Hälsa och säkerhet checklista

En omfattande hälso- och säkerhetsinspektionsprogram skyddar ditt företag. Använd den här exempelchecklistan för hälsa och säkerhet för att skapa eller uppdatera ditt hälso- och säkerhetsprogram på dina platser.

En bra checklista kräver ett bra arbetsflöde

I mycket konkurrensutsatta branscher som detaljhandel och besöksnäring är det viktigt att komma igång med det felfritt utförande av program och varumärkesstandarder.
Vet hur man bygger en checklista för att effektivt kommunicera, utföra och verifiera väsentliga standarder och program på alla platser.
När problem upptäcks, tilldela korrigerande åtgärder för att säkerställa att de löses innan de påverkar gästupplevelsen, varumärkets rykte, och den nedersta raden.

Anställd Handtvätt

När det är klart, här är innehåll som andra läsare tycker är användbart:
 1. Anställda är medvetna om företagets handtvättstandarder och -praxis, inklusive att skrubba händerna i minst 20 sekunder och löddra handryggen, mellan fingrar och under naglarna enligt rekommendationerna av CDC?
 2. Handtvättpolicy läggs upp av alla handfat i personalområden?
 3. Är personalområdets handfat och toaletter fyllda med tvål, handdesinfektionsmedel och rena handdukar?
 4. Anställda tvättar händerna innan arbetet påbörjas, före och efter raster, före och efter mat/dricka?
 5. Undviker anställda att röra vid deras ansikte?
 6. Är anställda medvetna om företagets sjukdomspolicy?
 7. Medarbetarna vet vem de ska sjukanmäla och nästa steg?
 8. Arbetar inte anställda när de är sjuka?

Sanering av anläggningar

 1. Har butiker och lager nödvändiga hygienartiklar och skyddsutrustning till hands, inklusive handskar, masker, förkläden och glasögon?
 2. Är anställda utbildade för att hantera desinficerande kemikalier och utrustning?
 3. Protokoll för sanering av anläggningar finns uppsatta i de anställdas områden, är de uppdaterade och tillgängliga?
 4. Allmänna utrymmen saneras ofta (inklusive dörrhandtag, displayytor, diskar, utcheckningar, omklädningsrum, bord, stolar, vilarum och ytor)?
 5. Anställdas arbetsområden inklusive POS-stationer, bakrum, lagerrum är ordentligt och regelbundet sanerade?
 6. Anställds delad utrustning (nycklar, kontrollloggar, surfplattor, lagerutrustning, gaffeltruckar, etc.) är ordentligt och regelbundet sanerad?
 7. Breakroom-bord, stolar, kylskåp, mikrovågsugnar och ytor är ordentligt och regelbundet sanerade?
 8. Saneringsansvar planeras och tilldelas utsedda anställda?
 9. Påfyllning av desinficeringsmaterial och utrustning tilldelas utsedda anställda?

In- och utgångar

 1. Inga sprickor, skador eller gropar på parkeringsplatsen?
 2. Inga ojämna eller skadade trottoarer som omger platsen?
 3. Gångvägar är fria från hinder?
 4. Är tillgänglighetsramper och/eller trappor i gott skick?
 5. Är alla räcke säkra, säkra och robusta?
 6. Finns det tillräcklig belysning runt platsen exteriör, utan utbrända glödlampor?
 7. Finns säkerhetsmattor för användning under snöigt/isigt väder?
 8. Finns salt till hands för snöigt/isigt väder?
 9. Har platsen bra skick Varning skyltar för blöta golv/spill?
 10. Alla utgångar är tydligt markerade och fria från hinder?
 11. Brandutgångsskyltar synliga, tända och i gott skick?

