecklista.

Fler sätt att förbättra dina säkerhetsstandarder:

Fler CHECKLISTER

Om du letar efter checklistor för att hantera din verksamhet och varumärkesstandarder har du två alternativ.

 1. Registrera dig för en gratis provversion av Bindy och få tillgång till ett bibliotek med professionellt granskade offentliga formulär som du kan använda för att granska dina platser på några sekunder.
 2. Se vår checklistor kategori med mer än 33 checklistor att hantera alla aspekter av din verksamhet.

Lämna ett svar