Zaměstnanec zavádí změnu zásad pro dezinfekci rukou

Případová studie: Jak skupina C-Store používala Bindy k aktualizaci zásad na více než 700 místech

Maloobchod se vždy pohybuje rychle, ale vypuknutí COVID-19 vyžadovalo, aby podniky upravovaly své operace a zásady ochrany zdraví a bezpečnosti každý týden (někdy denně). Vedení má povinnost rychle komunikovat změny zásad a osvědčené postupy napříč svými obchody. Je zásadní, aby zaměstnanci pracovali s nejaktuálnějšími informacemi, aby byli v bezpečí jak pro sebe, tak pro zákazníky. … Continue reading Case Study: How a C-Store Group Used Bindy to Update Policies at 700+ Locations

Co je správa maloobchodních úloh?

Správa maloobchodních úloh je proces správy úloh včetně priority, termínu splatnosti, granulární distribuce vybraným příjemcům, sledování a reportingu. Správa úloh pomáhá maloobchodním značkám dosahovat konkrétních cílů prostřednictvím distribuce použitelných a sledovatelných požadavků. Klíčové funkce softwaru Retail Task Management Software Retail Task Management potřebuje: Umožňovat uživatelům vytvářet a… Continue reading What Is Retail Task Management?