Hur man blir en bättre detaljhandelsdistriktschef

Butikschefer i detaljhandeln har massor av ansvar – och de spelar en värdefull roll i företagets övergripande framgång. En bra distriktschef övervakar verksamheten i alla butiker inom ett visst distrikt eller område. De kan jonglera med allt från personalutveckling, efterlevnad och försäljning till kundnöjdhet, allt samtidigt som de fungerar som en... Continue reading How to Be a Better Retail District Manager

Killer Bees och inbrott: Distriktschefens dagböcker

Eftersom vi är en tjänsteleverantör till detaljhandeln, som i första hand servar distriktschefer och operativa chefer, gör vi det till vår verksamhet att känna våra användare, förstå hur de arbetar och vad de går igenom varje dag. Här är vad vi har lärt oss: att vara en skicklig distrikts- eller regionchef är ingen lätt bedrift, det kräver multidisciplinära färdigheter ... Continue reading Killer Bees and Break-ins: The District Manager Diaries