A Retailer's Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act

Americans with Disabilities Act (ADA) har funnits i nästan 30 år. Även om det praktiskt taget inte finns något område av amerikansk verksamhet som har förblivit orörd av den landmärkeslagstiftningen, måste återförsäljare särskilt vara försiktiga med hur de följer den. Att tjäna allmänheten innebär att tillmötesgå alla – oavsett deras fysiska begränsningar. Även … Continue reading A Retailer’s Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act

Tillgänglighetschecklista för återförsäljare

Uppskattningsvis 61 miljoner amerikaner hanterar någon typ av funktionshinder. Det är viktigt att se till att dina butiker är tillgängliga för alla individer. Att använda en tillgänglighetschecklista är ett bra ställe att börja för att se vilka insatser som redan görs och hur du kan förbättra tillgängligheten i alla butiker. Använd denna exempel på tillgänglighetschecklista för … Continue reading Accessibility Checklist for Retailers

Förbättra tillgängligheten: Hur återförsäljare kan förbättra online- och offlineåtkomst för kunder

En livsmedelsbutik anklagades för att ha misslyckats med att hålla en tillgänglig kassabana öppen. Ett kafé fick böter för att inte ha haft fritt utrymme på transaktionsdisken. En restaurang, bar och antikaffär, alla anklagades för att ha vägrat att släppa in ett tjänstedjur. Det är bara en handfull butiksställen som nyligen slog sig ner... Continue reading Improving Accessibility: How Retailers Can Improve Online and Offline Access for Customers