5 tips för att hantera sexuella trakasserier i detaljhandeln

De senaste nyhetscyklerna domineras tyvärr av rapporter om sexuella trakasserier. I branscher delar kvinnor och män med sig av berättelser om exploatering. Enligt Harvard Business Review har 98% av organisationer i USA en policy för sexuella trakasserier. Ändå fortsätter trakasserier att förekomma på arbetsplatsen. Detta innebär att nuvarande politik inte kan stoppa ... Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail