Správa maloobchodních úloh, komplexní průvodce

Provádění úkolů na úrovni obchodu je pro většinu maloobchodníků výzvou. Efektivní systém správy úkolů posouvá realizaci obchodu, účast a zapojení do nových výšin. Častou chybou maloobchodníků je, že se pokoušejí spravovat úkoly přes e-mail. Udržet si přehled o složitých programech a mnoha pohyblivých částech prostřednictvím e-mailu je téměř nemožné... Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Nejlepší maloobchodní postupy, které vám pomohou zefektivnit provoz prodejny

Nikdo neřekl, že provozování maloobchodu bude snadné. I ten nejsvědomitější prodejce může uvíznout ve snaze zvládnout úkoly, které zahrnují každodenní povinnosti. Proto je třeba k obchodním operacím přistupovat strategicky. Od správy obchodních partnerů až po udržování čerstvého toku zásob na regálech, můžete snížit náklady… Continue reading Retail Best-Practices to Help You Streamline Store Operations

Schůzka zaměstnanců

8 způsobů, jak mohou maloobchodníci zefektivnit komunikaci a realizaci obchodu

Provozování maloobchodní prodejny je složité a může být obtížné vědět, kde začít, když vyhlazujete své procesy. Zefektivnění provozování maloobchodních operací by však mělo být na prvním místě v seznamu úkolů každého vedoucího maloobchodu a níže uvedené tipy vás dovedou na cestu k efektivnějšímu úspěchu. 1. … Continue reading 8 Ways Retailers can Streamline Store Communication and Execution

Návod a případová studie k rychlému stažení produktu z oběhu

Problém: Provedení stažení produktu Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí 36 vyšetřování epidemií E. coli z potravin jen za rok 2019! Poslední viník, římský salát, byl identifikován v listopadu 2019. Čtyřicet lidí v 16 státech onemocnělo epidemickým kmenem E. coli O157:H7. Výsledkem bylo masivní stažení produktu. … Continue reading How-to and case study to Quickly Execute a Product Recall

Operační software: Měli byste si koupit nebo postavit?

Maloobchodníci, výrobci, distributoři a operátoři se všichni snaží udělat více s méně. Méně lidí, méně rozpočtu, méně času. Potřebujete zkontrolovat standardy značek, potřebujete sbírat data z terénu, musíte posílat úkoly do obchodů. To vše musíte dělat s omezenými zdroji. Kupujete nebo stavíte? … Continue reading Operations Software: Should you Buy or Build?

Jak zavést obousměrnou komunikaci mezi obchody a centrálou

Pokud máte maloobchodní prodejny nebo franšízy, musíte odesílat a přijímat informace z obchodů. Jak to udělat efektivně, je méně zřejmé. Pojďme se ponořit do toho. Od ústředí po obchody Ústředí potřebuje sdělovat informace všem/některým prodejnám, ve všech/některých regionech. Tyto komunikační pakety putují „dolů“ a lze je použít k… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office

Co je maloobchodní provedení? Účel, rozsah a osvědčené postupy.

Maloobchodní provedení je soubor postupů a podpůrných technologií odpovědných za kompletní a včasnou implementaci programů, standardů a směrnic prodejen na úrovni prodejen. Tento článek osvětluje účel, rozsah a osvědčené postupy maloobchodního provádění. Zamýšleným publikem jsou obchodníci, odborníci na maloobchodní provoz, odborníci na oblast prodeje, spotřební balené zboží… Continue reading What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

Co je správa maloobchodních úloh?

Správa maloobchodních úloh je proces správy úloh včetně priority, termínu splatnosti, granulární distribuce vybraným příjemcům (obvykle správa obchodu), sledování a hlášení. Správa úloh pomáhá maloobchodním značkám dosahovat konkrétních cílů prostřednictvím distribuce použitelných a sledovatelných požadavků. Klíčové funkce softwaru Retail Task Management Software Retail Task Management potřebuje: Umožňovat uživatelům… Continue reading What Is Retail Task Management?