Vad är en smart checklista?

En smart detaljhandelschecklista har punkter, bilder på bästa praxis, stödfiler, villkor och rekommendationer om handlingsplaner. Det gör att företagsstandarder kan kontrolleras, brister spåras, tilldelas och åtgärdas. Det garanterar att program och policyer distribueras fullt ut, i tid, i varje butik.

En smart detaljhandelschecklista byggs vanligtvis online med en Form Builder eller i Excel och laddas sedan upp.

Återförsäljare med flera enheter förlitar sig på smarta checklistor för att revisionsstandarder för varuexponering, drift och förlustförebyggande på butiksnivå.

Checklista app för detaljhandel och gästfrihet

ÖVRIGA REVISIONS- OCH INSPEKTIONSRESURSER

Referera till Revisioner och inspektioner för detaljhandeln för instruktioner och bästa praxis för detaljhandelsrevisioner och inspektioner.

Lämna ett svar