Zarządzanie zadaniami w handlu detalicznym, kompleksowy przewodnik

Realizacja zadań na poziomie sklepu jest wyzwaniem dla większości detalistów. Skuteczny system zarządzania zadaniami przenosi realizację sklepu, uczestnictwo i zaangażowanie na nowe wyżyny. Częstym błędem popełnianym przez sprzedawców jest próba zarządzania zadaniami przez e-mail. Jest prawie niemożliwe, aby kontrolować złożone programy i wiele ruchomych części za pośrednictwem poczty e-mail… Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Najlepsze praktyki w handlu detalicznym, które pomogą Ci usprawnić działalność sklepu

Nikt nie powiedział, że prowadzenie biznesu detalicznego będzie łatwe. Nawet najbardziej sumienny sprzedawca może ugrzęznąć, próbując żonglować zadaniami, które składają się na codzienne obowiązki. Dlatego do operacji biznesowych należy podchodzić strategicznie. Od zarządzania sprzedawcami po utrzymywanie świeżego przepływu zapasów na półkach — możesz obniżyć koszty… Continue reading Retail Best-Practices to Help You Streamline Store Operations

Spotkanie pracowników

8 sposobów, w jakie sprzedawcy detaliczni mogą usprawnić komunikację w sklepie i wykonanie

Prowadzenie sklepu detalicznego jest złożone i może być trudno wiedzieć, od czego zacząć, gdy wygładzasz swoje procesy. Jednak usprawnienie prowadzenia działalności detalicznej powinno znajdować się na szczycie listy zadań każdego dyrektora ds. handlu detalicznego, a poniższe wskazówki wskażą Ci drogę do usprawnionego sukcesu. 1. … Continue reading 8 Ways Retailers can Streamline Store Communication and Execution

Porady i studium przypadku, aby szybko przeprowadzić wycofanie produktu

Problem: Wycofanie produktu z rynku Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wymienia 36 badań dotyczących epidemii E. coli przenoszonych przez żywność tylko w 2019 roku! Ostatniego winowajcę, sałatę rzymską, zidentyfikowano w listopadzie 2019 r. Czterdzieści osób w 16 stanach zachorowało na szczep E. coli O157:H7. Rezultatem było masowe wycofanie produktu. … Continue reading How-to and case study to Quickly Execute a Product Recall

Oprogramowanie operacyjne: kupować czy budować?

Sprzedawcy detaliczni, producenci, dystrybutorzy i operatorzy walczą, aby zrobić więcej za mniej. Mniej osób, mniejszy budżet, mniej czasu. Trzeba sprawdzić standardy marki, zebrać dane z terenu, wysłać zadania do sklepów. Musisz to wszystko zrobić przy ograniczonych zasobach. Kupujesz lub budujesz? … Continue reading Operations Software: Should you Buy or Build?

Jak wdrożyć dwukierunkową komunikację między sklepami a centralą?

Jeśli masz sklepy detaliczne lub franczyzobiorców, musisz wysyłać i odbierać informacje ze sklepów. Jak to zrobić skutecznie, jest mniej oczywiste. Zanurzmy się. Z centrali do sklepów Centrala musi przekazywać informacje do wszystkich/niektórych sklepów, we wszystkich/niektórych regionach. Te pakiety komunikacyjne przemieszczają się „w dół” i mogą być wykorzystywane do… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office

Co to jest realizacja detaliczna? Cel, zakres i najlepsze praktyki.

Sprzedaż detaliczna to zestaw praktyk i technologii wspomagających odpowiedzialnych za pełne i terminowe wdrażanie programów sklepowych, standardów i dyrektyw na poziomie sklepu. Ten artykuł rzuca nieco światła na cel, zakres i najlepsze praktyki realizacji transakcji detalicznych. Docelowi odbiorcy to handlowcy, specjaliści ds. operacji detalicznych, specjaliści ds. sprzedaży obszarowej, pakowane towary konsumenckie… Continue reading What is retail Execution? Purpose, Scope and Best Practices.

Co to jest zarządzanie zadaniami w handlu detalicznym?

Zarządzanie zadaniami detalicznymi to proces zarządzania zadaniami obejmującymi priorytety, terminy, dystrybucję granularną do wybranych odbiorców (zazwyczaj zarządzanie sklepami), śledzenie i raportowanie. Zarządzanie zadaniami pomaga markom detalicznym osiągnąć określone cele poprzez dystrybucję możliwych do działania i możliwych do śledzenia żądań. Kluczowe funkcje oprogramowania Retail Task Management Oprogramowanie Retail Task Management musi: Zezwalać użytkownikom… Continue reading What Is Retail Task Management?