🚀 Nepropoťte skóre, chopte se příležitosti

Přiřazování bodových hodnot kontrolním položkám je běžnou praxí v maloobchodě a pohostinství. Cílem je získat celkové skóre pro obchod a indikaci souladu obchodu s programem nebo soubory norem. Bodování obchodu však může vyvolat neočekávané reakce ze strany nabyvatele franšízy nebo manažera obchodu. Většina operátorů… Continue reading 🚀 Don’t Sweat the Score, Seize the Opportunity

Tvými slovy… Mystery Shopping (skutečně) nefunguje

Bindy nedávno položil maloobchodnímu publiku více než 49 000 maloobchodních profesionálů otevřenou otázku: "Fungují programy mystery shopping?" Členové rychle odpověděli. Odpovědi jsou na mystery shopping v drtivé většině smíšené nebo přímo negativní. Zatímco někteří chválili poznatky, které přinesl, většina tvrdí, že mystery shopping prostě nefunguje. Pojďme se ponořit. stejně dobře jako… Continue reading In Your Words…Mystery Shopping Doesn’t (Really) Work

✔️ Kontrolní seznam bezpečnosti a zabezpečení hotelu

Pomocí tohoto vzorového kontrolního seznamu pro bezpečnost a zabezpečení hotelu můžete vytvořit nebo aktualizovat svůj kontrolní program ve všech svých hotelech. Zpochybnění bezpečnosti hotelového majetku může poškodit značku a odvést hosty. Níže je uveden seznam kritérií pro kontrolu bezpečnosti vašeho hotelu. Metodika: Tento kontrolní seznam byl sestaven z několika… Continue reading ✔️ Hotel Safety and Security Checklist