Första hjälpen

 1. Första hjälpen-kit välfyllt utan utgånget material?
 2. Ledning och personal vet var första hjälpen-lådan finns?
 3. Kan personalen identifiera var första hjälpen-lådan finns? Fråga 3 teammedlemmar.
 4. Är ny personal utbildad i grundläggande första hjälpen?
 5. Vet personalen vad de ska göra om de blir skadade på jobbet?
 6. Vet ledningen vad de ska göra om en anställd skadas på jobbet?

Brandsäkerhet

 1. Finns det ett fungerande brand-/rökdetekteringssystem?
 2. Finns det en brandsläckare monterad på anvisad plats och fri från hinder?
 3. Kontrollera och notera brandsläckarens utgångsdatum
 4. Vet personalen var brandsläckaren finns? Fråga 3 teammedlemmar.
 5. Har personalen fått rätt utbildning i att använda en brandsläckare?
 6. Finns det ett sprinklersystem?
 7. Vad var datumet för den senaste sprinklerinspektionen?
 8. Testas brandplanen regelbundet?
 9. Vet personalen vad de ska göra i händelse av brand?
 10. När var datumet för den senaste brandövningen?
 11. Känner personalen till nödutgångens plats och mötesplats?
 12. Svänger nödutgångsdörrarna ut?

Försäljningsgolv

 1. Är golvet fritt från halka eller snubblar?
 2. Hålls gångvägar och gångar fria?
 3. Finns det tillräcklig innerbelysning för arbete och kundinteraktion?
 4. Har platsen reservström i händelse av strömavbrott?
 5. Stegar eller trapppallar för personal i gott skick?
 6. Stegar eller pallar är ordentligt undansatta när de inte används av personalen?
 7. Är hyllorna i bra skick?
 8. Finns det inga utstickande eller vassa hörn som kan orsaka skada?
 9. Har alla eluttag lock?
Checklista app för detaljhandel och gästfrihet

Bakrum

 1. Avfallsborttagning sker med jämna mellanrum?
 2. Är stora kommersiella avfallscontainrar lätt och säkert åtkomliga?
 3. Bakrum fritt från vassa kanter/hörn som kan orsaka skada?
 4. Förvaringshyllor är i gott skick och inte överbelastade?
 5. Är bakdörren/lastområdet alltid låst?
 6. Finns det ett titthål eller något sätt att se vem som är utanför dörren?
 7. Känner personalen till och följer proceduren för att öppna bakdörren/lastområdet?
 8. Rengöring av utrustning förvarad på ett säkert område?
 9. Uppdaterad hälso- och säkerhetsaffisch för provins/stat synlig?
 10. Uppdaterad affisch för våld och trakasserier på arbetsplatsen för provins/stat synlig?
 11. Är rasterrummet rent och fritt från skräp?
 12. Är kontoret rent och fritt från skräp?
 13. Finns det en säker plats för förvaring av värdesaker?
 14. Är kontorsmöbler och utrustning i gott skick?
 15. Är el- och förlängningssladdar ingen snubbelrisk?
 16. Är el- och förlängningssladdar i gott skick?
 17. Har alla eluttag lock?
 18. Är tvättrummet rent och fritt från skräp?
 19. Finns handtvål eller handsprit tillgängligt?

ANDRA HÄLSA- OCH SÄKERHETSRESURSER

Referera till Hälsa och säkerhet kategori för checklistor, instruktioner och bästa praxis för hälsa och säkerhet.

Fler CHECKLISTER

Om du letar efter checklistor för att hantera din verksamhet och varumärkesstandarder har du två alternativ.

 1. Registrera dig för en gratis provversion av Bindy och få tillgång till ett bibliotek med professionellt granskade offentliga formulär som du kan använda för att granska dina platser på några sekunder.
 2. Se vår checklistor kategori med mer än 33 checklistor att hantera alla aspekter av din verksamhet.

One thought on “Health and Safety Checklist

 1. säkerhet är en viktig faktor i varje bransch. tack för att du delar denna underbara artikel, det hjälper mig mycket att förstå

Lämna ett svar