Tvými slovy… Mystery Shopping (skutečně) nefunguje

Bindy nedávno položil maloobchodnímu publiku více než 49 000 maloobchodních profesionálů otevřenou otázku: "Fungují programy mystery shopping?" Členové rychle odpověděli. Odpovědi jsou na mystery shopping v drtivé většině smíšené nebo přímo negativní. Zatímco někteří chválili poznatky, které přinesl, většina tvrdí, že mystery shopping prostě nefunguje. Pojďme se ponořit. stejně dobře jako… Continue reading In Your Words…Mystery Shopping Doesn’t (Really) Work