Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ, Hướng dẫn Toàn diện

Thực hiện nhiệm vụ ở cấp độ cửa hàng là một thách thức đối với hầu hết các nhà bán lẻ. Một hệ thống quản lý tác vụ hiệu quả sẽ thúc đẩy quá trình thực thi, tham gia và tương tác của cửa hàng lên một tầm cao mới. Một sai lầm phổ biến mà các nhà bán lẻ mắc phải là cố gắng quản lý công việc qua email. Tiếp theo là không thể cập nhật các chương trình phức tạp và nhiều phần chuyển động thông qua email… Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Các phương pháp hay nhất về bán lẻ để giúp bạn hợp lý hóa hoạt động của cửa hàng

Không ai nói điều hành một doanh nghiệp bán lẻ sẽ dễ dàng. Ngay cả nhà bán lẻ tận tâm nhất cũng có thể sa lầy khi cố gắng sắp xếp các nhiệm vụ bao gồm các trách nhiệm hàng ngày. Đó là lý do tại sao hoạt động kinh doanh cần được tiếp cận một cách chiến lược. Từ việc quản lý các cộng sự bán hàng đến giữ một lượng hàng tồn kho mới trên kệ, bạn có thể cắt giảm chi phí… Continue reading Retail Best-Practices to Help You Streamline Store Operations

Cuộc họp nhân viên

8 cách các nhà bán lẻ có thể hợp lý hóa việc giao tiếp và thực thi tại cửa hàng

Điều hành một cửa hàng bán lẻ rất phức tạp và có thể khó biết bắt đầu từ đâu khi bạn đang hoàn thiện các quy trình của mình. Nhưng việc làm cho các hoạt động bán lẻ hoạt động hiệu quả hơn nên nằm ở đầu danh sách việc cần làm của mọi giám đốc điều hành bán lẻ và những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn đi đến thành công một cách hợp lý. 1.… Continue reading 8 Ways Retailers can Streamline Store Communication and Execution

Hướng dẫn và nghiên cứu điển hình để thực hiện nhanh chóng việc thu hồi sản phẩm

Vấn đề: Thực hiện Thu hồi Sản phẩm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liệt kê 36 cuộc điều tra về sự bùng phát vi khuẩn E.coli trong thực phẩm cho riêng năm 2019! Thủ phạm mới nhất, rau diếp romaine, đã được xác định vào tháng 11 năm 2019. Bốn mươi người ở 16 tiểu bang bị bệnh do chủng vi khuẩn E. coli O157: H7 bùng phát. Kết quả là một đợt thu hồi sản phẩm lớn. … Continue reading How-to and case study to Quickly Execute a Product Recall

Phần mềm Hoạt động: Bạn nên Mua hay Xây dựng?

Các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà khai thác đều đang phải vật lộn để làm được nhiều hơn với ít hơn. Ít người hơn, ngân sách ít hơn, ít thời gian hơn. Bạn cần kiểm tra các tiêu chuẩn thương hiệu, bạn cần thu thập dữ liệu từ hiện trường, bạn cần gửi nhiệm vụ đến các cửa hàng. Bạn cần phải làm tất cả những điều đó với nguồn lực hạn chế. Bạn có mua hoặc xây dựng? … Continue reading Operations Software: Should you Buy or Build?

Cách thực hiện giao tiếp hai chiều giữa cửa hàng và trụ sở chính

Nếu bạn có cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng nhượng quyền, bạn cần gửi và nhận thông tin từ các cửa hàng. Làm thế nào để làm điều này một cách hiệu quả là ít rõ ràng hơn. Hãy đi sâu vào. Từ trụ sở chính đến các cửa hàng Trụ sở chính cần truyền đạt thông tin đến tất cả / một số cửa hàng, ở tất cả / một số khu vực. Các gói thông tin liên lạc này đi "xuống" và có thể được sử dụng để… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office

Thực hiện bán lẻ là gì? Mục đích, phạm vi và các phương pháp hay nhất.

Thực hiện bán lẻ là tập hợp các thực hành và công nghệ cho phép chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chương trình, tiêu chuẩn và chỉ thị của cửa hàng ở cấp cửa hàng. Bài viết này làm sáng tỏ mục đích, phạm vi và các phương pháp hay nhất của việc thực hiện bán lẻ. Đối tượng dự kiến là những người buôn bán, chuyên gia hoạt động bán lẻ, chuyên gia bán hàng trong khu vực, hàng tiêu dùng đóng gói… Continue reading What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là gì?

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là quá trình quản lý các nhiệm vụ bao gồm mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, phân phối chi tiết cho những người nhận được chọn (thường là quản lý cửa hàng), theo dõi và báo cáo. Quản lý công việc giúp các thương hiệu bán lẻ đạt được các mục tiêu cụ thể thông qua việc phân phối các yêu cầu có thể hành động và theo dõi được. Các chức năng chính của phần mềm Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ Phần mềm Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ cần: Cho phép người dùng… Continue reading What Is Retail Task Management?