🚀 Thực thi bán lẻ là gì? Mục đích, phạm vi và các phương pháp thực hành tốt nhất.

Thực thi bán lẻ là tập hợp các biện pháp thực hành và cho phép các công nghệ chịu trách nhiệm triển khai đầy đủ và kịp thời các chương trình, tiêu chuẩn và chỉ thị của cửa hàng ở cấp độ cửa hàng. Việc thực hiện hoạt động bán lẻ và khách sạn hiệu quả đòi hỏi một số thành phần nhất định, giao tiếp đầu tiên, quản lý nhiệm vụ thứ hai và kiểm tra/đánh giá thứ ba. Trong bài đăng này, chúng tôi tập trung vào mục đích, phạm vi và các phương pháp hay nhất của… Continue reading 🚀 What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

🚀 Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là gì?

Việc thực hiện hoạt động bán lẻ và khách sạn hiệu quả đòi hỏi một số thành phần nhất định, giao tiếp đầu tiên, quản lý nhiệm vụ thứ hai và kiểm tra/đánh giá thứ ba. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào quản lý công việc. Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là quá trình quản lý các nhiệm vụ bao gồm mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, phân phối chi tiết cho những người nhận đã chọn, ảnh xác minh, theo dõi và báo cáo theo thời gian thực. Quản lý tác vụ giúp ngành bán lẻ và khách sạn… Continue reading 🚀 What Is Retail Task Management?

🚀 Phần mềm vận hành: Mua hay xây dựng?

Các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà điều hành đều đang nỗ lực làm được nhiều hơn với nguồn lực ít hơn. Ít nguồn lực hơn, ngân sách nhỏ hơn, ít thời gian hơn. Bạn cần truyền đạt và thực hiện các chương trình, tiêu chuẩn, bạn cần bảo vệ thương hiệu, thu thập thông tin từ hiện trường và gửi chỉ thị đến các cửa hàng. Bạn cần phải làm điều đó với nguồn lực hạn chế. Bạn có mua… Continue reading 🚀 Operations Software: Buy or Build?

Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ, Hướng dẫn Toàn diện

Việc thực hiện nhiệm vụ ở cấp cơ sở là một thách thức đối với hầu hết các nhóm bán lẻ và khách sạn. Hệ thống quản lý tác vụ hiệu quả sẽ thúc đẩy việc thực hiện cửa hàng, mức độ tham gia và mức độ tương tác của trang web lên một tầm cao mới. Một lỗi phổ biến mà các nhà bán lẻ mắc phải là cố gắng quản lý công việc qua email. Gần như không thể theo kịp các chương trình phức tạp và nhiều… Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Các phương pháp hay nhất về bán lẻ để giúp bạn hợp lý hóa hoạt động của cửa hàng

Không ai nói điều hành một doanh nghiệp bán lẻ sẽ dễ dàng. Ngay cả nhà bán lẻ tận tâm nhất cũng có thể sa lầy khi cố gắng sắp xếp các nhiệm vụ bao gồm các trách nhiệm hàng ngày. Đó là lý do tại sao hoạt động kinh doanh cần được tiếp cận một cách chiến lược. Từ việc quản lý các cộng sự bán hàng đến giữ một lượng hàng tồn kho mới trên kệ, bạn có thể cắt giảm chi phí… Continue reading Retail Best-Practices to Help You Streamline Store Operations

Cuộc họp nhân viên

8 cách các nhà bán lẻ có thể hợp lý hóa việc giao tiếp và thực thi tại cửa hàng

Điều hành một cửa hàng bán lẻ rất phức tạp và có thể khó biết bắt đầu từ đâu khi bạn đang hoàn thiện các quy trình của mình. Nhưng việc làm cho các hoạt động bán lẻ hoạt động hiệu quả hơn nên nằm ở đầu danh sách việc cần làm của mọi giám đốc điều hành bán lẻ và những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn đi đến thành công một cách hợp lý. 1.… Continue reading 8 Ways Retailers can Streamline Store Communication and Execution

⭐ Cách thực hiện và nghiên cứu trường hợp để nhanh chóng thực hiện thu hồi sản phẩm

Vấn đề: Thực hiện Thu hồi Sản phẩm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liệt kê 36 cuộc điều tra về sự bùng phát vi khuẩn E.coli trong thực phẩm cho riêng năm 2019! Thủ phạm mới nhất, rau diếp romaine, đã được xác định vào tháng 11 năm 2019. Bốn mươi người ở 16 tiểu bang bị bệnh do chủng vi khuẩn E. coli O157: H7 bùng phát. Kết quả là một đợt thu hồi sản phẩm lớn. … Continue reading ⭐ How-to and case study to Quickly Execute a Product Recall